Anvendt etologi

Kursusindhold

Anvendt etologi inklusive:

 • Domesticering og evolution
 • Adfærdsfysiologi
 • Motivation og adfærdsmekanismer
 • Aggression
 • Indlæring og kognition
 • Social og reproduktiv adfærd
 • Menneske-dyr relationer

 

Engelsk titel

Applied ethology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne følgende:

Viden:

 • Beskrive husdyrs basale adfærdsmæssige mekanismer og behov.
 • Identificere normale og unormale adfærdsreaktioner med henblik på at kunne diagnosticere adfærdsproblemer.
 • Beskrive normal adfærd samt mulige adfærdsproblemer hos forskellige dyrearter.
 • Definere og beskrive forskellige forhold mellem mennesker og dyr.Færdigheder:

 • Bedømme husdyrs frygt- og flugtreaktioner for at kunne håndtere dem på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
 • Anvende indlæringspsykologiens principper til træning af husdyr.
 • Anvende viden om dyrs adfærd til at løse problemer, herunder relation til hold og brug af dyr.Kompetencer:

 • Anvende viden om etologi til sikkerheds- og dyreværnsmæssig forsvarlig hold og håndtering af dyr samt til rådgivning af dyreejere.
 • Søge og kritisk at vurdere videnskabelig litteratur over specifikke adfærdsrelaterede emner.
 • Arbejde selvstændigt og arbejde effektivt sammen i en gruppe om et fælles projekt.
 • Tage ansvar for egen opdatering af kendskab til etologi.

Auditorieundervisning, teoretiske øvelser, e-læring. Skriftlige opgaver vedrørende etologiske elementer.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.

Anbefalet læringsmateriale:

 • The Ethology of Domestic Animals (P.Jensen, 3rd ed.) CABI Publ. 2017
 • Andre udvalgte tekster uploades på ABSALON (artikler gives som referencer).

Alle kurser til og med blok 3 på 3. år af bacheloruddannelsen i veterinærmedicin.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
3 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen foregår ved KUs eksamenshuse. Lørdag i blokuge 4.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • Skal kunne beskrive husdyrs basale adfærdsbehov.
 • Skal kunne identificere normale og unormale adfærdsreaktioner.
 • Skal kunne definere og beskrive forskellige forhold mellem mennesker og dyr.
 • Skal kunne forstå hvordan forskellige motivationssystemer interagerer
 • Skal kunne forstå hvordan indlæring og nedarvet adfærd interagerer


Færdigheder:

 • Skal kunne bedømme husdyrs frygt- og flugtreaktioner for at kunne håndtere dem på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
 • Skal kunne anvende indlæringspsykologiens principper til træning af husdyr.
 • Skal kunne anvende viden om dyrs adfærd til at løse problemer, herunder relation til hold og brug af dyr.


Kompetencer:

 • Skal kunne bruge teorier og formulere hypoteser indenfor etologi til at planlægge adfærdsstudier
 • Skal kunne tilegne sig ny viden i etologi.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 22,5
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • E-læring
 • 10
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 82,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEB13027U
ECTS
3 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
Undervisning i blokuge 2-4. Eksamen lørdag i blokuge 4.
Placering
Blok 3
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Skemagruppe
Se ovenfor i varighed.
Kapacitet
186. Forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Björn Forkman   (3-666e6a4477797268326f7932686f)
Underviser

Iben Meyer
Irena Czycholl

Gemt den 20-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students