Veterinær farmakologi og toksikologi

Kursusindhold

Kurset er opdelt i 6 teoretiske moduler samt et praktisk øvelsesmodul  tilhørende Forsøgsdyrskundskab:

Modul 1: Farmaci og basal farmakologi

Farmaci angår lægemidelformer, bestemmelser for rekvirering og distribution af veterinære lægemidler og receptskrivning. Basal farmakologi, herunder farmakokinetik, angår absorption, fordeling, metabolisme, ekskretion af lægemidler, compartment modeller, beregning af dosisregimer samt farmakodynamik inklusiv dosis/virkningsrelationer og receptordynamik.

Modul 2-5: Klinisk farmakologi

Modulerne gennemgår de væsentligste lægemidler, der anvendes i veterinærklinikken. Fokus er på deres virkningsmekanismer, rationel dosering og evt. anvendelse sammen med andre lægemidler. Lægemidlerne omfatter primært midler som anvendes til produktionsdyr og kæledyr ved:

 • Bedøvelse
 • Beroligelse
 • Smertelindring
 • Kredsløbslidelser
 • Metaboliske sygdomme
 • Infektionssygdomme
 • Parastitsygdomme

 

Modul 6: Toksikologi

Modulet introducerer de vigtigste grupper af toksiske forbindelser af relevans for veterinære forgiftninger. Fokus er på deres oprindelse, forekomst og toksiske effekter. Meanismerne bag hyppigste årsager til forgiftning af produktionsdyr og familiedyr gennemgås, herunder diagnostik og behandling. Endvidere introduceres til toksikologiske testmetoder og til baggrunden for beregning af acceptabel daglig indtagelse (ADI) samt maksimale grænseværdier (MRL) for kemiske forbindelser i levnedsmidler. Principper for opstilling af relevante toksikologiske risikoanalyser gennemgås også.

Praktisk øvelsesmodul:

Modulet omfatter praktisk brug af lægemidler, herunder principperne for forskellige injektionsteknikker samt blodprøvetagning, samt håndtering og eutanasi af forsøgsdyr. Procedurerne trænes på bedøvede mus og rotter.

Engelsk titel

Veterinary Pharmacology and Toxicology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive relevante farmakologiske modeller og formler
 • beskrive toksikologiske mekanismer og testmetoder
 • beskrive bestemmelser for rekvirering, distribution og anvendelse af veterinære lægemidler
 • beskrive lægemidlers virkningsmekanismer samt hvordan de anvendes effektivt med mindst mulige bivirkninger

 

Færdigheder:

 • vælge og anvende relevante farmakokinetiske modeller og formler
 • udarbejde et behandlingsforslag herunder forklarer farmakologiske principper bag valget af lægemiddel
 • skrive en recept og forklare regler omkring udlevering af medicin
 • identificere forgiftninger hos produktionsdyr og kæledyr på baggrund af anamnese, kliniske og parakliniske fund.
 • anvende toksikologiske guidelines for løsning af aktuelle problemstilling herunder beskrive diagnostiske principper og rationalet bag behandling af forgiftningstilfælde
 • håndterer forsøgsdyr, herunder aflivning, blodprøvetagning og infusioner

 

Kompetencer:

 • Forstå grundlæggende farmakologiske og toksikologiske problemstillinger, herunder at kunne anvende farmakologiske og toksikologiske principper, begreber og metoder til at etablere sammenhængen mellem dosis og virkning samt til at vurdere effektiv og ansvarsfuld brug af lægemidler.

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, teoretiske øvelser, blended-learning og praktiske øvelser. Uden for undervisningen er det obligatorisk for den studerende at gennemføre kursets selvtests på Absalon samt at indgå i gruppearbejder.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.

Anbefalede lærebøger:

 • Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Riviere JE and Papich MG (eds.), 10 ed., 2018
 • Veterinary Toxicology: Basic and Clinical Principles, Gupta R (ed.), 3 ed., 2018

 

Andet:

 • Forelæsningsnoter med og uden speak
 • Korte essayopgaver og caseopgaver, regneopgaver og MCQ-opgaver på Absalon
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige eksamen er ved KUs eksamenshuse. Prøven består af korte essay- og regneopgaver, korte case-baserede opgaver, samt MCQ opgaver inden for kursets læringsmål og af samme type og sværhedsgrad som opgaver stillet i løbet af kurset.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

• beskrive relevante farmakologiske modeller og formler

• beskrive toksikologiske mekanismer og testmetoder

• beskrive bestemmelser for rekvirering, distribution og anvendelse af veterinære lægemidler

• beskrive lægemidlers virkningsmekanismer samt hvordan de anvendes effektivt med mindst mulige bivirkninger

 

Færdigheder:

• vælge og anvende relevante farmakokinetiske modeller og formler

• Udarbejde et behandlingsforslag herunder forklare farmakologiske principper bag valget af lægemiddel

• skrive en recept og forklare regler omkring udlevering af medicin

• identificere forgiftninger hos produktionsdyr og kæledyr på baggrund af anamnese, kliniske og parakliniske fund.

• anvende toksikologiske guidelines for løsning af aktuelle problemstilling herunder beskrive diagnostiske principper og rationalet bag behandling af forgiftningstilfælde

 

Kompetencer:

• Forstå grundlæggende farmakologiske og toksikologiske problemstillinger, herunder at kunne anvende farmakologiske og toksikologiske principper, begreber og metoder til at etablere sammenhængen mellem dosis og virkning samt til at vurdere effektiv og ansvarsfuld brug af lægemidler.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 87,5
 • Forberedelse (anslået)
 • 197
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • E-læring
 • 120
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 426,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEB13018U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 3 og Blok 4
Ingen undervisning i blokuge 8 i blok 4
Skemagruppe
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Kapacitet
186. Forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lisbeth Høier Olsen   (13-726f79686b7a6e346e756f6b7846797b746a34717b346a71)
Underviser

Jens Lykkesfeldt
Liselotte Bruun Christiansen
Dorte Bratbo Sørensen i øvelser vedr. Forsøgsdyrkundskab

Gemt den 20-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students