Basal klinisk teori hos mindre husdyr

Kursusindhold

Basal klinisk teori, mindre husdyr (medicin, kirurgi, anæstesi, klinisk ernæring og adfærd) har fokus på tilgangen til kliniske manifestationer ved organ- og systemiske sygdomme. Derudover introduceres principper for medicinsk og kirurgisk diagnostik (problem-orienteret tilgang/approach (POA)). Kurset adresserer almene sygdomsbegreber, smittespredning og profylakse (individ og mindre populationer).
Undervisningen dækker endvidere basale kliniske ernæringsmæssige aspekter samt principper for klinisk anæstesi, der er nødvendige for at opnå følelsesløshed, analgesi, amnesi og immobilitet.

Følgende hovedområder adresseres:

 • Problem orienteret tilgang/approach (POA)
 • Systematiske tilgang til kliniske manifestationer af organ- og systemiske sygdomme hos hund og kat
 • Kirurgiske principper
 • Principper for klinisk anæstesi
 • Principper for klinisk ernæring
 • Principper for tilgang til adfærdsproblemer
 • Klientkommunikation
Engelsk titel

Small Animal Basic Clinical Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk for adgang til kandidatuddannelsen i veterinærmedicin

Målbeskrivelse

Formålet med dette teoretiske kursus er at introducere principper ved tilgangen til den medicinske og kirurgiske patient i smådyrspraksis.
 

Efter kurset vil den studerende være i stand til:

Viden:

 • Udvise omfattende forståelse af principper i almen medicinsk og kirurgisk undersøgelsesmetode og diagnostik
 • Forklare de 4 faser i den problemorienterede approach (POA) til brug ved udredning af kliniske manifestationer af organ-og systemiske sygdomme hos patienter i smådyrspraksis
 • Forklare principper og enkelt elementer i klinisk anæstesi
 • Beskrive smådyrspraktiserende dyrlægers funktion
 • Forklare indikationer og valg af kliniske diæter såvel som betydningen af klinisk ernæring i smådyrspraksis

 

Færdigheder:

 • Kommunikere viden i basale medicinske koncepter og terminologi med andre professionelle indenfor det sundhedsvidenskabelige område
 • Praktisere den problemorienterede medicinske approach mhp. at
  • Organisere og huske informationer
  • Dokumentere patientens problemer og kliniske fund
  • Dokumentere klinisk ræsonnement
  • Dokumentere sygdomsforløb
  • Fremme klar interkollegial kommunikation
  • Fremme klar kommunikation med familiedyrs-ejere
 • Kunne principperne for den systematiske tilgang til kliniske manifestationer ved organ- eller systemiske sygdomme ved brug af de 4 faser af POA


Kompetencer:

 • Udarbejde en korrekt problemliste og plan for en klinisk manifestation af organ- eller systemisk sygdom hos hund, vha. de 4 faser af POA
 • Kunne vælge relevant klinisk diæt til hund og kat
 • Diskutere etiske aspekter i forbindelse med diagnostiske og terapeutiske interventioner i relation til dyrevelfærd

 

Forelæsninger: interaktiv-case baseret undervisning mhp at aktivere den studerendes viden og bygge ovenpå; at give redskaber og skabe overblik over den kliniske udredning og specifikke kliniske emner; at introducere til kliniske problemstillinger; at fremme klar kommunikation af kliniske problemstillinger til kollegaer og dyreejere.
Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.

Anbefalede lærebøger:

 • Small Animal Internal Medicine, 6th edition by Nelson and Couto, Mosby Title
  ISBN: 978-0-323-57014-5

 • Small Animal Soft Tissue Surgery by Conald A. Yool, tilgængelig online via biblioteket CABI. 

 • BSAVA Manual of Canine & Feline Anaesthesia & Analgesia, 3rd ed. 2007. Edited by Chris Seymour and Tanya Duke-Novakovski.


Som udgangspunkt vil det altid være nyeste udgave af disse lærebøger der udgør undervisningsmaterialet til kurset.

Artikler, forelæsningsslides og kompendier kan ligeledes indgå i lærebogsmaterialet.

 

SVEB13019U Veterinær anatomi og fysiologi del 1
SVEB13020U Veterinær anatomi og fysiologi del 2
Veterinær anatomi og fysiologi - integreret eksamen SVEB13021E/SVEB13022E
SVEB13015U Husdyravl
SVEB13005U Husdyrernæring
SVEB13025U Immunologi, almen patiologi og patofysiologi
SVEB13018U Basal farmakologi, toksikologi og farmaci
SVEB13006U Mikrobiel fødevaresikkerhed
SVEB13001U Veterinær etik og videnskabsteori
NPLB13006 Veterinær zoologi
SVEB10406U Basal statistik og epidemiologi
SVEB22001U Veterinær kemi og biokemi

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen foregår ved KUs eksamenshuse. Den skriftlige prøve udgøres af 1-2 hovedspørgsmål (essay question) i et case-baseret (POA) format samt et antal multiple choice spørgsmål. Bedømmelsen er en samlet vurdering af hovedspørgsmål og multiple choice spørgsmålene.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Udvise omfattende forståelse af principper i almen medicinsk og kirurgisk undersøgelsesmetode og diagnostik
 • Forklare de 4 faser i den problemorienterede tilgang/​approach (POA) til brug ved udredning af kliniske manifestationer af organ-og systemiske sygdomme hos patienter i smådyrspraksis
 • Forklare principper og enkelt elementer i klinisk anæstesi
 • Forklare indikationer og valg af kliniske diæter såvel som betydningen af klinisk ernæring i smådyrspraksis

 

Færdigheder:

 • Kommunikere viden i basale medicinske koncepter og terminologi
 • Praktisere den problemorienterede medicinske journal mhp at
  • Organisere informationer
  • Dokumentere patientens problemer og kliniske fund
  • Dokumentere klinisk ræsonnement
  • Dokumentere sygdomsforløb
  • Fremme klar interkollegial kommunikation samt kommunikation med familiedyrs-ejere
 • Kunne principperne for den systematiske tilgang til kliniske manifestationer ved organ- eller systemiske sygdomme ved brug af de 4 faser af POA

 

Kompetencer:

 • Udarbejde en korrekt problemliste og plan for en klinisk manifestation af organ eller systemisk sygdom hos hund, vhj.a. de 4 faser af POA

 

Bedømmelsen vil blandt andet lægge vægt på evnen til at udarbejde en korrekt problemliste og diagnostisk plan for en klinisk manifestation af organ eller systemisk sygdom hos hund, vhj.a. de 4 faser af POA. Desuden vil bedømmelsen baseres på en omfattende forståelse af kliniske og parakliniske manifestationer ved organ og systemiske sygdomme, basale kliniske ernæringsmæssige aspekter herunder valgt af diæter, principper og enkelt elementer for klinisk anæstesi og analgesi. Desuden lægges der vægt på forståelse og anvendelse af korrekt klinisk terminologi, almene sygdomsbegreber samt viden om smittespredning og profylakse for enkeltdyr og på populationsniveau samt evnen til at anvende og indarbejde disse elementer i udarbejdelsen af en POA for en given patient.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 63
 • Forberedelse (anslået)
 • 141,25
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEB13009U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Blokuge 8 friholdes for forelæsningsbaseret undervisning.
Placering
Blok 1
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Skemagruppe
.
Kapacitet
186. Forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hanne Birgit Gredal   (3-6c666b4477797268326f7932686f)
  Hovedansvarlig
Gemt den 27-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students