Cytologi og almen histologi

Kursusindhold

Kurset omfatter:

 • Den histologiske opbygning af organismens væv omfattende epithelvæv, binde-støttevæv, nervevæv, blod, knoglemarv, muskelvæv, og kar (blod og lymfe)
 • Lysmikroskopi og forskellige mikroskoptyper. Histologiske præparationsteknikker. Farvemetoder. Virtuel mikroskopi, herunder indskanningsmetoder
 • Cellens ultrastrukturelle opbygning, interne kompartmentalisering og protein sortering
 • Cellens energiforsyning samt inter- og intra-cellulære signalprocesser
 • Cellemotilitet, celledeling, kontrol af cellecyklus samt celledifferentiering og celledød
Engelsk titel

Cytology and Basic Histology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Kurset giver et teoretisk og praktisk indblik i hvordan kroppens celler og væv (inklusiv blod- og lymfekar) er opbygget. Der sigtes på at opnå en integreret forståelse af den normale dyrecelles struktur og funktion i samspil med den omkringliggende ekstracellulære matriks. De studerende bibringes et indblik i hvordan cellens organeller, membransystemer, transportmekanismer, energisystemer og signaleringsmekanismer er opbyggede og fungerer. Endvidere bibringes de studerende et overblik over cytoskelettets struktur og funktion samt mekanismer og regulationssystemer for mitose og programmeret celledød. Der gives desuden et teoretisk og praktisk indblik i de metoder og teknologier, der i dag anvendes til at analysere og karakterisere væv, celler og makromolekyler.

Kurset danner basis for de efterfølgende studier af fysiologi, anatomi, mikrobiologi og virologi, farmakologi, husdyrernæring, samt de kliniske fag.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Kunne beskrive dyrecellens opbygning og funktion
 • Kunne forklare cellens energidannelse
 • Kunne forklare principperne for cellesignalering og hvordan denne signalering styrer cellecyklus og celledød
 • Kunne redegøre for mekanismerne for celledeling (mitose)
 • Kunne beskrive den histologiske opbygning samt funktion af de forskellige vævstyper samt af blod-lymfekarsystemet


Færdigheder

 • Kunne betjene et lysmikroskop og kunne orientere sig i indskannede såvel som fysiske histologiske snit.
 • Identificere og beskrive morfologiske typer og grundlæggende bestanddele (celler, ekstracellulær matriks) i epithel, binde- og støttevæv, muskelvæv, blod- og knoglemarv og nervevæv ud fra cellerne og vævenes udseende og histokemiske karakteristika


Kompetencer

 • Kunne beskrive, bedømme og diskutere cellebiologiske og histologiske forhold ved hjælp af faglig korrekt nomenklatur i samarbejde med medstuderende
 • Arbejde selvstændigt med cellebiologiske og histologiske problemstillinger som grundlag for efterfølgende kurser i fysiologi, anatomi, mikrobiologi, farmakologi, immunologi samt de kliniske fag

De anførte emneområder præsenteres ved en række forelæsninger. Forelæsningerne suppleres med øvelser, der består af opgaveløsning (teoretiske øvelser) samt mikroskopi (histologiøvelser) inden for de vigtigste aspekter. Digitaliserede histologiske præparater er tilgængelige til selvstudium via internettet.

Læringsmål og relevante bilag lægges ud på 'Absalon'.

Evalueringsmodel: Spørgeskema

Anbefalede lærebøger:

 • Alberts, B. et al.: Essential Cell Biology (5th edition, Norton & Company, 2018, New York, ISBN 97808393679533 (deles med veterinær kemi og biokemi))
 • Eurell, J.A., Frappier, B.L.: Dellman (6th ed., Blackwell, Ames, ISBN-10: 0-7817-4148-3 (deles med anatomi-fysiologi kurserne (AF1 og AF2)))

 

Andet:

 • VirMik - Virtuel microskopi software og indscannet samling af kursets histologiske præparater.
 • Supplerende noter i mikroskopi-øvelser på 'Absalon'


Note: Pensum afgrænses af kursets læringsmål, som vil være tilgængelige på 'Absalon' ved kursusstart.

 

SVEB22001U Veterinær kemi og biokemi

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen foregår ved KUs eksamenshuse. Spørgsmål inden for såvel almen histologi som cytologi skal være besvaret tilfredsstillende for at kunne bestå
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Der vil være adgang til de dele af VirMik, som er nødvendige for afvikling af eksamen.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Kunne beskrive dyrecellens opbygning og funktion, herunder cellens kompartmentalisering og proteinsortering
 • Kunne forklare cellens energidannelse
 • Kunne redegøre for principperne for cellesignalering og hvordan denne signalering styrer cellecyklus og celledød
 • Kunne forklare mekanismerne for celledeling (mitose)
 • Kunne beskrive den histologiske opbygning samt funktion af forskellige vævstyper samt af blod-lymfekarsystemet

 

Færdigheder:

 • Kunne identificere og beskrive de morfologiske typer og grundlæggende bestanddele (celler, ekstracellulær matriks) i epithel, binde- og støttevæv, muskelvæv, blod- og knoglemarv og nervevæv ud fra cellernes og vævenes udseende og histokemiske karakteristika

 

Kompetencer:

 • Kunne beskrive, bedømme og diskutere cellebiologiske og histologiske forhold ved hjælp af faglig korrekt nomenklatur.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Forberedelse (anslået)
 • 128
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEB13000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Blokuge 8 friholdes for forelæsningsbaseret undervisning
Placering
Blok 2
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
186 deltagere. Begrænsningen baseres på kapaciteten i histologisalene. Studerende, der har været tilmeldt kurset tidligere, kan ikke påregne at få plads på øvelseskurset igen.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristine Freude   (3-71716c46797b746a34717b346a71)
Underviser

Preben Dybdahl Thomsen

Gemt den 27-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students