Veterinær genetik

Kursusindhold

Kurset omfatter Mendel genetik, kromosomer, mitose/meiose, kobling og kortlægning af gener, genomscan, mutationer, kromosomfejl, DNA-teknologiske metoder, genomkendskab, populationsgenetik, indavl, sygdomsgenetik, DNA-tests.

Engelsk titel

Veterinary Genetics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Der sigtes på at opnå en forståelse af generelle genetiske principper for nedarvning af monogene egenskaber og sygdomme. Der vil blive arbejdet med genetiske problemstillinger på både individ- og populationsniveau. Kurset danner basis for den efterfølgende undervisning i husdyravl, hvor der er fokus på komplekse/kvantitative egenskaber, de kliniske fag samt fag tilhørende biomedicindifferentieringen.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive principperne for mendelsk nedarvning
 • Beskrive de klassiske nedarvningsformer samt grundlaget herfor
 • Beskrive de cellulære mekanismer (meiose, mutation), som er ansvarlige for, at der genereres genetisk variation
 • Beskrive de overordnede trin i genekspressionen
 • Forklare principper og anvendelsesområder for koblings- og associationsundersøgelser, herunder markører og deres anvendelse i genomscan
 • Forklare implikationerne af mutationer fra DNA- til proteinniveau
 • Forklare hovedprincipperne indenfor populationsgenetik, herunder betydningen af genetisk drift og selektion
 • Beskrive principper og arbejdsgange i anvendelsen af DNA teknikker
 • Beskrive opbygningen af et pattedyrgenom
 • Beskrive grundlaget for problematikken omkring indavl samt konsekvenser for sundhed og produktion
 • Beskrive principperne for DNA-tests, herunder markørtests og mutationstests
 • Forklare populationsmæssige konsekvenser af indførelsen af avlsrestriktioner på basis af DNA-tests


Færdigheder

 • Anvende simple metoder til at udregne forventede udspaltningsratioer og risiko for monogene sygdomme
 • Opstille og analysere genealogiske diagrammer
 • Beregne slægtskabet mellem dyr og indavlsgraden for dyr i et genealogisk diagram
 • Foretage genetisk kortlægning af loci med angivelse af rækkefølge og genetisk afstand
 • Beregne simple populationsparametre såsom fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens samt test af Hardy-Weinberg-ligevægt
 • Beregne fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens efter selektion
 • Kunne udvælge relevante DNA teknikker til løsning af specifikke genetiske problemstillinger
 • Fortolke resultater af DNA-teknologiske metoder
 • Kunne lave en segregationsanalyse med de to metoder: Singles og X2-test


Kompetencer

 • Kunne vurdere om en given DNA-test er valid ud fra et akademisk kendskab til, hvordan testen er etableret
 • Kunne rådgive om hvorvidt en DNA-test er relevant at anvende og i givet fald, hvordan den skal anvendes
 • Anvende genetiske principper og teorier i håndteringen af genetiske problemstillinger i relation til monogene sygdomme
 • Arbejde selvstændigt med genetiske problemstillinger som grundlag for efterfølgende kurser i husdyravl, de kliniske fag samt på biomedicindifferentieringen

 

De anførte emneområder dækkes ved en række forelæsninger, e-læring samt teoretiske øvelser, der består af opgaveløsning inden for de vigtigste aspekter.
Der skal arbejdes med to cases:
1) En tværgående, forskningsbaseret case med inddragelse af videnskabelig litteratur.
2) En praksisrelevant case med feedback i grupper.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.

Hartwell, L.H. et al.: Genetics - From Genes to Genomes. (McGraw-Hill).

SVEB13000U Cytologi og almen histologi
SVEB22001U Veterinær Kemi og biokemi

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen foregår ved KUs eksamenshuse. Eksamen består af essay-opgaver, som kan inkludere beregninger
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. To bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

 

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

- Beskrive principperne for mendelsk nedarvning
- Beskrive de klassiske nedarvningsformer samt grundlaget herfor
- Beskrive de cellulære mekanismer (meiose, mutation), som er ansvarlige for, at der genereres genetisk variation

- Beskrive de overordnede trin i genekspressionen
- Forklare principper og anvendelsesområder for koblings- og associationsundersøgelser, herunder markører og deres anvendelse i genomscan
- Forklare implikationerne af mutationer fra DNA- til proteinniveau
- Forklare hovedprincipperne indenfor populationsgenetik, herunder betydningen af genetisk drift og selektion

- Beskrive principper og arbejdsgange i anvendelsen af DNA teknikker
- Beskrive opbygningen af et pattedyrgenom

- Beskrive grundlaget for problematikken omkring indavl samt konsekvenser for sundhed og produktion
- Beskrive principperne for DNA-tests, herunder markørtests og mutationstests
- Forklare populationsmæssige konsekvenser af indførelsen af avlsrestriktioner på basis af DNA-tests

Færdigheder
- Anvende simple metoder til at udregne forventede udspaltningsratioer og risiko for monogene sygdomme
- Opstille og analysere genealogiske diagrammer
- Beregne slægtskabet mellem dyr og indavlsgraden for dyr i et genealogisk diagram
- Foretage genetisk kortlægning af loci med angivelse af rækkefølge og genetisk afstand
- Beregne simple populationsparametre såsom fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens samt test af Hardy-Weinberg-ligevægt

- Beregne fænotypefrekvens, genotypefrekvens og allelfrekvens efter selektion

- Kunne udvælge relevante DNA teknikker til løsning af specifikke genetiske problemstillinger
- Fortolke resultater af DNA-teknologiske metoder

- Kunne lave en segregationsanalyse med de to metoder: Singles og X2-test

Kompetencer
 

- Kunne vurdere om en given DNA-test er valid ud fra et akademisk kendskab til, hvordan testen er etableret

- Kunne rådgive om hvorvidt en DNA-test er relevant at anvende og i givet fald, hvordan den skal anvendes

-Anvende genetiske principper og teorier i håndteringen af genetiske problemstillinger i relation til monogene sygdomme

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Forberedelse (anslået)
 • 137
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • E-læring
 • 10
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEB11001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Blokuge 8 friholdes for undervisning.
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Skemagruppe
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Kapacitet
186. Forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Camilla Vibeke Sichlau Bruun   (3-677a664477797268326f7932686f)
Gemt den 27-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students