Integreret kursus i fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset skal gøre den studerende i stand til at redegøre for væsentlige fysiologiske faktorer bag fysisk aktivitet i kontinuummet fra langvarig immobilisering til motion og idræt. Den studerende skal videre kunne redegøre for bevægeapparatets tilpasning til fysisk aktivitet/træning og beskrive betydningen af fysisk aktivitet i forebyggelse (primær, sekundær, tertiær) og behandling. Desuden er det kursets mål, at den studerende kan redegøre for, hvordan effekten af fysisk aktivitet vurderes.

Engelsk titel

Integrated Course in Physical Activity

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive udvalgte artiklers studiedesign

 • redegøre for evidensniveauer

 • redegøre for begrebet fysisk aktivitet

 • redegøre for basale principper for træning

 • overordnet beskrive bevægeapparatets funktion, herunder det muskuloskeletale system, det neuromuskulære system og hjerte/lunge- og karsystemet i relation til fysisk aktivitet/træning

 • beskrive metoder til måling af fysisk aktivitet og funktionsevne, herunder hvordan effekten af fysisk aktivitet vurderes

 • redegøre for bevægeapparatets tilpasning til fysisk aktivitet/træning gennem voksenlivet

 • redegøre for væsentlige fysiologiske, psykologiske og sociale faktorer relateret til fysisk aktivitet i et kontinuum fra fysisk inaktivitet til fysisk aktivitet

 • beskrive betydningen af fysisk aktivitet i forebyggelse (primær, sekundær, tertiær) og rehabilitering

 • beskrive fysiologiske, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for akutte og kroniske smerter

 • overordnet beskrive International Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF)

Færdigheder

 • argumentere for litteratursøgnings- og udvælgelsesstrategi

 • forklare sygerolleadfærd og livet med en kronisk lidelse

  Kompetencer

 • identificere og fortolke videnskabelige artikler omhandlende fysisk aktivitet, træning og/eller genoptræning og forholde sig kritisk til indholdet

 

 

Forelæsninger og problembaseret læring.

Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og Eksamen i fysisk aktivitet fremgår samlet af Eksamen i fysisk aktivitet.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Aflevering af porteføljebeskrivelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne: 

Viden

 • beskrive udvalgte artiklers studiedesign

 • redegøre for evidensniveauer

 • redegøre for begrebet fysisk aktivitet

 • redegøre for basale principper for træning

 • overordnet beskrive bevægeapparatets funktion, herunder det muskuloskeletale system, det neuromuskulære system og hjerte/lunge- og karsystemet i relation til fysisk aktivitet/træning

 • beskrive metoder til måling af fysisk aktivitet og funktionsevne, herunder hvordan effekten af fysisk aktivitet vurderes

 • redegøre for bevægeapparatets tilpasning til fysisk aktivitet/træning gennem voksenlivet

 • redegøre for væsentlige fysiologiske, psykologiske og sociale faktorer relateret til fysisk aktivitet i et kontinuum fra fysisk inaktivitet til fysisk aktivitet

 • beskrive betydningen af fysisk aktivitet i forebyggelse (primær, sekundær, tertiær) og rehabilitering

 • beskrive fysiologiske, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for akutte og kroniske smerter

 • overordnet beskrive International Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF)

Færdigheder

 • argumentere for litteratursøgnings- og udvælgelsesstrategi

 • forklare sygerolleadfærd og livet med en kronisk lidelse

 

Kompetencer

 • identificere og fortolke videnskabelige artikler omhandlende fysisk aktivitet, træning og/eller genoptræning og forholde sig kritisk til indholdet

 

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve med 35 minutters forberedelse med eksamination i den af de godkendte porteføljebeskrivelser, som udtrækkes ved forberedelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende i acceptabelt grad kunne: 

Viden

 • beskrive udvalgte artiklers studiedesign
 • redegøre for evidensniveauer
 • redegøre for begrebet fysisk aktivitet
 • redegøre for basale principper for træning
 • overordnet beskrive bevægeapparatets funktion, herunder det muskuloskeletale system, det neuromuskulære system og hjerte/lunge- og karsystemet i relation til fysisk aktivitet/træning
 • beskrive metoder til måling af fysisk aktivitet og funktionsevne, herunder hvordan effekten af fysisk aktivitet vurderes
 • redegøre for bevægeapparatets tilpasning til fysisk aktivitet/træning gennem voksenlivet
 • redegøre for væsentlige fysiologiske, psykologiske og sociale faktorer relateret til fysisk aktivitet i et kontinuum fra fysisk inaktivitet til fysisk aktivitet
 • beskrive betydningen af fysisk aktivitet i forebyggelse (primær, sekundær, tertiær) og rehabilitering
 • beskrive fysiologiske, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for akutte og kroniske smerter
 • overordnet beskrive International Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF)

Færdigheder

 • argumentere for litteratursøgnings- og udvælgelsesstrategi
 • forklare sygerolleadfærd og livet med en kronisk lidelse

 

Kompetencer

 • identificere og fortolke videnskabelige artikler omhandlende fysisk aktivitet, træning og/eller genoptræning og forholde sig kritisk til indholdet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 153
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SSUA15027U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
30 deltagere. Forbeholdt sundhedsfaglige kandidatstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mette Aadahl   (12-766e7d7d6e376a6a6d6a7175497b6e7072787771376d74)
 • Morten Tange Kristensen   (23-717376786972327865726b69326f766d777869727769724476696b6d73726c32686f)
Gemt den 28-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students