Kvalitativ metode: sundhedsvæsen, kultur og samfund

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teoriens rolle i kvalitativ metode og erfaring med de konkrete metoder samt kendskab til de særlige muligheder, udfordringer og problemstillinger, som knytter sig til kvalitativ vidensproduktion. Fokus er på det semi-strukturerede interview, det antropologiske feltarbejdes deltagerobservation samt dokumentanalyse. Kurset giver også kendskab til de redskaber og begreber, der anvendes til at vurdere kvalitet i kvalitativ forskning.

Engelsk titel

Qualitative methods: Health Service, Culture, and Society

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden:

 • kunne definere en klar problemstilling, der kan undersøges kvalitativt
 • have opnået indsigt i metodologiske og analytiske problemstillinger for kvalitative undersøgelser
 • være i stand til at reflektere over og vurdere svagheder og styrker ved forskellige måder at generere kvalitativ viden på

 

Færdighed:

 • kunne planlægge og udføre et mindre kvalitativt studie
 • kunne reflektere over alle processerne i forbindelse med adgang til felten og generering af data
 • demonstrere kritisk læsning af og diskussion af kvalitative studier

 

Kompetence:

 • have kendskab til tilrettelæggelse af kvalitative undersøgelser
 • demonstrere indblik i forskellige analytiske tilgange
 • kunne forstå kvalitativ forskning i en tværvidenskabelig sammenhæng

 

 
 

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Opgaven ligger i forlængelse af det gruppearbejde og de erfaringer, som den studerende har indhøstet gennem kurset i design af kvalitative undersøgelser.

Opgaven kan besvares individuelt eller i grupper. Opgaven, der besvares individuelt, har et omfang af 10-12 sider eksklusiv litteraturliste og bilag. Opgaven, der besvares af to-tre studerende, har et omfang på 14-17 sider eksklusiv litteraturliste og bilag. Opgaven, der besvares af fire studerende, har et omfang på 18-22 sider eksklusiv litteraturliste og bilag. En side udgør 2400 anslag inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½.

Såfremt opgaven skrives i gruppe, skal det fremgå hvilke afsnit, de enkelte gruppemedlemmer har skrevet. Op til 1/3 af opgaven kan angives som fælles. Alle i gruppen er ansvarlige for hele opgaven.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen er en forbedring af eksamensopgaven fra den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden

 • kunne definere en klar problemstilling, der kan undersøges kvalitativt
 • have opnået indsigt i metodologiske og analytiske problemstillinger for kvalitative undersøgelser
 • være i stand til at reflektere over og vurdere svagheder og styrker ved forskellige måder at generere kvalitativ viden på

 

Kompetence

 • kunne planlægge og udføre et mindre kvalitativt studie
 • kunne reflektere over alle processerne i forbindelse med adgang til felten og generering af data
 • demonstrere kritisk læsning af og diskussion af kvalitative studier

 

Færdighed

 • have kendskab til tilrettelæggelse af kvalitative undersøgelser
 • demonstrere indblik i forskellige analytiske tilgange
 • kunne forstå kvalitativ forskning i en tværvidenskabelig sammenhæng

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 135
 • Projektarbejde
 • 50
 • Eksamen
 • 50
 • Total
 • 280

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SPUM18002U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Master
Varighed
Undervisning ligger fra september til november
Placering
Efterår
Pris

12.000 DKK

Skemagruppe
Meddeles i foråret 2023
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Nordahl Svendsen   (4-706876794376787167316e7831676e)
Gemt den 19-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students