Evidensbaseret tandpleje – håndtering af tandlægelige problemstillinger (valgfag)

Kursusindhold

I kurset skal den studerende identificere og arbejde evidensbaseret med problemstillinger en tandlæge kan komme ud for i sit arbejdsliv. I arbejdet med problemstillingerne skal den studerende belyse problemstillingen fra en videnskabelig, klinisk, patientorienteret, lovgivningsmæssig og samfundsmæssig vinkel, for at komme frem til de mest evidensbaserede løsninger og fremgangsmåder.

Engelsk titel

Evidence-based dentistry - handling of dentist-related problems

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - valgfrit

Målbeskrivelse

Viden

 • Identificere relevante problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Redegøre for begrebet evidensbaseret medicin, herunder applicering i praksis
 • Redegøre for de syv tandlægeroller
 • Redegøre for sundhedskompetencebegrebet og hvordan det påvirker oral sundhed hos den enkelte og i befolkningen
 • Redegøre for teorier om beslutningslære i relation til det tandlægefaglige arbejde
 • Kendskab til overordnede sundhedsøkonomiske begreber og mål

 

Færdigheder

 • Finde og vurdere den videnskabelige evidens for problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Indhente og vurdere klinisk og patient-orienteret viden relateret til problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Sammenholde videnskabelig evidens med klinisk og patient-orienteret viden
 • Dokumentere og diskutere evidensen for problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Finde og anvende relevante lovtekster

 

Kompetencer

 • Foreslå, udvikle og afprøve relevante løsnings-/handlingsmuligheder ved problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Udarbejde forslag til hvordan en evidensbaseret tilgang til tandpleje kan implementeres

Gruppeundervisning, øvelser, selvstudium

Mundtlig feedback ved øvelser og gruppeundervisning

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Andet
Prøveformsdetaljer
Der skal fremstilles og godkendes en opgave og præsentation baseret på en udvalgt problemstilling
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Viden

 • Identificere relevante problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Redegøre for begrebet evidensbaseret medicin, herunder applicering i praksis
 • Redegøre for de syv tandlægeroller
 • Redegøre for sundhedskompetencebegrebet og hvordan det påvirker oral sundhed hos den enkelte og i befolkningen
 • Redegøre for teorier om beslutningslære i relation til det tandlægefaglige arbejde
 • Kendskab til overordnede sundhedsøkonomiske begreber og mål

 

Færdigheder

 • Finde og vurdere den videnskabelige evidens for problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Indhente og vurdere klinisk og patientorienteret viden relateret til problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Sammenholde videnskabelig evidens med klinisk og patient-orienteret viden
 • Dokumentere og diskutere evidensen for problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Finde og anvende relevante lovtekster

 

Kompetencer

 • Foreslå, udvikle og afprøve relevante løsnings-/​handlingsmuligheder ved problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Udarbejde forslag til hvordan en evidensbaseret tilgang til tandpleje kan implementeres
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 39
 • Øvelser
 • 20
 • Total
 • 69

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK23002U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

En uges varighed
Placering
Forår
Kapacitet
30
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Esben Boeskov Øzhayat   (4-6764717c4275777066306d7730666d)
Gemt den 02-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students