Samfundsodontologi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for og kundskaber til kritisk at anvende videnskabelig litteratur og forskning som løsningsmodel i forbindelse med odontologiske udfordringer. Herudover skal den studerende opnå kendskab til orale sundheds- og sygdomsmønstre i befolkningen samt tandplejens mål, struktur og funktion i relation til forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje. 

Engelsk titel

Community Dentistry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreber, der relaterer sig til videnskabelige studier 
 • Beskrive forskellige designs af videnskabelige studier og kunne redegøre for deres anvendelse
 • Redegøre for metoder til monitorering af oral sygdom. Fx ved anvendelse af tværsnitsundersøgelse og sundhedsdataregistre (Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register og Sygesikringsregisteret)
 • Redegøre for aktuelle og fremtidige forekomster af orale sygdomme i befolkningen
 • Redegøre for centrale begreber inden for diagnostik og screening såsom sensitivitet, specificitet, likelihood ratio
 • Redegøre for distale determinanter for oral sygdom. Særligt sociale årsager til orale sygdomme, herunder begreber som sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller samt viden, holdning og sundheds- og sygdomsadfærd sat i relation til oral sygdom og brug af tandplejersystemet

 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdigheder

 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens, incidens, relativ risiko, odds ratio og redegøre for fortolkningen af disse mål
 • Kritisk læse, gennemgå og anvende videnskabelig litteratur
 • Beskrive mindre forskningsprojekter

 

Kompetencer 

 • Vurdere validitet og anvendelighed af videnskabelig litteratur
 • Fortolke og perspektivere betydningen af evidens-baseret viden i relation til individuelle patienter og befolkningen som helhed
 • Vurdere anvendeligheden af forskning som løsningsmodel og selv beskrive de væsentligste elementer til et forskningsprojekt, herunder baggrund, formål, hypoteser, design og materiale og metode inkl. analyser 

Online forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning (SAU).

Se Absalon

Artikler anvendt i øvelsesundervisningen

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i samfunds- og retsodontologi på 4. semester

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Godkendt deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreber, der relaterer sig til videnskabelige studier såsom populationsbegreber, årsags- konsekvensbegreber og confounding
 • Beskrive forskellige designs af epidemiologiske studier og kunne redegøre for deres anvendelse
 • Redegøre for metoder til monitorering af oral sygdom. Fx ved anvendelse af tværsnitsundersøgelse og sundhedsdataregistre (Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register og Sygesikringsregisteret)
 • Redegøre for aktuelle og fremtidige forekomster af orale sygdomme i befolkningen
 • Redegøre for centrale begreber inden for diagnostik og screening såsom sensitivitet, specificitet, likelihood ratio
 • Redegøre for distale determinanter for oral sygdom. Særligt sociale årsager til orale sygdomme, herunder begreber som sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller samt viden, holdning og sundheds- og sygdomsadfærd sat i relation til oral sygdom og brug af tandplejersystemet

 

Færdigheder

 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens, incidens, relativ risiko, odds ratio og redegøre for fortolkningen af disse mål
 • Kritisk læse, gennemgå og anvende videnskabelig litteratur
 • Beskrive mindre forskningsprojekter

 

Kompetencer 

 • Vurdere validitet og anvendelighed af videnskabelig litteratur
 • Fortolke og perspektivere betydningen af evidens-baseret viden i relation til individuelle patienter og befolkningen som helhed
 • Vurdere anvendeligheden af forskning som løsningsmodel og selv beskrive de væsentligste elementer til et forskningsprojekt, herunder baggrund, formål, hypoteser, design og materiale og metode inkl. analyser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 11
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Total
 • 24

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19037U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Esben Boeskov Øzhayat   (4-7673808b5184867f753f7c863f757c)
Gemt den 31-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students