Oral patologi og medicin 2

Kursusindhold

Hensigten med undervisningen er, at den tandlægestuderende som færdiguddannet kan fungere kompetent i almen odontologisk praksis vedrørende de i kurset indgående mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdommes klassifikation, symptomer, diagnose og forløb, herunder bedømme om udredning og behandling kan foregå i almen praksis eller der skal henvises til specialklinik. Hvad angår de almindeligste mundslimhindesygdomme, skal den studerende desuden kunne udføre adækvat behandling. Det væsentligste indhold i kurset er: Tobak og mundslimhinden, spytkirtelsygdomme, mundslimhinde-, kæbe- og spytkirteltumorer, non-neoplastiske/non-inflammatoriske hyperplasier/sygdomme i mundslimhinde og kæber, cyster i kæberne samt  mundslimhinde- og spytkirtellidelser hos ældre. Endvidere diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af lokale mundslimhindelidelser samt orale manifestationer af almensygdomme.

Engelsk titel

Oral Pathology and Medicine 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske og in situ hybridiseringsmetoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinde, kæber og spytkirtler og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for morfologiske og fysiologiske aldersrelaterede ændringer i mundslimhinde og spytkirtler, og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • diskutere betydningen af supplerende diagnostisk udredning i specialistregi
 • vurdere om en mundslimhinde-, kæbe- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling
 • diagnosticere mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • redegøre for medicinsk behandling af ældre og dennes indflydelse på den orale sundhedstilstand, forholdsregler ved ordination af medicin til ældre, samt den medicinske behandlings indflydelse på tandplejesituationen
 • begrunde og gennemføre ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • vurdere kæbeforandringer med henblik på klassifikation, diagnose og sygdomsforløb på baggrund af anamnese samt kliniske og histopatologiske fund, herunder vurdere om der skal henvises til specialist
 • forstå og bedømme videnskabelige artikler inden for fagområdet
   

Kompetence

 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • foretage struktureret anamneseoptagelse og korrekt klinisk undersøgelse og udredning med henblik på diagnostik af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhinde- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling.
 • informere patienter om lidelser i mundslimhinde, kæber og spytkirtler på korrekt og for lægmand forståelig måde
 • udføre diagnostik og, med inddragelse af andre kurser i tandlægeuddannelsen, planlægge behandling af kæbesygdomme under hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling, herunder beslutte om en patient skal henvises til en anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling
 • fremskaffe og vurdere ny viden inden for fagområdet
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand samt finde det naturligt at tilskynde patienter at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser

Kursus i oral patologi og medicin 1

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i oral kirurgi, oral patologi og medicin

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning og mikroskopiøvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske og in situ hybridiseringsmetoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinde, kæber og spytkirtler og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for morfologiske og fysiologiske aldersrelaterede ændringer i mundslimhinde og spytkirtler, og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
   

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • diskutere betydningen af supplerende diagnostisk udredning i specialistregi
 • vurdere om en mundslimhinde-, kæbe- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling
 • diagnosticere mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • redegøre for medicinsk behandling af ældre og dennes indflydelse på den orale sundhedstilstand, forholdsregler ved ordination af medicin til ældre, samt den medicinske behandlings indflydelse på tandplejesituationen
 • begrunde og gennemføre ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • vurdere kæbeforandringer med henblik på klassifikation, diagnose og sygdomsforløb på baggrund af anamnese samt kliniske og histopatologiske fund, herunder vurdere om der skal henvises til specialist
 • forstå og bedømme videnskabelige artikler inden for fagområdet
   

Kompetence

 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • foretage struktureret anamneseoptagelse og korrekt klinisk undersøgelse og udredning med henblik på diagnostik af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhinde- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling.
 • informere patienter om lidelser i mundslimhinde, kæber og spytkirtler på korrekt og for lægmand forståelig måde
 • udføre diagnostik og, med inddragelse af andre kurser i tandlægeuddannelsen, planlægge behandling af kæbesygdomme under hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling, herunder beslutte om en patient skal henvises til en anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling
 • fremskaffe og vurdere ny viden inden for fagområdet
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand samt finde det naturligt at tilskynde patienter at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 60
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Total
 • 93

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19036U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Marie Lynge Pedersen   (4-6672717545787a736933707a336970)
Gemt den 31-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students