Oral rehabilitering 3

Kursusindhold

Kurset skal give de studerende en teoretisk og klinisk baggrund for implantatbehandling, herunder gøre dem i stand til at analysere og vurdere implantologiens biologiske baggrund og anvendelsesområder herunder de nødvendige forbehandlinger. Kurset skal give de studerende forståelse for og give dem forudsætninger for at diskutere hvordan oral implantater kan rehabilitere patienter i forhold til andre rehabiliterende behandlinger. Kurset skal endvidere give den studerende forståelse for og sætte dem i stand til at anvende principperne for rehabilitering af patienter med enkle implantatunderstøttede rekonstruktioner.

Engelsk titel

Oral Rehabilitation 3

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk

 

Deltagelse i dette kursus kræver samtidig deltagelse i kursus i oral kirurgi 2 på grund af sammenhængende undervisning i implantologi på begge kurser.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive og forstå basale principper indenfor knogleheling, belastningsprincipper, overfladeanalyser og infektionskontrol
 • forstå biologien og patologien i de peri-implantære væv
 • redegøre for biologiske og tekniske komplikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • redegøre for tekniske aspekter omkring implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • forstå og reflektere over vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • vurdere, begrunde og anvende forskellige implantattyper, abutmenttyper og implantatunderstøttede kronetyper.
 • begrunde og bedømme indikationer og kontraindikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner.
 • beherske og udføre journaloptagelse, behandlingsplanlægning og forbehandlinger.
 • vurdere og sammenholde kliniske og histologiske iagttagelser af de peri-implantære væv og formidle disse til patient og kollegaer.
 • diskutere implantatunderstøttede rekonstruktioner i forhold til andre rehabiliterende behandlinger og formidle dette videre til patienter.
 • forklare og anvende aftryksprocedurer, registreringer, tandopstilling, indprøvning og aflevering herunder hygiejniske aspekter af implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • formidle oral hygiejniske forhold omkring  implantatunderstøttede rekonstruktioner videre til patienterne
 • kommunikere med kollegaer, dentallaboratorier og hjælpepersonale omkring  implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • vurdere kvalitet og prognose for implantatunderstøttede rekonstruktioner
   

Kompetence

 • på baggrund af den teoretisk og klinisk viden kunne planlægge og overskue implantatbehandlinger
 • diskutere implantatbehandling i forhold til andre rehabiliterende behandlinger og implementere implantatbehandling i oral rehabilitering
 • iværksætte behandling med enkle implantatunderstøttede rekonstruktioner og indgå i et professionelt sundhedsfagligt samarbejde med erfarne kollegaer og andet biomedicinsk personale
 • selvstændigt tage ansvar for at videreudvikle sig fagligt indenfor fagområdet

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og prækliniske øvelser samt kliniske øvelser med implantatunderstøttede rekonstruktioner

Lærebøger og artikler 

 • Gotfredsen K, Wennerberg A, Gunne J. Implants and their Role in FPD Treatment. In: Karlsson S,Nilner K. Dahl BL (eds.) A textbook of Fixed Prosthodontics. The Scandinavian Approach. Förlagshuset Gothia 2013, pp. 312-329.
 • Vejledninger, artikler og forelæsningsnoter (se Absalon)

Kursus i oral rehabilitering 2
Kursus i oral kirurgi 1
Kursus i oral patologi og medicin 1

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i oral rehabilitering.

Deltagelse i dette kursus kræver samtidig deltagelse i kursus i oral kirurgi 2 på grund af sammenhængende undervisning i implantologi på begge kurser.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i den prækliniske og kliniske øvelsesundervisning samt godkendelse af øvelsesopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive og forstå basale principper indenfor knogleheling, belastningsprincipper, overfladeanalyser og infektionskontrol
 • forstå biologien og patologien i de peri-implantære væv
 • redegøre for biologiske og tekniske komplikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • redegøre for tekniske aspekter omkring implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • forstå og reflektere over vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
   

Færdighed

 • vurdere, begrunde og anvende forskellige implantattyper, abutmenttyper og implantatunderstøttede kronetyper.
 • begrunde og bedømme indikationer og kontraindikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner.
 • beherske og udføre journaloptagelse, behandlingsplanlægning og forbehandlinger.
 • vurdere og sammenholde kliniske og histologiske iagttagelser af de peri-implantære væv og formidle disse til patient og kollegaer.
 • diskutere implantatunderstøttede rekonstruktioner i forhold til andre rehabiliterende behandlinger og formidle dette videre til patienter.
 • forklare og anvende aftryksprocedurer, registreringer, tandopstilling, indprøvning og aflevering herunder hygiejniske aspekter af implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • formidle oral hygiejniske forhold omkring  implantatunderstøttede rekonstruktioner videre til patienterne
 • kommunikere med kollegaer, dentallaboratorier og hjælpepersonale omkring  implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • vurdere kvalitet og prognose for implantatunderstøttede rekonstruktioner
   

Kompetence

 • på baggrund af den teoretisk og klinisk viden kunne planlægge og overskue implantatbehandlinger
 • diskutere implantatbehandling i forhold til andre rehabiliterende behandlinger og implementere implantatbehandling i oral rehabilitering
 • iværksætte behandling med enkle implantatunderstøttede rekonstruktioner og indgå i et professionelt sundhedsfagligt samarbejde med erfarne kollegaer og andet biomedicinsk personale
 • selvstændigt tage ansvar for at videreudvikle sig fagligt indenfor fagområdet.
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i oral rehabilitering 3

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for kemiske, fysiske, mekaniske og biologiske forhold ved materialer anvendt indenfor indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatbehandling
 • redegøre og diskutere forandringer i vævene efter tandekstraktion og ved indsættelse af forskellige typer af tanderstatninger
 • redegøre for og diskutere principper og metoder ved behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatrekonstruktioner
 • reflektere over og kombinere viden indenfor indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatbehandling
 • reflektere over og sammenholde viden fra de basisbiologiske fag med behandlingsprincipper for indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatbehandling
 • forklare og diskutere epidemiologiske undersøgelser indenfor indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatbehandling
 • redegøre for evidensen for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatrekonstruktioner
   

Færdighed

 • udarbejde og diskutere journal med behandlingsplan for indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatbehandling
 • anvende og fortolke resultater opnået ved anvendelse af spørgeskemaer og interview for vurdering af Oral Health Related Quality of Life
 • vurdere og diskutere indikationer og kontraindikationer for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantater
 • vurdere og diskutere biologiske, biomekaniske, tekniske og æstetiske principper for behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatrekonstruktioner
 • vurdere og diskutere kvaliteten af forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatrekonstruktioner
 • vurdere og diskutere prognose samt komplikationer for forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatrekonstruktioner
 • diskutere kliniske fremgangsmåder ved behandling med forskellige typer af indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantater
 • anvende forskellige typer af kommunikation  til at skabe tillid før, under og efter oral rehabiliterende behandling
   

Kompetence

 • overføre teorier og principper indenfor indirekte restaureringer, aftagelig protetik og implantatbehandling til behandling af patienter med disse rekonstruktioner og at kunne samarbejde og kommunikere effektivt med andre faggrupper omkring diagnose, behandlingsplanlægning og behandling indenfor oral rehabilitering
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 37
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Klinik
 • 15
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 72

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19033U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Klaus Gotfredsen   (3-6d6e694275777066306d7730666d)
Gemt den 27-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students