Pædodonti og klinisk genetik 2

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forudsætninger for som tandlæge at kunne identificere, formulere og løse problemer i børne- og ungdomstandplejen i overensstemmelse med de krav, der stilles til børne- og ungdomstandplejen, samt have kendskab til behandling af børn og unge med generelle medicinske lidelser og have kendskab til og kunne henvise til og benytte specialtandpleje, regionstandpleje, videnscentre m.m. i forhold til relevante patient kategorier. Herunder skal den studerende kunne redegøre for og diskutere anvendelsen af almene psykologiske og pædagogiske principper i relation til forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Endvidere skal den studerende kunne identificere og redegøre for medfødte og erhvervede afvigelser i tand-, kæbe- og ansigtsudviklingen, herunder de genetiske aspekter af medfødte sygdomme.

Engelsk titel

Paedodontics and Clinical Genetics 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk

Børneattest:

Det er et krav at den studerende har en ren børneattest for at deltage i kurset. Denne indhentes af Københavns Universitet.  

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere kendskab til behandling af patienter med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
 • demonstrere kendskab til behandling af børn med generelle medicinske lidelser (f.eks. diabetes)
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • redegøre for indikation og gennemføre profylaktiske tiltag, restaurerende cariesbehandling, endodonti, ekstraktioner inkl. anvendelse af pladsholdere
 • redegøre for indikation og anvende lokalanalgesi, herunder type og farmaka og generel analgesi
 • redegøre for indikation og anvendelse af sedering samt for indikation og anvendelse af generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi
 • diagnosticere lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling
   

Kompetence

 • optage relevant anamnese herunder en psykologisk og social anamnese, foretage cariesdiagnostik, vurdere cariesprogression og medinddrage denne, når der planlægges behandling
 • redegøre for, planlægge og gennemføre tandbehandling på børn med acceptgrad 3, 2 og 1 (sanering, smertefri behandling, profylakse) herunder henholdende behandling
 • gennemføre simple behandlinger af lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser
 • redegøre for og foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og foretage relevant kontrol, vurdere prognose, foretage behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling og evt. udføre denne
 • diagnosticere og redegøre for antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer behandle disse og/eller henvisning til relevant regi
 • gennemføre klinisk introduktionsrutine på børn med accept 3, 2 og 1 og etablere en optimal kommunikation med et barn
 • forklare og anvende de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • udvise faglig og etisk ansvarlighed overfor barn, behandling, behandlingsteam og ledsager

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, opgaver/tests samt kliniske øvelser

Kursus i pædodonti og klinisk genetik 1

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen pædodonti og klinisk genetik.

Det er et krav at den studerende har en ren børneattest for at deltage i kurset. Denne indhentes af Københavns Universitet.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i den kliniske øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere kendskab til behandling af patienter med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
 • demonstrere kendskab til behandling af børn med generelle medicinske lidelser (f.eks. diabetes)
   

Færdighed

 • redegøre for indikation og gennemføre profylaktiske tiltag, restaurerende cariesbehandling, endodonti, ekstraktioner inkl. anvendelse af pladsholdere
 • redegøre for indikation og anvende lokalanalgesi, herunder type og farmaka og generel analgesi
 • redegøre for indikation og anvendelse af sedering samt for indikation og anvendelse af generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi
 • diagnosticere lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling
   

Kompetence

 • optage relevant anamnese herunder en psykologisk og social anamnese, foretage cariesdiagnostik, vurdere cariesprogression og medinddrage denne, når der planlægges behandling
 • redegøre for, planlægge og gennemføre tandbehandling på børn med acceptgrad 3, 2 og 1 (sanering, smertefri behandling, profylakse) herunder henholdende behandling
 • gennemføre simple behandlinger af lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser
 • redegøre for og foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og foretage relevant kontrol, vurdere prognose, foretage behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling og evt. udføre denne
 • diagnosticere og redegøre for antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer behandle disse og/eller henvisning til relevant regi
 • gennemføre klinisk introduktionsrutine på børn med accept 3, 2 og 1 og etablere en optimal kommunikation med et barn
 • forklare og anvende de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • udvise faglig og etisk ansvarlighed overfor barn, behandling, behandlingsteam og ledsager
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i pædodonti og klinisk genetik 2

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive børns somatiske udvikling
 • redegøre for kraniofaciale og dentale problemer hos børn med generelle sygdomme
 • redegøre for klinisk introduktionsrutine på børn og gøre rede for hvorledes der etableres en optimal kommunikation med et barn
 • forklare de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • redegøre for tandlægens (i børne- og ungdomstandplejen) psykologiske og socialpsykologiske kompetence
 • redegøre for teori og registrering af barnets oplevelse og mestring af stress og smerte
 • redegøre for arvelige sygdomme med manifestationer i den kraniofaciale region og tandsystemet
 • demonstrere kendskab til behandling af patienter med fysiske og psykiske handicap
 • redegøre for indikation og anvendelse af lokalanalgesi, generel analgesi, sedering, og generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi
 • redegøre for diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling
 • redegøre for antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer
   

Færdighed

 • anvende de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • vurdere cariesprogression og medinddrage dette i udarbejdelse af behandlingsplanen på baggrund af relevant anamnese, herunder en psykologisk og social anamnese og diagnostik
 • diagnosticere lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling samt foreslå behandlinger
 • foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling
 • diagnosticere antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer foreslå behandling af disse og/eller henvisning til relevant regi
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 46
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 113

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19031U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Nuno Vibe Hermann   (4-737a737445787a736933707a336970)
Gemt den 27-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students