Oral kirurgi 1

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en teoretisk forståelse for de overvejelser der ligger bag planlægning og gennemførelse af almindeligt forekommende orale kirurgiske indgreb inkl. generel vurdering af patient mht. almene helbredsforhold og anatomi samt vurdering af ætiologi, patogenese og patologi for den bagvedliggende sygdom.

Den studerende skal være bekendt med det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose ved tandekstraktion, visdomstandsfjernelse, kirurgisk endodonti, biopsitagning samt være bekendt med komplikationer relateret hertil inkl. håndtering af disse.

Det væsentligste kliniske indhold i kursus er: journaloptagelse, undersøgelse, diagnostik, indikationsstilling og behandlingsplanlægning ved tandekstraktioner og operativ fjernelse af tænder.

Engelsk titel

Oral Surgery 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive behandlingsplanlægning inden for oral kirurgi på baggrund af anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenundersøgelser
 • redegøre for indikationer for ekstraktion af tænder
 • redegøre for indikationer for operativ fjernelse af tænder
 • redegøre for indikationer for kirurgisk endodonti
 • redegøre for indikationer og teknik ved biopsitagning
 • demonstrere kendskab til ætiologi for akutte og kroniske tilstande relateret til frembrudte og ikke-frembrudte tænder
 • demonstrere kendskab til behandling af akutte og kroniske tilstande før og efter fjernelse af frembrudte og ikke-frembrudte tænder
 • redegøre for etiske overvejelser og behandlingsmuligheder samt patientens ret til autonomi i forbindelse med tandekstraktion og operativ fjernelse af tænder
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • tilpasse og gennemføre generelle infektionshygiejniske procedurer i forhold til den planlagte behandling
 • under supervision foretage tandekstraktion
 • under supervision foretage operativ fjernelse af tand

 

Kompetence

 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem professionel optræden og kommunikation, herunder demonstrere evnen til at kommunikere afbalanceret med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder
 • føre journal således at de ordnede optegnelser fremstår strukturerede og overskuelige samt relaterer sig relevant til den aktuelle orale kirurgiske problemstilling
 • vælge præparat, form samt teknik ved anlæggelse af lokalbedøvelse målrettet de kliniske indikationer på individuelle patienter
 • målrette postoperativ smertebehandling til kliniske indikationer på individuelle patienter

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser og præklinisk test

Kursus i basale kirurgiske principper og metoder

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i oral kirurgi, oral patologi og medicin på 4. semester.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i kliniske øvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive behandlingsplanlægning inden for oral kirurgi på baggrund af anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenundersøgelser
 • redegøre for indikationer for ekstraktion af tænder
 • redegøre for indikationer for operativ fjernelse af tænder
 • redegøre for indikationer for kirurgisk endodonti
 • redegøre for indikationer og teknik ved biopsitagning
 • demonstrere kendskab til ætiologi for akutte og kroniske tilstande relateret til frembrudte og ikke-frembrudte tænder
 • demonstrere kendskab til behandling af akutte og kroniske tilstande før og efter fjernelse af frembrudte og ikke-frembrudte tænder
 • redegøre for etiske overvejelser og behandlingsmuligheder samt patientens ret til autonomi i forbindelse med tandekstraktion og operativ fjernelse af tænder

 

Færdighed

 • tilpasse og gennemføre generelle infektionshygiejniske procedurer i forhold til den planlagte behandling
 • under supervision foretage tandekstraktion
 • under supervision foretage operativ fjernelse af tand

 

Kompetence

 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem professionel optræden og kommunikation, herunder demonstrere evnen til at kommunikere afbalanceret med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder
 • føre journal således at de ordnede optegnelser fremstår strukturerede og overskuelige samt relaterer sig relevant til den aktuelle orale kirurgiske problemstilling
 • vælge præparat, form samt teknik ved anlæggelse af lokalbedøvelse målrettet de kliniske indikationer på individuelle patienter
 • målrette postoperativ smertebehandling til kliniske indikationer på individuelle patienter
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 3
 • Forberedelse (anslået)
 • 32
 • Klinik
 • 45
 • Total
 • 92

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19026U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marie Kjærgaard Larsen   (16-796d7e75713a77766d717e736d6d7e704c7f817a703a77813a7077)
Gemt den 31-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students