Oral rehabilitering 2

Kursusindhold

Kurset består af to delelementer: indirekte restaureringer og aftagelig protetik.

Indirekte restaureringer
Ved afslutningen af øvelsesforløbet på 2. semester skal den studerende have opnået en vis erfaring i at vurdere behandlingsindikation og forklare biologiske reaktioner og biomekaniske forhold samt kliniske procedurer i forbindelse med fremstilling af indirekte restaureringer. De kliniske øvelser skal give de studerende erfaring i at behandle patienter med kroner og mindre broer.

Aftagelig protetik
Ved afslutningen af kurset skal den studerende have opnået forståelse for og være i stand til at anvende principperne for fremstilling af aftagelige proteser i patientbehandlingen.

Engelsk titel

Oral Rehabilitation 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for prognose for behandling med kroner og broer
 • reflektere over og erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • reflektere over og erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af kroner og broer
 • beskrive anvendelse, indikation, komplikationer og prognose af forskellige typer af aftagelige proteser
 • forstå og forklare arbejdsgangen ved fremstilling af helproteser
 • redegøre for kombinationsprotetik
 • forklare epidemiologiske undersøgelser og redegøre for faste og aftagelige proteser betydning for den orale livskvalitet
 • redegøre for hvordan den ældre patients fysiske og psykiske tilstand påvirker det protetiske behandlingsvalg
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • begrunde principper for præparationer til forskellige krone- og brotyper samt udføre disse på patient
 • begrunde formålet med provisoriske kroner og broer samt fremstille disse på patient
 • planlægge behandlingssekvenser og kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
 • begrunde og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering af krone og bro på patient
 • vurdere biologiske og tekniske forhold samt patientrelaterede forhold i forbindelse med krone- og brobehandling
 • vurdere kvaliteten af kroner og broer samt redegøre for, om der er behov for korrektion, reparation eller omlavning
   

Kompetence

 • i samarbejde med medstuderende at kunne udføre alle faser i fremstilling af indirekte restaureringer og aftagelige proteser
 • kunne koordinere og samarbejde omkring disse behandlinger med hjælpepersonale og dental laboratorie
 • den studerende skal selvstændig tage ansvar for at videreudvikle sig indenfor fagområdet

Klinisk øvelsesundervisning, dialogbaseret holdundervisning og forelæsninger

Lærebøger og artikler:

 • Molin Thorén M, Gunne J. Textbook of Removable Prosthodontics. The Scandinavian Approach. Munksgaard DK, 2012, ISBN 9788762809550
 • Gotfredsen K. Aftagelige partielle proteser med støbt stel. Supplement til “Textbook of Removable Prosthodontics. The Scandinavian Approach”. DK 2012
 • Karlsson Stig, Nilner Krister, Dahl Bjørn L. A Textbook of Fixed Prosthodontics. The Scandinavian Approach. 2013 Förlagshuset Gothia AB, Stockholm, Sverige
 • Artikler og forelæsningsnoter (se absalon)

Kursus i oral rehabilitering 1
Kursus i udvidet endodonti 1
Kursus i anæstesiologi
Kursus i udvidet parodontologi 1

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i oral rehabilitering

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for prognose for behandling med kroner og broer
 • reflektere over og erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • reflektere over og erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af kroner og broer
 • beskrive anvendelse, indikation, komplikationer og prognose af forskellige typer af aftagelige proteser
 • forstå og forklare arbejdsgangen ved fremstilling af helproteser
 • redegøre for kombinationsprotetik
 • forklare epidemiologiske undersøgelser og redegøre for faste og aftagelige proteser betydning for den orale livskvalitet
 • redegøre for hvordan den ældre patients fysiske og psykiske tilstand påvirker det protetiske behandlingsvalg
   

Færdighed

 • begrunde principper for præparationer til forskellige krone- og brotyper samt udføre disse på patient
 • begrunde formålet med provisoriske kroner og broer samt fremstille disse på patient
 • planlægge behandlingssekvenser og kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
 • begrunde og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering af krone og bro på patient
 • vurdere biologiske og tekniske forhold samt patientrelaterede forhold i forbindelse med krone- og brobehandling
 • vurdere kvaliteten af kroner og broer samt redegøre for, om der er behov for korrektion, reparation eller omlavning
   

Kompetence

 • i samarbejde med medstuderende at kunne udføre alle faser i fremstilling af indirekte restaureringer og aftagelige proteser
 • kunne koordinere og samarbejde omkring disse behandlinger med hjælpepersonale og dental laboratorie
 • den studerende skal selvstændig tage ansvar for at videreudvikle sig indenfor fagområdet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 52
 • Klinik
 • 90
 • Total
 • 152

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19023U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Klaus Gotfredsen   (3-6d6e694275777066306d7730666d)
Gemt den 31-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students