Psykologi og adfærdsfag

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende de nødvendige kundskaber inden for odontologisk relevante psykologiske emner, herunder perception, kognition, indlæring og hukommelse, motivation og emotioner, menneskets udvikling, personlighed og intelligens, social psykologi, sundheds-og sygdomsadfærd, sygdomsperception og sundhedsmodeller, smerte- og stressteori, angst, samt misbrug og spiseforstyrrelser.

Engelsk titel

Psychology and Behavioral Sciences

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for rationalet bag den bio-psyko-sociale model og forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, herunder socialkognitive modeller, smerteteori, placebo, begreber og modeller knyttet til psykosomatik og somatisering, samt psykiske egenskaber som risikofaktorer
 • Beskrive og redegøre for odontologisk relevante emner inden for perception, indlæringsteori, hukommelse og kognition
 • Redegøre for motivation, herunder forskellige motivationsmodeller
 • Redegøre for emotioner, herunder forståelse af angst i relation til sygdom
 • Redegøre for og diskutere væsentlige begreber i forbindelse med personlighedsteori og intelligensbegrebet
 • Definere og diskutere begrebet stress, samt kunne redegøre for, og diskutere stress-moderatorer
 • Redegøre for odontologisk relevante aspekter ved udviklingspsykologiske teorier i et livsforløbsperspektiv
 • Redegøre for relevante socialpsykologiske forhold og diskutere disse forholds betydning for den kliniske beslutningsproces, patientkontakt og patient-behandler forholdet
 • Redegøre for og diskutere odontologisk relevante faktorer i relation til misbrug og spiseforstyrrelser
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdigheder

 • At kunne identificere og bedømme psykologiske forhold knyttet til odontologistudiets øvrige fagelementer og klinisk praksis samt at kunne sammenligne og drøfte relevansen af disse
   

Kompetencer

 • Have tilegnet sig psykologisk viden i et omfang, der gør det muligt at kunne opsøge, tage kritisk stilling til, tilegne sig og benytte psykologisk viden med relevans for den odontologiske praksis
 • Kunne samarbejde og kommunikere effektivt med andre faggrupper inden for sundhedsområdet.
 • Kunne gøre brug af psykologisk teori og viden i odontologisk virke

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer
Prøveformsdetaljer
Den skriftelige opgave vil bestå af besvarelse af 2-4 spørgsmål. Eksamen vil afspejle den anbefalede litteratur
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er ikke tilladt at medbringe elektroniske hjælpemidler såsom egne computere, USB-stik, mobiltelefoner eller andre elektroniske hjælpemidler.

 

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for rationalet bag den bio-psyko-sociale model og forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, herunder socialkognitive modeller, smerteteori, placebo, begreber og modeller knyttet til psykosomatik og somatisering, samt psykiske egenskaber som risikofaktorer
 • Beskrive og redegøre for odontologisk relevante emner inden for perception, indlæringsteori, hukommelse og kognition
 • Redegøre for motivation, herunder forskellige motivationsmodeller
 • Redegøre for emotioner, herunder forståelse af angst i relation til sygdom
 • Redegøre for og diskutere væsentlige begreber i forbindelse med personlighedsteori og intelligensbegrebet
 • Definere og diskutere begrebet stress, samt kunne redegøre for, og diskutere stress-moderatorer
 • Redegøre for odontologisk relevante aspekter ved udviklingspsykologiske teorier i et livsforløbsperspektiv
 • Redegøre for relevante socialpsykologiske forhold og diskutere disse forholds betydning for den kliniske beslutningsproces, patientkontakt og patient-behandler forholdet
 • Redegøre for og diskutere odontologisk relevante faktorer i relation til misbrug og spiseforstyrrelser.
   

Færdigheder

 • Identificere og bedømme psykologiske forhold knyttet til odontologistudiets øvrige fagelementer og klinisk praksis samt kunne sammenligne og drøfte relevansen af disse
 • Gøre brug af psykologisk teori og viden i odontologisk virke
 • Tage kritisk stilling til, tilegne sig og benytte psykologisk viden med relevans for den odontologiske praksis
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Holdundervisning
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 105
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 137

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19018U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Cathrine Lawaetz Wimmelmann   (4-6866717c45787a736933707a336970)
Gemt den 31-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students