Udvidet parodontologi 1

Kursusindhold

Formålet med undervisningen er, at den studerende selvstændigt skal kunne gennemføre journaloptagelse, lægge behandlingsplan under vejledning og udføre parodontalbehandling, herunder kirurgisk parodontalbehandling af patienter med gingival inflammation og intraossøse knogledefekter samt furkaturinvolveringer (patientkategori P3: Parodontitis, Stadium III-IV, Grad B-C) under vejledning samt redegøre for denne indsats ud fra parodontiets biologi og sygdommens ætiologi, patogenese, patologi og udbredelse i befolkningen. Den studerende skal være i stand til at identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme med henblik på at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb og bidrage til forskningsintegration.

Engelsk titel

Advanced Periodontology 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • kombinere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologiske forandringer
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • kombinere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om dannelsen og opbygningen af calculus med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for parodontitis
 • redegøre for principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af parodontitis
 • redegøre for behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • kombinere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi, herunder både beskyttende og destruktive innate og adaptive immunresponser, med behandlingsmæssige aspekter
 • redegøre for behandling med baggrund i rygnings indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for betydningen af information og instruktion for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis i forbindelse med opretholdelse af god mundhygiejne
 • redegøre for den teoretiske viden for behandlingen af patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • redegøre for sammenhænge mellem apikal parodontitis og parodontitis
 • redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • angive indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • redegøre for akut nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • redegøre for sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • redegøre for orale manifestationer af sygdomme udenfor mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • redegøre for parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme udenfor mundhulen
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

 • Færdighed

 • redegøre for anvendelse af supragingival kemisk plakkontrol
 • planlægge anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til depuration
 • identificere, planlægge og fiksere mobile tænder hos patienter med parodontitis
 • redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for indikationer for og kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation
 •  
 • Kompetence
 • redegøre for forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • redegøre for resultatet af hygiejnefasen, planlægge endelig behandlingsplan og tilpasse prognoser samt behandlingsforløb
 • redegøre for indikationer for, samt være i stand til selvstændigt at udføre subgingival depuration på patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for resultatet af hygiejnefase, lapoperation og gingivektomi og for muligheder for revision af behandlingen
 • redegøre for principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelægge og gennemføre denne (recidivprofylakse) for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis under hensyn til patientens alder
 • for patienter med parodontitis at kunne: informere patienter om årsagen til reduceret parodontium, parodontitis og instruere i forbedring af mundhygiejne/​hjemmetandpleje, gennemføre depuration samt gennemføre rationel parodontalbehandling tilpasset den enkelte patient
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for reduceret parodontium, parodontitis og periimplantitis
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 1. semesterkandidatniveau

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og obligatoriske kliniske øvelser

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i udvidet parodontologi på 2. semester

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisningen samt godkendte opgaver / tests og PA-kandidatpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • kombinere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologiske forandringer
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • kombinere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om dannelsen og opbygningen af calculus med behandlingsmæssige aspekter
 • kombinere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for parodontitis
 • redegøre for principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af parodontitis
 • redegøre for behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • kombinere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi, herunder både beskyttende og destruktive innate og adaptive immunresponser, med behandlingsmæssige aspekter
 • redegøre for behandling med baggrund i rygnings indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • redegøre for betydningen af information og instruktion for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis i forbindelse med opretholdelse af god mundhygiejne
 • redegøre for den teoretiske viden for behandlingen af patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • redegøre for sammenhænge mellem apikal parodontitis og parodontitis
 • redegøre for baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • angive indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • redegøre for akut nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • redegøre for sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • redegøre for orale manifestationer af sygdomme udenfor mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • redegøre for parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme udenfor mundhulen

 •  
 • Færdighed

 • redegøre for anvendelse af supragingival kemisk plakkontrol
 • planlægge anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til depuration
 • redegøre for heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • identificere, beskrive og journalisere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • redegøre for indikationer for og kunne gennemføre gingivektomi og lapoperation
   
 • Kompetence

 • redegøre for forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • redegøre for resultatet af hygiejnefasen, planlægge endelig behandlingsplan og tilpasse prognoser samt behandlingsforløb
 • redegøre for indikationer for, samt være i stand til selvstændigt at udføre subgingival depuration på patienter med parodontitis chronica complicata levis/gravis
 • redegøre for resultatet af hygiejnefase, lapoperation og gingivektomi og for muligheder for revision af behandlingen
 • redegøre for principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelægge og gennemføre denne (recidivprofylakse) for patienter med reduceret parodontium, parodontitis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis under hensyn til patientens alder
 • for patienter med parodontitis at kunne: informere patienter om årsagen til reduceret parodontium, parodontitis og instruere i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, gennemføre depuration samt gennemføre rationel parodontalbehandling tilpasset den enkelte patient
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for reduceret parodontium, parodontitis og periimplantitis
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 1. semesterkandidatniveau
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 37
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Klinik
 • 48
 • Total
 • 106

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODK19016U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Johanne Kongstad   (3-6c6d694275777066306d7730666d)
 • Christian Damgaard   (4-666b75674376787167316e7831676e)
Gemt den 31-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students