Aktuel forskning på Odontologisk Institut (valgfag)

Kursusindhold

Dette kursus søger at introducere de studerende til forskning indenfor det odontologiske område, både basalforskning og klinisk forskning.

Kurset giver de studerende værktøjer til kritisk stillingstagen til original artikler. Dette inkluder sammenkædning mellem hypotese og forsøgsresultater, kritisk stillingstagen til metodevalg, anvendelse af disse og fortolkning af opnåede resultater. Derudover bliver de studerende introduceret til basalforskningsaktiviterer på Odontologisk Institut. Hermed får de studerende indblik i de muligheder der foreligger for en akademisk karrierevej på Københavns Universitet. Præsentationer kan inkludere både case historier, basalforsknings projekter og projekter som har ført til innovative produkter af kommersiel værdi. Kurset giver således de studerende et detaljeret indblik i de ideer, arbejdsmetoder og beslutningsprocesser der ligger til grund for god forskningspraksis men også for de foreliggende muligheder for karriere og eventuel innovation på Odontologisk Institut.

Engelsk titel

Current research at Copenhagen School of Dentistry (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - valgfrit
 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for betydningen af forskning
 • Redegøre for vigtigheden af hypotese dannelse der definerer forsknings hensigt og mål
 • Redegøre for innovation
 • Reflektere over opnåede resultater og kritisk stillingstagen til disse
 • Have indblik forskningskarriere muligheder på Odontologisk Institut
 • Have indblik i de krav der stilles til akademisk forskning

 

Færdigheder:

 • Analysere en original artikel
 • Foretage en kritisk gennem af en original artikel
 • Opstille en potentiel forsknings hypotese
 • Reflektere over grundlaget for forskningskonklussioner

 

Kompetencer:

 • Være i stand til at analysere en original artikel

Præsentationer foretaget af undervisere og inviterede foredragsholdere Studenterpræsentationer
Gruppearbejder og gruppe præsentationer

Præsentationer kan inkludere både case historier, basalforsknings projekter og projekter som har ført til innovative produkter af kommerciel værdi.

Artikler omhandlende udvalgte forskningsområder på Odontologisk Institut

Alle kurser og eksamener fra 1.-4. semester skal være bestået

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
Prøveformsdetaljer
Godkendt gruppepræsentation af tildelt artikel
Godkendt gruppepræsentation af innovativ ide
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for betydningen af forskning
 • Redegøre for vigtigheden af hypotese dannelse der definerer forsknings hensigt og mål
 • Redegøre for innovation
 • Reflektere over opnåede resultater og kritisk stillingstagen til disse
 • Have indblik forskningskarriere muligheder på Odontologisk Institut
 • Have indblik i de krav der stilles til ”banebrydende” forskning

 

Færdigheder:

 • Analysere en original artikel
 • Foretage en kritisk gennem af en original artikel
 • Opstille en potentiel forsknings hypotese
 • Reflektere over grundlaget for forskningskonklussioner
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 49
 • Total
 • 69

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16074U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

En uges varighed
Placering
Forår
Skemagruppe
Se syllabus
Kapacitet
30
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sally Dabelsteen   (4-847572735184867f753f7c863f757c)
Underviser

Sally Dabelsteen samt varierende foredragsholdere.

Gemt den 20-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students