Allergi og toksikologi i tandlægens daglige arbejde (valgfag)

Kursusindhold

Kurset giver de studerende forudsætninger for at forstå hvordan en allergisk reaktion forløber i kroppen samt hvilke metoder der anvendes til at vurdere et materiales biokompatibilitet før det kan anvendes i tandlægearbejde og hvilken lovgivning disse materialer er underlagt

Engelsk titel

Allergy and toxicology in the dentist's daily work (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - valgfrit

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for, hvilke typer allergiske reaktioner der findes og hvilke der ses inden for tandlægefaget
 • redegøre for forskellige metoder til at vurdere et dentalmateriales biokompatibilitet
 • redegøre for hvilken type lovgivning dentalmaterialer er underlagt


Færdigheder:

 • genkende tegn på allergiske eller toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer
 • handle adækvat i forhold til allergiske og toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer


Kompetence:

 • udføre adækvate tiltag for at undgå at tandplejepersonale samt patienter ikke bliver eksponeret unødvendigt for allergener og toksikologiske materialer

Teoretiske forelæsninger og diskussion af problemer, artikler, rapporter i grupper

Alle kurser og eksamener fra 1.-4. semester skal være bestået

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Udarbejdelse af skriftlig rapport som præsenteres mundtligt i slutningen af kurset
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • redegøre for, hvilke typer allergiske reaktioner der findes og hvilke der ses inden for tandlægefaget
 • redegøre for forskellige metoder til at vurdere et dentalmateriales biokompatibilitet
 • redegøre for hvilken type lovgivning dentalmaterialer er underlagt


Færdigheder:

 • genkende tegn på allergiske eller toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer
 • handle adækvat i forhold til allergiske og toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer

Kompetence:

 • udføre adækvate tiltag for at undgå at tandplejepersonale samt patienter ikke bliver eksponeret unødvendigt for allergener og toksikologiske materialer
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 34
 • Øvelser
 • 10
 • Klinik
 • 5
 • Total
 • 69

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16073U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

En uges varighed
Placering
Forår
Skemagruppe
Se syllabus
Kapacitet
30
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • dhp882 dhp882   (4-7077777145787a736933707a336970)
Gemt den 20-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students