Basal parodontologi 2

Kursusindhold

Den studerende forventes ved kursets afslutning at kunne anvende viden om de parodontale sygdommes diagnostik, differentialdiagnostik, forebyggelse og behandling samt kunne demonstrere indsatsen over for disse sygdomme på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Endvidere skal den studerende kunne forklare det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose ved de parodontale sygdomme. Den studerende forventes ved kursets slutning at have udformet behandlingsplan og gennemført denne for patienter med parodontitis chronica levis/gravis (P1-niveau). Den studerende skal være i stand til at identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med risiko for udvikling af parodontale sygdomme med henblik på at sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb og bidrage til forskningsintegration i undervisning og praksis.

Engelsk titel

Basic Periodontology 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • anvende viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen og parodontiets patologiske forandringer
 • anvende viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater
 • anvende viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis
 • anvende viden om dannelsen og opbygningen af calculus
 • redegøre for diagnostiske begreber og klassifikation af parodontale knogledefekter
 • anvende viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for parodontitis
 • anvende principper for diagnostik, differentialdiagnostik og sygdomsklassifikation af parodontitis, herunder langsomt, moderat og hurtigt progredierende sygdomsformer
 • forklare parodontale sygdommes udvikling, progression og behandling under hensyn til patientens alder
 • anvende viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese
 • anvende viden om gingivitis’ og parodontitis’ immunologi, herunder de innate og adaptive immunresponser
 • redegøre for betydningen af interaktioner mellem immunforsvaret og den subgingivale mikrobiota
 • forklare rygningens indflydelse på parodontitis og periimplantitis
 • angive metoder til tobaksafvænning
 • forklare sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • forklare orale manifestationer af sygdomme uden for mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • forklare parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme uden for mundhulen
 • forklare og have viden om kemisk plakkontrol
 • forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
   
 • Færdighed

 • planlægge information og instruktion for patienter med parodontitis chronica gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis, perimukositis og periimplantitis
 • identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitisidentificere, planlægge og fiksere mobile tænder hos patienter med parodontitis
 • gennemføre en journaloptagelse sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • udvælge relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plak-retinerende faktorer fra tænderne for patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • analysere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med gingivitis og parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • Kompetence

 • relatere forhold hos den enkelte patient til viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • planlægge information og instruktion for hos patienter med osseointegrerede dentale implantater i oprettelse af god mundhygiejne efter gennemført hygiejnefase
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan for patienter med parodontitis chronica levis/gravis under hensyn til patientens alder
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen af patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • informere patienten om årsagen til parodontitis og perimukositis, på en for patienten tilpasset måde for patienter med parodontitis chronica levis/gravis eller perimukositis
 • informere og instruere patienter med parodontitis chronica levis/gravis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme i forbedring af mundhygiejne/​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen, opstille behandlingsplan, informere om årsagen og instruere patienter med parodontitis, perimukositis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt prognoser for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for og anvende de nationale og internationale kliniske retningslinjer for behandling af parodontale sygdomme
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 6. semesterniveauorganisere og efterleve kravene til klinisk hygiejneidentificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats
 

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, opgaveløsning og kliniske øvelser

Kursus i basal parodontologi 1
Eksamen i oral radiologi
Eksamen i intern medicin og patologisk anatomi

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved OSKE eksamen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendte opgaver / tests, godkendt deltagelse i kliniske øvelser samt godkendt PA-bachelorpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • anvende viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen og parodontiets patologiske forandringer
 • anvende viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater
 • anvende viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved parodontal sundhed, gingivitis, parodontitis, perimukositis og periimplantitis
 • anvende viden om dannelsen og opbygningen af calculus
 • redegøre for diagnostiske begreber og klassifikation af parodontale knogledefekter
 • anvende viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge samt risikofaktorer for parodontitis
 • anvende principper for diagnostik, differentialdiagnostik og sygdomsklassifikation af parodontitis, herunder langsomt, moderat og hurtigt progredierende sygdomsformer
 • forklare parodontale sygdommes udvikling, progression og behandling under hensyn til patientens alder
 • anvende viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese
 • anvende viden om gingivitis’ og parodontitis’ immunologi, herunder de innate og adaptive immunresponser
 • redegøre for betydningen af interaktioner mellem immunforsvaret og den subgingivale mikrobiota
 • forklare rygningens indflydelse på parodontititis og periimplantitis
 • angive metoder til tobaksafvænning
 • forklare sygdomme uden for mundhulens betydning for udviklingen af parodontitis, ikke-plakinducerede parodontale sygdomme og periimplantitis
 • forklare orale manifestationer af sygdomme uden for mundhulen, der er komorbiditeter til parodontitis
 • forklare parodontitis’ og periimplantitis’ samt parodontalbehandlings mulige betydning for sygdomme uden for mundhulen
 • forklare og have viden om kemisk plakkontrol
 • forklare og have viden om indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • forklare helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • planlægge information og instruktion for patienter med parodontitis chronica gravis i oprettelse af god mundhygiejne
 • identificere, redegøre for og journalisere anamnestiske og kliniske fund hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis, perimukositis og periimplantitis
 • identificere ætiologiske faktorer, som prædisponerer for udviklingen af komorbiditet til parodontitisidentificere, planlægge og fiksere mobile tænder hos patienter med parodontitis 
 • gennemføre en journaloptagelse sikkert og hurtigt, inden for 2-3 behandlingsseancer hos patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • udvælge relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • fjerne plak, supra- og subgingival calculus og andre plak-retinerende faktorer fra tænderne for patienter med parodontitis chronica levis/gravis
 • gennemføre en depuration rationelt, således at den tilvirkes forholdene hos patienten for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • analysere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med gingivitis og parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis

 

Kompetence

 • relatere forhold hos den enkelte patient til viden om forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • planlægge information og instruktion for hos patienter med osseointegrerede dentale implantater i oprettelse af god mundhygiejne efter gennemført hygiejnefase
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen og opstille behandlingsplan for patienter med parodontitis chronica levis/gravis under hensyn til patientens alder
 • komme med relevante forslag til en sekvensplan for behandlingen af patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • informere patienten om årsagen til parodontitis og perimukositis, på en for patienten tilpasset måde for patienter med parodontitis chronica levis/gravis eller perimukositis
 • informere og instruere patienter med parodontitis chronica levis/gravis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme i forbedring af mundhygiejne/​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • diagnosticere, uddrage konklusion af undersøgelsen, opstille behandlingsplan, informere om årsagen og instruere patienter med parodontitis, perimukositis og ikke-plakinducerede parodontale sygdomme i forbedring af mundhygiejne/​​​hjemmetandpleje, på en for patienten tilpasset måde
 • afgøre, hvornår depurationen er gennemført, samt efterfølgende vurdere det parodontale vævs respons for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • vurdere et behandlingsforløb og komme med forslag til eventuel revision af behandlingsplanen for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • diskutere resultatet af hygiejnefasen, endelig behandlingsplan inkl. vedligeholdelsesbehandling, samt prognoser for patienter med parodontitis chronica levis/gravis og perimukositis
 • redegøre for og anvende de nationale og internationale kliniske retningslinjer for behandling af parodontale sygdomme
 • fremlægge og diskutere PA-bachelorpatienten på 6. semesterniveau
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • identificere og inddrage personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme til forskningsprojekter
 • bidrage til sikre sammenhængende tværsektionelle behandlingsforløb for personer og befolkningsgrupper med parodontale sygdomme eller risiko for udvikling af parodontale sygdomme
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • vurdere og diskutere resultatet af eget og andres arbejde og sætte dette i relation til patientens indsats
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 8
 • Forberedelse (anslået)
 • 43
 • Øvelser
 • 12
 • Klinik
 • 45
 • Total
 • 112

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16065U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Johanne Kongstad   (3-7a7b775083857e743e7b853e747b)
 • Christian Damgaard   (4-747983755184867f753f7c863f757c)
Kursussekretær: Anne Charlotte Jacobi, e-mail: anne.jacobi@sund.ku.dk
Gemt den 27-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students