Kursus i klinisk introduktion

Kursusindhold

Kurset skal introducere den studerende til at færdes i det klinisk-odontologiske miljø og forebygge smittespredning på klinikken. Herud over indeholder kurset emnerne klinisk adfærd, håndtering af patienter, journalisering af relevante anamnestiske oplysninger, plak, calculus og kliniske forandringer ved gingivitis og caries. Endvidere øvelse i røntgen bite-wing-optagelser. Kurset indeholder også en mentorordning, hvor den studerende skal følge en studerende på kandidatuddannelsen mhp. introduktion til klinikken herunder journalføring, mundhygiejneinstruktion, afpudsninger supragingival depuration og ikke invasive cariesbehandlinger.

Engelsk titel

Course in Clinical Introduction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Være bekendt med undersøgelsesmetodens systematik
 • Være bekendt med værdien af arbejdshygiejne
 • Være bekendt med mundhulens normale anatomiske strukturer
 • Være bekendt med tændernes nominuklartur og morfologi
 • Være bekendt med årsager til og udvikling af gingivitis og caries
 • Være bekendt med forskellige mundhygiejnemidler og –metoder med henblik på standsning og forebyggelse af plak-inducerede sygdomme i tænder og parodontium
 • Være bekendt med overordnede behandlingsmuligheder for plakinducerede sygdomme
 • Forklare normale anatomiske strukturers udseende på intraorale røntgenfilm
 • Forklare og illustrere dannelsen og opbygningen af calculus
 • Forklare den principielle opbygning og anvendelse af håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved professionel tandrengøring

 

Færdighed

 • Udføre arbejde efter hygiejniske foreskrifter
 • Anvende instrumenter på korrekt måde indledningsvis på fantom derefter på medstudenter og på patienter

 

i samarbejde med en kandidatstuderende skal den studerende kunne:

 • Optage en anamnese
 • Optage journal på patienter
 • Foretage en intraoral undersøgelse
 • Indføre relevante anamnestiske informationer i journalen
 • Identificere, registrere og drøfte forekomsten af supra- og let tilgængelig subgingival plak og calculus
 • Identificere, registrere og drøfte de kliniske forandringer ved gingivitis og caries
 • Anvende hånd- og roterende instrumenter til fjernelse af hårde og bløde supragingivale belægninger

 

Kompetence

 • Overføre viden om normal anatomi og sygdomme i tænder og parodontium til diagnostisk praksis
 • Arbejde efter tandlægeskolens hygiejniske retningslinjer
 • Deltage i teamarbejde med medstuderende og ældre studerende

Dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser med fokus på undersøgelsesmetoder på medstuderende og patienter

Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi

Kurset afsluttes med kursusattest

Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning og aflevering af opgaver samt bestå skriftlig præpatienttest
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Være bekendt med undersøgelsesmetodens systematik
 • Være bekendt med værdien af arbejdshygiejne
 • Være bekendt med mundhulens normale anatomiske strukturer
 • Være bekendt med tændernes nominuklartur og morfologi
 • Være bekendt med årsager til og udvikling af gingivitis og caries
 • Være bekendt med forskellige mundhygiejnemidler og –metoder med henblik på standsning og forebyggelse af plak-inducerede sygdomme i tænder og parodontium
 • Være bekendt med overordnede behandlingsmuligheder for plakinducerede sygdomme
 • Forklare normale anatomiske strukturers udseende på intraorale røntgenfilm
 • Forklare og illustrere dannelsen og opbygningen af calculus
 • Forklare den principielle opbygning og anvendelse af håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved professionel tandrengøring

 

Færdighed

 • Udføre arbejde efter hygiejniske foreskrifter
 • Anvende instrumenter på korrekt måde indledningsvis på fantom derefter på medstudenter og på patienter

 

i samarbejde med en kandidatstuderende skal den studerende kunne: 

 • Optage en anamnese
 • Optage journal på patienter
 • Foretage en intraoral undersøgelse
 • Indføre relevante anamnestiske informationer i journalen
 • Identificere, registrere og drøfte forekomsten af supra- og let tilgængelig subgingival plak og calculus
 • Identificere, registrere og drøfte de kliniske forandringer ved gingivitis og caries
 • Anvende hånd- og roterende instrumenter til fjernelse af hårde og bløde supragingivale belægninger

 

Kompetence

 • Overføre viden om normal anatomi og sygdomme i tænder og parodontium til diagnostisk praksis
 • Arbejde efter tandlægeskolens hygiejniske retningslinjer
 • Deltage i teamarbejde med medstuderende og ældre studerende
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 3
 • Forberedelse (anslået)
 • 44
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Klinik
 • 69
 • Total
 • 132

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16047U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
80 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kim Ekstrand   (3-6e686e4376787167316e7831676e)
Gemt den 31-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students