Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler, odontologi

Kursusindhold

Eksamen

Engelsk titel

Exam in Medical Cell and Tissue Biology and Excitable Cells, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Eksamen knytter sig til kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi samt kursus i excitable celler

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der udleveres vejledende svar efter eksamen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen inklusive spotspørgsmål inden for mikroskopi på pc.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den lommeregner, som er indeholdt i Office-pakken, samt LYX, MathType og Maple.
Documenta Physiologica et Biochemica (tilgængelig på computeren).
Christoffersen, Jørgen: Kemiske data og oversigter 3. udgave
Adgang til VIRMIK.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Medicinsk celle- og vævsbiologi:

Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner
 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer
 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner
 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet
 • Beskrive og forstå genetisk information
 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering
 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder
 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering
 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød
 • Beskrive og forstå cancer biologi og udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika
 • Beskrive og forstå meiose
 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion
 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv


Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved virtuel mikroskopi
 • Anvende grundlæggende principper i molekylærbiologiske og bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg


Kompetencer

 • Bruge ovenstående viden til at inddrage principper og forskningsresultater, analyseret med basale statistiske metoder, i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese


Excitable celler:

Viden

 • beskrive nervecellers og gliacellers struktur
 • beskrive den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering
 • beskrive synapsers struktur og funktion
 • beskrive sensoriske receptorer og kodning af information i nervesystemet
 • beskrive struktur og funktion af tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur
 • beskrive måling af ekstracellulært afledede aktionspotentialer og for stimulations- og registreringsteknik
 • beskrive undersøgelser af sensoriske receptorers funktion og for kodning i nervesystemet
 • beskrive undersøgelser af den tværstribede muskels funktion og mekaniske egenskaber
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 5
 • Total
 • 5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16021E
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se eksamensplan
Kapacitet
Ingen begræsning
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Katerina Tritsaris   (5-6f78766d784477797268326f7932686f)
  Medicinsk celle- og vævsbiologi
 • Jens Christian Rekling   (8-71796c727370756e477a7c756b35727c356b72)
  Excitable celler
Gemt den 31-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students