Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter, Odontologi

Kursusindhold

Kurset består af to fagdele: basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter. Det overordnede formål er at give et overblik og en grundlæggende forståelse for den menneskelige organismes kemiske og anatomiske opbygning samt de kemiske og fysiologiske grundprocesser. Kursets to fagdele har et selvstændigt indhold og forløb.  Under kurset vil de studerende skulle deltage i og bestå en række laboratoriesikkerhedskurser. 

Engelsk titel

Basic Human Biology and the Chemical Components of the Cells, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Basal humanbiologi:

Viden

 • Forstå og beskrive hovedtræk ved strukturen i hovedtyper af humane celler, væv og organer, samt ved disses indbyrdes anatomiske relationer  
 • Forstå og forklare de funktionelle hovedtræk ved de vigtigste typer af humane celler og væv, samt ved organismens vigtigste organsystemer
 • Forstå og forklare hovedprincipper ved regulering af organismens funktioner, derunder for sammenspillet mellem de forskellige organsystemer
   

Færdigheder

 • Analysere udvalgte, simple sygdomseksempler på baggrund af den grundlæggende viden om normalfunktionen, og forklare i hovedtræk mekanismer ved disses opståen.
 • Betjene et simpelt lysmikroskop
   

Kompetencer

 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af     organismens struktur, funktion og regulation gennem en fortsat læringsproces.
 • Være i stand til at foreslå målsætninger for et fortsat uddybende studiearbejde på de ovennævnte områder. 
 • Overføre og inddrage den erhvervede viden og færdigheder på nye konkrete problemstillinger vedrørende organsystemers funktion og samspil under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold.

 

Cellens kemiske komponenter:

Viden

 • Forstå og forklare kemiske og fysiske egenskaber af molekyler (inklusive biomolekyler og lægemidler) ud fra strukturformler (eller systematiske navne), blandt andet med hensyn til opløselighed, ladnings- og syre/base-forhold, stereokemi, molekylære vekselvirkninger og mulige kemiske reaktioner
 • Forstå grundprincipper i molekylers indbyrdes sammenspil i celler
   

Færdigheder

 • Analysere og redegøre for molekylers (inklusive biomolekylers og lægemidlers) struktur, organiske stofgrupper, nomenklatur, uorganiske og organiske forbindelser
 • Analysere og redegøre for syre/baseforhold, opløselighedsforhold, redox forhold, termodynamik, osmotiske forhold, organiske reaktionstyper, kinetik og spektrofotometri
 • Udføre simple energetiske og kinetiske beregninger for kemiske reaktioner (inklusive enzym- katalyserede reaktioner), syre/base-forhold af opløsninger, herunder biologiske buffersystemer samt molære forhold af molekyler i opløsning (inklusive lægemidler og biomolekyler)                   
   

  Kompetencer

 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af funktionen af cellens  kemiske komponenter i organismens organstruktur og - funktion, stofskifte og regulering af disse gennem en fortsat læringsproces
 • Anvende den erhvervede viden som basis for en dybere forståelse af molekylers (inklusive biomolekyler og lægemidler) biologiske funktion under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold gennem en fortsat læringsproces
 • Overføre og inddrage den erhvervede viden og færdigheder på nye konkrete molekylære problemstillinger vedrørende organsystemers funktion og samspil under normale og enklere, sygdomsrelaterede forhold

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning, øvelsesundervisning og studiecafé.

Kurset afsluttes ved kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter er:

Basal Humanbiologi:
- mødepligt til og deltagelse i øvelsesundervisningen
- godkendelse af præstation i efterfølgende quiz på Absalon

Cellens Kemiske Komponenter:
- bestået deltagelse i laboratoriesikkerhedskursus
- mødepligt til og deltagelse i øvelsesundervisningen
- aflevering og godkendelse af øvelsesrapporter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå og forklare praktiske bestemmelser af temperatur- og berøringsfølsomhed, lungefunktion, blodtryk og hjertefrekvens
 • Forstå og forklare den teoretiske baggrund for bestemmelser af pH, CO2-partialtryk og [HCO3-] i blod
 • Forstå og forklare den fysiologiske regulation af pH, CO 2 -partialtryk og [HCO 3 ] i blod

 • Forstå og forklare den teoretiske baggrund for spektrofotometrisk bestemmelse af totalprotein, kolesterol og alkalisk fosfatase-aktivitet i biologiske prøver

Færdigheder

 • Udføre analyser ifølge øvelsesvejledning og beregne på de opnåede målinger
 • Vurdere og formidle de opnåede resultater i skriftlige rapporter
ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tabelværk over kemiske data, som er godkendt af faget, samt Mathtype eller Maple

 

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå og beskrive hovedtræk ved strukturen i hovedtyper af humane celler, væv og organer, samt ved disses indbyrdes anatomiske relationer.
 • Forstå og forklare de funktionelle hovedtræk ved de vigtigste typer af humane celler og væv, samt ved organismens vigtigste organsystemer
 • Forstå og forklare hovedprincipper ved regulering af organismens funktioner, derunder for samspillet mellem de forskellige organsystemer.
 • Forstå og forklare kemiske og fysiske egenskaber af molekyler (inklusive biomolekyler og lægemidler) ud fra strukturformler (eller systematiske navne), blandt andet med hensyn til opløselighed, ladnings- og syre/base-forhold, stereokemi, molekylære vekselvirkninger og mulige kemiske reaktioner.
 • Forstå grundprincipper i molekylers indbyrdes sammenspil i celler
   

Færdigheder

 • Analysere udvalgte, simple sygdomseksempler på baggrund af den grundlæggende viden om normalfunktionen, og forklare i hovedtræk mekanismer ved disses opståen.
 • Analysere og redegøre for molekylers (inklusive biomolekylers og lægemidlers) struktur, organiske stofgrupper, nomenklatur, uorganiske og organiske forbindelser.
 • Analysere og redegøre for syre/baseforhold, opløselighedsforhold, redox forhold, termodynamik, osmotiske forhold, organiske reaktionstyper, kinetik og spektrofotometri.
 • Udføre simple energetiske og kinetiske beregninger for kemiske reaktioner (inklusive enzym- katalyserede reaktioner), syre/base-forhold af opløsninger, herunder biologiske buffersystemer samt molære forhold af molekyler i opløsning (inklusive lægemidler og biomolekyler)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 59
 • Forberedelse (anslået)
 • 505
 • Øvelser
 • 18
 • Studiegrupper
 • 54
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 680

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16011U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
100 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hanne Cathrine Bisgaard   (3-6c67664477797268326f7932686f)
  Cellens kemiske komponenter
 • Pia Rengtved Lundegaard   (11-76727b746a6b6d6767786a46797b746a34717b346a71)
  Kursus og eksamensansvarlig (Basal humanbiologi)
Gemt den 16-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students