Neurorehabilitering: Udlagt klinisk undervisning

Kursusindhold

Kursets formål er at træne den studerende i at identificere og tilrettelægge et optimalt neurorehabiliteringsforløb herunder  redegøre for relevant implementeringsproces og evaluering for den givne neurorehabiliteringsinstitution. Kurset gennemføres som translationel undervisning med inddragelse af forskellige faggrupper både i klasserum og som udlagt klinisk undervisning på udvalgte neurorehabiliteringsinstitutioner. Undervisningen vil ske i form af demonstration af neurorehabiliteringspraksis, og behandlingsmetoder, samt diskussion af teorier baseret på cases. Den udlagte kliniske undervisning vil understøtte det teoretiske grundlag baseret på neuroplasticitet og indeholde demonstration af metoder fra forrige kurser på uddannelsen.
I løbet af kurset skal den studerende blandt andet forberede kliniske orienterede præsentationer baseret på forudgående gruppearbejde.

I kurset tages udgangspunkt i nedenstående emner:

- Genoptræning af forskellige neurologiske patientgrupper

- Organisering af neurorehabilitering

- Formidling af konkrete indsatsområder, herunder redegøre og argumentere for implementeringsstrategi

Engelsk titel

Neurorehabilitation: Off-site clinical course

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for hvordan neurorehabiliteringsinstitutioner i Danmark udfører specialiseret neurorehabilitering i praksis
 • Redegøre for multidiciplinær planlægning af neurorehabilitering på baggrund af praksisbaseret erfaring

 

Færdigheder

 • Udarbejde planer for neurorehabilitering med en multidisciplinær tilgang for en given neurorehabiliteringsinstitution.
 • Anvende indsamlet viden om patient/borgers patologi og på et videnskabeligt grundlag udarbejde en rehabiliteringsindsats
 • Diskutere rehabiliteringsindsatser og problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Omsætte teoretiske begreber indenfor neuroplasticitet til praktisk planlægning af neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre fagrupper

 

Kompetencer

 • Planlægge og implementere tværfaglige behandlingsplaner for borger/patient på baggrund af evidensbaserede løsninger inden for neurorehabilitering
 • Samarbejde med andre faggrupper i relation til neurorehabilitering
 • Tage ansvar for en fortsat udvikling og uddannelse af kolleger og andet klinisk personale inden for neurorehabilitering
 • Følge op på og evaluere rehabiliteringsindsatser på en måde så de kan bidrage til facilitering af neurorehabilitering baseret på højeste evidens
 • Prioritere mellem behandlingsmetoder på et forskningsbaseret videns grundlag

On-campus undervisning samt ophold og undervisning på udvalgte neurorehabiliteringsinstitutioner. E-læring.

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser:
professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygepleje, bachelor- eller kandidatuddannelse i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet, bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin eller psykologi. Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for mindst 22,5 ECTS-point beståede studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde.

For at blive optaget på dette kursus er det en forudsætning at man har bestået følgende kurser på uddannelsen:
SNRM20001U Metoder, teori, forskning og neurorehabilitering
SNRM20002U Neurobiologisk grundlag for neurorehabilitering
SNRM20003U Neuroplasticitet. Hjernens foranderlighed - fra teori til praksis
SNRM20004U Implementering af ny viden om neurorehabilitering – organisation og forandring

Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig gruppe aflevering af 3 neurorehabiliteringsplaner/​rapporter på baggrund af de kliniske undervisningsdage
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for hvordan neurorehabiliteringsinstitutioner i Danmark udfører specialiseret neurorehabilitering i praksis
 • Redegøre for multidiciplinær planlægning af neurorehabilitering på baggrund af praksisbaseret erfaring

 

Færdigheder

 • Udarbejde planer for neurorehabilitering med en multidisciplinær tilgang for en given neurorehabiliteringsinstitution
 • Anvende indsamlet viden om patient/borgers patologi og på et videnskabeligt grundlag udarbejde en rehabiliteringsindsats
 • Vurdere egen rehabiliteringsindsats ud fra et videnskabeligt teorisæt
 • Diskutere rehabiliteringsindsatser og problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Omsætte teoretiske begreber indenfor neuroplasticitet til praktisk planlægning af neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre fagrupper

 

Kompetencer

 • Planlægge og implementere tværfaglige behandlingsplaner for borger/patient på baggrund af evidensbaserede løsninger inden for neurorehabilitering
 • Samarbejde med andre faggrupper i relation til neurorehabilitering
 • Tage ansvar for en fortsat udvikling og uddannelse af kolleger og andet klinisk personale inden for neurorehabilitering
 • Følge op på og evaluere rehabiliteringsindsatser på en måde så de kan bidrage til facilitering af neurorehabilitering baseret på højeste evidens
 • Prioritere mellem behandlingsmetoder på et forskningsbaseret videns grundlag

 

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 minutter inkl. votering
Prøveformsdetaljer
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af skriftlig aflevering.
Hver gruppe vælger én af de afleverede rapporter som de ønsker at fremlægge til eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af 3 rapporter som er udarbejder i grupper på baggrund af de 3 kliniske undervisningsdage

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for hvordan neurorehabiliteringsinstitutioner i Danmark udfører specialiseret neurorehabilitering i praksis
 • Redegøre for multidiciplinær planlægning af neurorehabilitering på baggrund af praksisbaseret erfaring

 

Færdigheder

 • Udarbejde planer for neurorehabilitering med en multidisciplinær tilgang for en given neurorehabiliteringsinstitution
 • Anvende indsamlet viden om patient/borgers patologi og på et videnskabeligt grundlag udarbejde en rehabiliteringsindsats
 • Vurdere egen rehabiliteringsindsats ud fra et videnskabeligt teorisæt
 • Diskutere rehabiliteringsindsatser og problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Omsætte teoretiske begreber indenfor neuroplasticitet til praktisk planlægning af neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre fagrupper

 

Kompetencer

 • Planlægge og implementere tværfaglige behandlingsplaner for borger/patient på baggrund af evidensbaserede løsninger inden for neurorehabilitering
 • Samarbejde med andre faggrupper i relation til neurorehabilitering
 • Tage ansvar for en fortsat udvikling og uddannelse af kolleger og andet klinisk personale inden for neurorehabilitering
 • Følge op på og evaluere rehabiliteringsindsatser på en måde så de kan bidrage til facilitering af neurorehabilitering baseret på højeste evidens
 • Prioritere mellem behandlingsmetoder på et forskningsbaseret videns grundlag

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 216
 • E-læring
 • 20
 • Klinik
 • 24
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SNRM20005U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Detaljeret program findes på e-læringsportalen Absalon
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Neurovidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Feld Frisk   (5-78847b857d5285878076407d8740767d)
Underviser

Nationale neurorehabiliteringsintitutitioner i forskellige sektorer

Gemt den 27-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students