Implementering af forskningsbaseret viden om neurorehabilitering - organisation og forandring

Kursusindhold

Kursets formål er at introducere de studerende til implementering af optimeret neurorehabilitering i praksis, og til de udfordringer der eksisterer i forbindelse med dette.
Undervisningen vil derfor bygge på teori om implementering og organisationer, heriblandt barrierer og facilitatorer i forbindelse med implementering samt hvordan disse kan identificieres i en implementeringsproces. På kurset vil der være fokus på nedenstående specifikke emner:

 • Organisationsstruktur og kontekstuelle faktorer der har indflydelse på implementeringen, herunder faciliterende og hæmmende faktorer for implementering 
 • Implementering af neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Sikring af en multidiciplinær tilgang til neurorehabilitering 
 • Evaluering af effekten af organisationsforandringer set fra et organisatorisk perspektiv, et fagprofessionelt perspektiv eller brugerperspektiv
 
Engelsk titel

Implementation of research-based knowledge of neurorehabilitation - Organisation and change

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte  teoretiske retninger inden for organisations- og implementeringsteori
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering
 • Redegøre for interessenter og kontekstuelle faktorer der er kritiske for optimal implementering i en neurorehabiliterende praksis
   

Færdigheder

 • Anvende begreber inden for organisations- og implementeringsteori og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Bidrage til implementeringsprocessen med henblik på forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem interessenter, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser

 

On-campus undervisning, gruppearbejde samt e-læring

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser:
professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygepleje, bachelor- eller kandidatuddannelse i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet, bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin eller psykologi. Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for mindst 22,5 ECTS-point beståede studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde.

Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20. min.
Prøveformsdetaljer
Skriftligt gruppeaflevering
Mundtlig individuel prøve, 20 minutter pr. studerende
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte teoretiske retninger inden for organisations- og implenenteringsteori
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering
 • Redegøre for interessenter og kontekstuelle faktorer der er kritiske for optimal implementering i en neurorehabiliterende praksis
   

Færdigheder

 • Anvende begreber inden for organisations- og implementeringsteori og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Bidrage til implementeringsprocesser med henblik på forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem interessenter, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser
 

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • E-læring
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SNRM20004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Detaljeret program findes på e-læringsportalen Absalon.
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Neurovidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Feld Frisk   (5-78847b857d5285878076407d8740767d)
Underviser

Der vil være eksterne undervisere tilknyttet kurset.

Gemt den 27-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students