Neurobiologisk grundlag for neurorehabilitering

Kursusindhold

Kurset vil lægge vægt på en forståelse af hvordan menneskets nervesystem fungerer som grundlag for neurorehabilitering.
Kurset vil gennemgå nervesystemets funktion på cellulært og integrativt niveau med særligt fokus på dets betydning for/indflydelse på neurorehabilitering. Kurset vil tage udgangspunkt i nyere undersøgelsesmetoder og fremhæve disse metoders muligheder for at kvalificere / udrede neurorehabilitering. Følgende specifikke emner bliver berørt på kurset: Det neurobiologiske grundlag for sensorisk bearbejdning, motoriske funktioner, indlæring, hukommelse, søvn, sprog og højere kognitive funktioner.

Engelsk titel

Neurobiological basis for neurorehabilitation

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for forholdet mellem neurorehabilitering og nervesystemets funktion på cellulært og integrativt niveau
 • Redegøre for neurobiologiske begreber og målemetoder i relation til neurorehabilitering
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til viden inden for neurorehabilitering
 • Forholde sig kritisk til analyser af rehabiliteringsindsatser

 

Færdigheder

 • Benytte begreber fra neurobiologien og sætte dem i relation til neurorehabilitering
 • Analysere, diskutere og vurdere rehabiliteringsindsatser
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper

 

Kompetencer

 • Implementere grundlæggende neurobiologisk viden af relevans for neurorehabilitering
 • Søge relevante informationskilder og være kildekritisk
 • Iværksætte inititativer til neurorehabiliteringsindsatser baseret på indsigt i neurobiologi

On-campus undervisning og øvelser samt e-læring

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser:
professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygepleje, bachelor- eller kandidatuddannelse i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet, bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin eller psykologi. Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for mindst 22,5 ECTS-point beståede studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde.

Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige eksamination sker på baggrund af et emne der trækkes forud for eksamen.
Der er 20 minutters forberedelsestid
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Viden

 • Redegøre for forholdet mellem neurorehabilitering og nervesystemets funktion på cellulært og integrativt niveau
 • Redegøre for neurobiologiske begreber og målemetoder i relation til neurorehabilitering
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til viden inden for neurorehabilitering
 • Forholde sig kritisk til analyser af rehabiliteringsindsatser

 

Færdigheder

 • Benytte begreber fra neurobiologien og sætte dem i relation til neurorehabilitering
 • Analysere, diskutere og vurdere rehabiliteringsindsatser
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper

 

Kompetencer

 • Implementere grundlæggende neurobiologisk viden af relevans for neurorehabilitering
 • Søge relevante informationskilder og være kildekritisk
 • Iværksætte inititativer til neurorehabiliteringsindsatser baseret på indsigt i neurobiologi

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 22
 • Forberedelse (anslået)
 • 150,5
 • Øvelser
 • 6
 • E-læring
 • 25
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 206,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SNRM20002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Se venligst: Priser – Københavns Universitet (ku.dk)

Skemagruppe
Detaljeret program findes på e-læringsportalen Absalon
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Masteruddannelserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Udbydende institut
 • Institut for Neurovidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jens Bo Nielsen   (9-6d65716c686f7668714376787167316e7831676e)
Gemt den 20-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students