Kliniske metoder i diagnostik og behandling

Kursusindhold

Kurset bygger videre på tidligere opnået viden, især fra kurserne ”Sygdomslære”, ”Medicoteknik 1 og 2” og ”Introduktion til Matematisk Modellering”. Kurset fokuserer på medicotekniske aspekter herunder billeddiagnostiske metoders anvendelse i den kliniske hverdag. Dette gøres gennem undervisning i samspillet mellem symptomer, diagnoser og medicotekniske undersøgelser. Sygdomme og diagnostiske metoder indenfor tre overordnede sygdomsgrupper (onkologi, neurologi og kardiologi) vil tjene som eksempler.

Engelsk titel

Clinical methods in diagnosis and treatment

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin og teknologi - valgfrit kursus

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive rationalet for anvendelsen af almindelige medicotekniske metoder til diagnostik og behandling af patienter indenfor udvalgte sygdomsgrupper. Disse sygdomsgrupper udvælges og præsenteres ved kursusstart, eksempelvis:
  • Anvendelse af EKKO, tryk-måling og billeddiagnostik ved udredning og behandling af iskæmisk hjertesygdom og hjerteinsufficiens
  • Anvendelse af lungefunktionsundersøgelse, CT og PET/CT ved udredning og behandling af lungecancer
  • Anvendelse af EEG/EP og MR ved udredning af neurologisk sygdom (eksempelvis epilepsi, apopleksi og multipel sclerose)
    
 • Forklare hvordan tekniske faktorer påvirker kvaliteten af almindelige medicotekniske undersøgelser (EKKO, LFU, CT, MR, PET og EEG/EP) og hvordan dette kan påvirke fortolkning og brug af metoden i den kliniske hverdag
 • Beskrive metoder til vurdering af medicotekniske modaliteter til klinisk diagnostik (Diagnostisk akkurathed, reproducerbarhed og kryds-validering, betydningen af grænseværdier)
   

Færdigheder

 • Udføre enkle kvantitative målinger indenfor fysiologiske-/billeddannende metoder
 • Udføre basal fortolkning af disse data og påpege mulige fejlkilder/begrænsninger
 • Sammenligne strålebelastning ved forskellige billeddiagnostiske undersøgelser og drøfte dette i relation til en klinisk problemstilling
 • Formidle grundlæggende tekniske styrker og svagheder ved de præsenterede metoder
 • Drøfte medicoingeniørens rolle ved anvendelse og implementering af medicotekniske metoder i klinikken
 • Præsentere og drøfte et eksempel på en nuværende eller fremtidig anvendelse af en medicoteknisk modalitet i klinisk praksis

 

Kompetencer

 • Overføre medicoteknisk viden og metoder til anvendelse i klinisk praksis og klinisk forskning
 • Samarbejde og kommunikere effektivt med egen og andre faggrupper – herunder særlig klinisk arbejdende læger
 • Opsøge, tage kritisk stilling til og tilegne sig ny viden

 • Strukturere og reflektere over egen læringsproces

 

Forelæsninger og gruppearbejde samt praktiske øvelser

Vær venligst opmærksom på at udover kursusbeskrivelsen (SMTB20005U) og kursusattest (SMTB20005E), er der yderligere en eksamensbeskrivelse for eksamen (SMTB20006E)

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Udarbejdelse af i alt 2 abstracts og 1 poster
Krav til indstilling til eksamen

Udarbejdelse af i alt 2 abstracts og 1 poster

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Afleveringsdatoerne for hhv. abstracts og poster meddeles af kursusleder

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Tilegne sig viden om medicinske og tekniske emner ved selvstændig læsning af litteratur og ved videndeling i gruppeorienteret arbejde

 • Relatere medicinsk teknologi til relevante sygdomme, patientgrupper og hospitalsorganisation

 • Redegøre for hvilke tekniske og naturvidenskabelige discipliner, der ligger til grund for en given medicinsk teknologi

 • Redegøre for praktiske og etiske spilleregler i forbindelse med udredning og behandling af sygdomme

 • Redegøre på et indledende niveau for medicinske teknologiers formål og princip

 • Redegøre for ingeniørens rolle i medicotekniske løsningers udvikling og anvendelse

Færdigheder

 • Demonstrere forståelse for at medicoteknisk problemløsning forudsætter en forudgående forståelse af den medicinske problemstilling

 • Søge og udvælge relevant medicoteknisk litteratur

 • I grupper gennemføre eksperimentelle undersøgelse, forholde sig til fejlkilder og statistisk variation og drage konklusioner herfra

 • Selvstændigt og i grupper udfærdige en kort tværfaglig beskrivelse af et medicoteknisk system eller metode med anvendelse af både tekniske, kliniske og videnskabsteoretiske synsvinkler

Kompetencer

 • Selvstændigt og i grupper formidle viden om medicotekniske systemer og metoder

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, -
Prøveformsdetaljer
Fælles præsentation på 10 min. på baggrund af abstract + 5 min. eksamination pr. studerende.
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest i Kliniske metoder i diagnostik og behandling (SMTB20005E)

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Tilegne sig viden om medicinske og tekniske emner ved selvstændig læsning af litteratur og ved videndeling i gruppeorienteret arbejde

 • Relatere medicinsk teknologi til relevante sygdomme, patientgrupper og hospitalsorganisation

 • Redegøre for hvilke tekniske og naturvidenskabelige discipliner, der ligger til grund for en given medicinsk teknologi

 • Redegøre for praktiske og etiske spilleregler i forbindelse med udredning og behandling af sygdomme

 • Redegøre på et indledende niveau for medicinske teknologiers formål og princip

 • Redegøre for ingeniørens rolle i medicotekniske løsningers udvikling og anvendelse

Færdigheder

 • Demonstrere forståelse for at medicoteknisk problemløsning forudsætter en forudgående forståelse af den medicinske problemstilling

 • Søge og udvælge relevant medicoteknisk litteratur

 • I grupper gennemføre eksperimentelle undersøgelser, forholde sig til fejlkilder og statistisk variation og drage konklusioner herfra

 • Selvstændigt og i grupper udfærdige en kort tværfaglig beskrivelse af et medicoteknisk system eller metode med anvendelse af både tekniske, kliniske og videnskabsteoretiske synsvinkler

Kompetencer

 • Selvstændigt og i grupper formidle viden om medicotekniske systemer og metoder

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 81,3
 • Praktiske øvelser
 • 22
 • Øvelser
 • 2
 • Eksamen
 • 0,2
 • Total
 • 137,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMTB20005U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed
13 ugers kursus - følger DTU struktur og starter i uge 5
Placering
Forår
Skemagruppe
Mandag fra 8-12
Kapacitet
60 studerende
Studienævn
Studienævn fra DTU
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Carsten Eckhart Thomsen   (3-6769784477797268326f7932686f)
 • Rasmus Sejersten Ripa   (4-776e756645787a736933707a336970)
Hvis du har brug for hjælp:
Spørgsmål til undervisning eller holdsætning på dine KU-kurser, kontakt:
Undervisning@sund.ku.dk

Spørgsmål til og examiner på dine KU-kurser, kontakt:
eksamen@sund.ku.dk

Spørgsmål til studieplanlægning på SUND, kontakt:
vejledning@sund.ku.dk
Gemt den 22-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students