Kursus i celle- og vævsbiologi, medicin og teknologi

Kursusindhold

Kurset baserer sig på grundlæggende elementer af biokemi, biofysik, celle og molekylærbiologi samt generel histologi med det formål at give en grundlæggende forståelse af cellers struktur og funktion samt organisering af celler i væv.

Forelæsninger:
Cellens struktur og funktion belyst ved mikroskopiske teknikker. Immunhistologiske principper. Opbygning og funktion af membraner, organeller, og cytoskelet i relation til processer som proteinsyntese, sekretion, cellemigration, og vesikel/organel transport.

Syntese, modifikation og nedbrydning af proteiner. Vesikulær og ikke-vesikulær sortering af proteiner gennem konsensus signaler og sorteringsreceptorer. Membranproteiner herunder transportproteiner og signaleringsreceptorer. 

Struktur af DNA og RNA, replikation af DNA, transkription af DNA. Det centrale dogme (fra DNA til protein). Opbygning og funktion af gener, samt regulering af genexpression. Genteknologiske metoder inkl. kloning, polymerase chain reaction (PCR), hybridisering, samt proteinelektroforese.

Stoftransport gennem cellemembranen.
Det molekylære grundlag for membrankonduktanser og membranpotentialet. Excitabilitet. Synaptisk transmission.


Generel opbygning af væv (stroma/parenkym/de fire store vævsklasser).
Den molekylære sammensætning og funktion af ekstracellulær matrix.
Struktur og organisering af muskelvæv, bindevæv, brusk og knogle, samt perifere nerver. Inflammation.

Øvelser:

Stoftransport over biologiske membraner.

Nerveimpuls og udbredelse af aktionspotentiale.

Mikroskopiske demonstrationstimer.

Holdundervisning:

Grupperegning i biofysik.

Problemløsning i biokemi.

Case stories: i) mekaniske proteser og knogler, og ii) muskel- og nerveaktivitet.

 

 

 

Engelsk titel

Course in Cell and Tissue Biology, Medicine and Technology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - valgfag

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

VIDEN

• Beskrive den eukaryote celles strukturelle opbygning.
• Redegøre for organellers og makromolekylære strukturers funktion.
• Beskrive basale genteknologiske metoder og genetisk information.
• Redegøre for transduktion af aktionspotentialer

• Beskrive vævs organisation med særlig vægt på perifere nerver, skeletmuskel og knogle.

FÆRDIGHEDER

• Diagnosticere histokemiske præparater af nerve, bindevæv og muskel.
• Anvende biofysiske principper ved beregning af stoftransport over membraner og transduktion af aktionspotentialer.
• Anvende molekylær- og cellebiologiske principper og metoder ved løsning af teoretiske problemstillinger.
• Analysere og fortolke forsøgsresultater opnået ved PCR, elektroforese, eller elektrofysiologiske og enzymatiske målinger.

KOMPETENCER

• Kommunikere ved brug af fagets terminologi med biologisk eller medicinsk fagpersonale.
• Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde.
• Overføre den basale molekylær- og cellebiologiske, biofysiske, og histologiske teori og metode til anvendelse inden for det sundhedsvidenskabelige område.

• Tage ansvar for egen yderligere læring indenfor kursets fagområder.

Forelæsninger og øvelsesundervisning

Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Lewis, Raft, Roberts and Walter: Essential Cell biology, 5th ed. (2019).

Blaustein,MP., Joseph P.Y. Kao and Donald R. Matteson: Cellular Physiology and Neurophysiology, 3rd ed (2019).

Ross and Pawlina: 'Histology-a text and atlas', 8th ed. (2019).

Vær venligst opmærksom på at udover kursusbeskrivelsen (SMTB20001U) og kursusattest (SMTB20001E), er der yderligere en eksamensbeskrivelse for eksamen (SMTB20002E)


De studerendes arbejdsbelastning for kursus og eksamen i celle- og vævsbiologi, medicin og teknologi, fremgår af Eksamen i celle- og vævsbiologi, medicin og teknologi.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Aflevering af øvelsesrapporter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

VIDEN

 • Beskrive celler og vævs struktur og funktion ved anvendelse af mikroskopiske teknikker
 • Beskrive opbygningen af den dobbeltlagede membran (protein og lipid komponenter), og forklare hvorledes sammensætning bestemmer membranfluiditet og permeabilitet
 • Beskrive struktur og funktion af membranproteiner, herunder transportproteiner og signaleringsreceptorer
 • Beskrive cellens organeller og redegøre for sammenhængen mellem struktur og funktion, herunder mitokondrier, cellekernen, endosomer, samt organeller involveret i proteinsyntese og sekretion (rER, Golgi, TGN og sekretoriske vesikler)
 • Beskrive cellens cytoskelet, og redegøre for hvilke funktioner det understøtter herunder migration, plasmamembrandynamik, vesikel/organel transport, celledeling samt celle-celle adhæsion
 • Redegøre for protein-import i rER (signal peptid)
 • Beskrive DNA syntese (replikation) og angive DNA repair mekanismer
 • Beskrive RNA syntese (transkription) og angive mRNA splicing
 • Beskrive opbygning og funktion af gener
 • Redegøre for forskelle mellem prokaryot og eukaryot gentranskription
 • Beskrive protein syntese (translation)
 • Beskrive posttranslationel modifikation og nedbrydning af proteiner
 • Redegøre for PCR
 • Redegøre for transportmekanismen over plasmamembranen for væsentlige stofgrupper
 • Redegøre for det molekylære grundlag for membrankonduktanser og dannelsen af membranpotentialet, samt forklare begrebet excitabilitet
 • Beskrive forskellige typer af synaptisk transmission
 • Beskrive– for perifer nerve, muskel- og knoglevæv – cellernes funktion og betydning af den ekstracellulære komponent.
 • Redegøre for inflammation

 

FÆRDIGHEDER

• Anvende molekylærbiologisk og genteknologisk, cellebiologisk, biofysisk, og histologisk teori og metode ved løsningen af teoretiske opgaver indenfor hvert fagområde.

• Analysere og fortolke simple eksperimentelle, biologiske data i form af DNA/RNA, protein, elektrofysiologiske målinger, eller histologiske præparater.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest i SMTB20001E Kursus i celle- og vævsbiologi

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Dog forefindes Documenta Biochimica et Biophysica (Formler - Fysiske konstanter - Talstørrelser) som elektronisk fil til brug under eksamen

 

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i medicin og teknologi - KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

VIDEN

• Beskrive celler og vævs struktur og funktion ved anvendelse af mikroskopiske teknikker

• Beskrive opbygningen af den dobbeltlagede membran (protein og lipid komponenter), og forklare hvorledes sammensætning bestemmer membranfluiditet og permeabilitet

• Beskrive struktur og funktion af membranproteiner, herunder transportproteiner og signaleringsreceptorer

• Beskrive cellens organeller og redegøre for sammenhængen mellem struktur og funktion, herunder mitokondrier, cellekernen, endosomer, samt organeller involveret i proteinsyntese og sekretion (rER, Golgi, TGN og sekretoriske vesikler)

• Beskrive cellens cytoskelet, og redegøre for hvilke funktioner det understøtter herunder migration, plasmamembrandynamik, vesikel/organel transport, celledeling samt celle-celle adhæsion

• Redegøre for protein-import i rER (signal peptid)

• Beskrive DNA syntese (replikation) og angive DNA repair mekanismer

• Beskrive RNA syntese (transkription) og angive mRNA splicing

• Beskrive opbygning og funktion af gener

• Redegøre for forskelle mellem prokaryot og eukaryot gentranskription

• Beskrive protein syntese (translation)

• Beskrive posttranslationel modifikation og nedbrydning af proteiner

• Redegøre for PCR

• Redegøre for transportmekanismen over plasmamembranen for væsentlige stofgrupper

• Redegøre for det molekylære grundlag for membrankonduktanser og dannelsen af membranpotentialet, samt forklare begrebet excitabilitet

• Beskrive forskellige typer af synaptisk transmission

• Beskrive– for perifer nerve, muskel- og knoglevæv – cellernes funktion og betydning af den ekstracellulære komponent.

• Redegøre for inflammation

FÆRDIGHEDER

• Anvende molekylærbiologisk og genteknologisk, cellebiologisk, biofysisk, og histologisk teori og metode ved løsningen af teoretiske opgaver indenfor hvert fagområde.

• Analysere og fortolke simple eksperimentelle, biologiske data i form af DNA/RNA, protein, elektrofysiologiske målinger, eller histologiske præparater.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 38
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 188
 • Øvelser
 • 11
 • Studiegrupper
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMTB20001U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
90 studerende
Studienævn
Studienævn fra DTU
Udbydende institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Simon Holst Bekker-Jensen   (3-77666e4477797268326f7932686f)
Hvis du har brug for hjælp:
Spørgsmål til undervisning eller holdsætning på dine KU-kurser, kontakt:
Undervisning@sund.ku.dk

Spørgsmål til og examiner på dine KU-kurser, kontakt:
eksamen@sund.ku.dk

Spørgsmål til studieplanlægning på SUND, kontakt:
vejledning@sund.ku.dk
Gemt den 28-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students