Sygdomslære for ikke-klinikere, medicin og teknologi

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning. Fagets målgruppe er studerende, der skal samarbejde med sundhedspersonale, men ikke selv arbejde klinisk med patienter. Der lægges i undervisningen vægt på at forklare sygdommenes årsager og udvikling.

Engelsk titel

Human Diseases for Non-Clinicians, Medicine and Technology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Medicin og Teknologi - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have tilegnet sig følgende kvalifikationer:

Viden:

 • For de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning:
  • Definere sygdommene.
  • Forklare patogenese og ætiologi.
  • Beskrive symptomer og fund, diagnostik, behandling, forebyggelse og byrde for patient og samfund.
  • Nævne forekomst, følgesygdomme og prognose.

 

Færdigheder:

 • Anvende medicinsk terminologi relateret til sygdomslære.

 

Kompetencer:

 • Kommunikere med sundhedspersonale og sundhedsvidenskabelige forskere.

Forelæsninger, holdtimer og studiecafé.

Sygdomslære for ikke-klinikere, Munksgaard. Redaktører: Else Marie Bladbjerg, Annelli Sandbæk og Bente Merete Stallknecht.

Der forventes kendskab til humanbiologi sv.t. 10 ECTS.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende vil opnå mundtlig feedback ved deltagelse i holdundervisningen, og ved studiecafetimerne, hvor der arbejdes kritisk med stoffet, og der fremlægges individuelt/i grupper enten overfor en eller få andre studerende eller i plenum. Desuden anvendes quiz-spørgsmål med/uden shake-speak ved forelæsningerne.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve i KUs eksamenshuse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i medicin og teknologi - KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

 • For de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning:
  • Definere sygdommene.
  • Forklare patogenese og ætiologi.
  • Beskrive symptomer og fund, diagnostik, behandling, forebyggelse og byrde for patient og samfund.
  • Nævne forekomst, følgesygdomme og prognose.
 • Anvende medicinsk terminologi relateret til sygdomslære.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Holdundervisning
 • 23
 • Forberedelse (anslået)
 • 173
 • Studiegrupper
 • 26
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMTB15002U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
120 deltagere
Studienævn
Studienævn fra DTU
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lykke Sylow   (10-758274746e7c82757880497c7e776d37747e376d74)
Hvis du har brug for hjælp:
Spørgsmål til undervisning eller holdsætning på dine KU-kurser, kontakt: Undervisning@sund.ku.dk

Spørgsmål til og eksaminer på dine KU-kurser, kontakt:
eksamen@sund.ku.dk

Spørgsmål til studieplanlægning på SUND, kontakt:
vejledning@sund.ku.dk.


Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 21-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students