Kursus i medicinsk genetik, molekylær biomedicin

Kursusindhold

Den studerende skal gennem kurset opnå viden om kortlægning af gener og genetisk betingede sygdomme samt efter kurset kunne redegøre for klassiske nedarvningsmønstre samt for den sygdomsmæssige betydning af ændringer i gener og kromosomer.

Engelsk titel

Course in Medical Genetics, Molecular Biomedicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • forstå basale genetiske problemstillinger og genetik set i sammenhæng med andre fag
 • forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • beskrive og karakterisere arvegange
 • forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange
 • forstå betydningen af genetisk variation
 • beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme

 Færdigheder 

 • bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning

Kurset evalueres desuden i Eksamen i medicinsk genetik.

Den studerendes arbejdsbelastning for afspejler den samlede ECTS-vægt for både Kursus i medicinsk genetik og Eksamen i medicinsk genetik.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Studenteraktiverende undervisning = mundtlig og individuel feedback

Multiple Choice quizzer = individuel og løbende feedback

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning, fremlæggelse af resultater samt deltagelse i
multiple choice test.

Bestået kursusattest et betingelse for deltagelse i "Eksamen i medicinsk genetik" (SMOB15002E). Se venligst mere under beskrivelsen for eksamen: "Eksamen i medicinsk genetik" (SMOB15002E).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Redegøre for metoder til genetisk diagnostik og forstå mutationers betydning
 • Redegøre for anvendelsen af koblede DNA-markører til kortlægning af mutationer i familier
 • Beregne risikoen for, at en arvelig sygdom gives videre til næste generation
 • Redegøre for betydningen af ændringer i kromosomer for personen selv og personens børn
 • Redegøre for, hvordan disse ændringer kan være opstået
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 98
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 139

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMOB15002U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
6 uger
Placering
Efterår
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) , B og C
Kapacitet
72 deltagere
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Nørremølle   (7-657272697273694477797268326f7932686f)
Gemt den 22-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students