Eksamen i medicinsk genetik, molekylær biomedicin

Engelsk titel

Exam in Medical Genetics, Molecular Biomedicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin - obligatorisk

Den studerendes arbejdsbelastning for både kursus og eksamen fremgår af beskrivelsen af Kursus i medicinsk genetik.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Krav til indstilling til eksamen

Bestået kursusattest i "Kursus i medicinsk genetik, molekylær biomedicin" (SMOB15002U)

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende hjælpemidler i form af bog og noter.

Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Endvidere gives der adgang til abonnement for e-lærebøger under VitalSource.

Det er ikke tilladt at anvende internettet.

 

LYX, MathType og Maple eller lommeregneren indeholdt i Office-pakken.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • beskrive og karakterisere arvegange
 • forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange
 • forstå betydningen af genetisk variation
 • beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme

 Færdigheder 

 • bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser

 

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMOB15002E
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Efterår
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Nørremølle   (7-6673736a73746a45787a736933707a336970)
Gemt den 22-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students