Kursus i medicinsk etik og filosofi

Kursusindhold

Dette kursus introducerer de studerende til fundamentale etiske og filosofiske spørgsmål med relation til det medicinske og sundhedsfaglige fagområde. De studerende vil lære om centrale problemstillinger, teorier og forfattere indenfor etik og filosofi, som eksempelvis samtykke, utilitarisme, dødshjælp, autonomi, paternalisme og sygdom som koncept.

De studerende vil også beskæftige sig med klassisk filosofi, som eksempelvis Kant, Hume og Descartes samt nutidige forfattere.

Gennem forelæsninger, såvel som seminarer, vil de studerende blive tilskyndet til aktivt at diskutere og engagere sig i nogle af de sværeste etiske og filosofiske spørgsmål, de vil støde på i deres fremtidige professionelle virke.

Engelsk titel

Course in Ethics and Philosophy of Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forstå centrale problemer og teorier indenfor etik og filosofi

 • Forstå de forskellige etiske teorier af relevans for medicinsk behandling og forskningen.

Færdigheder

 • Tilgå og, når det er muligt, løse etiske dilemmaer

 • Mestre fundamentale etiske og filosofiske koncepter såsom sygdom, samtykke, sundhed, autonomi, retssikkerhed.

Kompetencer

 • Analysere og diskutere etiske spørgsmål, som præsenteres i casestudier,

 • Overveje spørgsmål om social retfærdighed i forbindelse med medicinsk videnskab og sundhedspleje, såsom sundhedspleje, distribution, prioritering og folkesundhedsprocedure.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Kurset evalueres desuden i eksamen i medicinsk etik og filosofi.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursets obligatoriske element er:
- Aflevering af skriftlig gruppeopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at få godkendt den obligatoriske opgave skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive grundlæggende filosofiske og/eller etiske problemstillinger i et tekstmateriale, som den studerende præsenteres for, f.eks. en videnskabelig artikel eller uddrag af en folketingsdebat
 • Diskutere de fremførte argumenter og nå frem til en begrundet stillingtagen.
   

Færdigheder

 • Analysere materialet og redegøre for de argumenter, der fremføres.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Total
 • 134

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12038U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ezio Di Nucci   (4-768b7a805184867f753f7c863f757c)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students