Integreret eksamen i immunologi, basal patologi og basal farmakologi

Engelsk titel

Exam in Basic Pharmacology, General Pathology and Immunology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres kursus i immunologi, kursus i almen patologi samt kursus i basal farmakologi.

Arbejdsbelastningen for integreret eksamen i immunologi, basal patologi og basal farmakologi er registreret under kursus i immunologi, kursus i basal patologi og kursus i basal farmakologi.

ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

LYX, MathType og Maple eller lommeregneren indeholdt i Office-pakken.

Formelsamling i farmakologi.
Adgang til VIRMIK.

Til eksamen udleveres en emneopdelt stofliste.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Basal farmakologi:

Viden

 • Forklare basale farmakologiske grundbegreber, herunder bl.a. receptorbegrebet, agonisme, antagonisme, affinitet og dosis-virkning sammenhænge
 • Forklare basale principper inden for lægemiddelopdagelse og -udvikling
 • Beskrive farmakodynamiske og farmakokinetiske grundbegreber
 • Redegøre for lægemiddeloptagelse, molekylære virkningsmekanismer, virkning i kroppen, metabolisering og udskillelse samt betydning af genetisk variation for disse processer
 • Redegøre på et molekylært grundlag for interaktioner mellem lægemidler og biomolekyler
 • Beskrive toksikologiske grundbegreber inden for almen toksikologi
 • Forklare virkningsmekanismer, anvendelse, bivirkninger og interaktioner for udvalgte større lægemiddelgrupper.
   

Almen patologi:

Viden

 • På basalt niveau kende baggrunden for sygdommes opståen og udvikling
 • Redegøre for og genkende celle- og vævsforandringer ved cytopatologi, inflammation, hjerte-karsygdomme og neoplasi
 • Beherske den for patologi gældende terminologi
 • Redegøre teoretisk for opståen af generelle sygdomsforandringer.
 • Forklare simple sammenhænge mellem sygdomsmanifestationer og sygdomsbehandling.
   

Færdigheder

 • Anvende mikroskopi til at erkende celle- og vævsforandringer
   

Kompetencer

 • Omsætte teori om sygdomsmekanismer til forståelse af de mikroskopisk erkendelige forandringer.


Immunologi:

Viden

 • Beskrive det lymfatiske systems mikro- og makroskopiske anatomi
 • Redegøre for immunsystemets opbygning, dets funktion og reaktioner, herunder mulige mekanismer bag immunologiske reaktioner
 • Redegøre for immunitet mod infektiøse agens og cancer
 • Forklare betydningen af immunologiske reaktioner (defekter såvel som hypersensibilitet og autoimmunitet) for sundhed og sygdom
 • Forklare anvendelsen af immunologiske principper og faktorer (som f.eks. antistoffer, cytokiner, vacciner) i diagnose, forebyggelse og behandling af sygdomme.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 4

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12030E
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se eksamensplan
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
 • BRIC
 • Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mette Rosenkilde   (10-7e7b7f717a77757870714c7f817a703a77813a7077)
  Eksamensansvarlig
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students