Kursus og eksamen i diagnostiske fag

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende et basalt kendskab til de parakliniske/diagnostiske specialer (diagnostisk radiologi, patologisk anatomi og cytologi, klinisk genetik, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, klinisk fysiologi og nuklarmedicin, klinisk biokemi), så den studerende kan anvende fagene i sin praktiske dagligdag som ’basic doctor’.

Engelsk titel

Diagnostic Sciences

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk eksamen

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Generelt:

Viden

 • Forklare det enkelte speciales placering i relation til de kliniske- og de andre parakliniske specialer
 • Forklare specialernes terminologi
 • Forklare henvisningsadfærd, ”Den gode henvisning”
 • Beskrive de til specialerne hørende vigtigste diagnostiske metoder, herunder apparatur.
   

Færdigheder

 • Kunne tolke og anvende svar

 
Diagnostisk radiologi:

Viden

 • Forklare forskellen mellem de radiologiske modaliteter, herunder styrker og svagheder, samt anvendelsen af kontraststoffer
 • Forklare ulemper/bivirkninger ved forskellige undersøgelser
 • Beskrive den radiologiske arbejdsgang – fra henvisning til svar
 • Forklare principperne for strålehygiejne og risici ved røntgenstråler


Færdigheder

 • Tolke de mest simple radiologiske undersøgelser 


Patologisk anatomi og cytologi:

Viden

 • Forklare procedurer og arbejdsgange i patologi (fra biopsi til svar)
 • Forklare pato-anatomiske manifestationer (makroskopisk og mikroskopisk) af væsentlige sygdomsprocesser  
 • Forklare lovgivning, attester og begæring om autopsi samt proceduren i relation til autopsi
 • Klassificere organernes sygdomme efter patogenetiske mekanismer (inflammation, neoplasi, nonneoplastiske vækstforandringer)


Kompetencer

 • Relatere pato-anatomiske manifestationer (makroskopisk og mikroskopisk) af væsentlige sygdomsprocesser til de kliniske fund
   

Klinisk genetik:

Viden

 • Forklare principper for udredning af kendt eller mistænkt arvelig sygdom
  Forklare principper for laboratoriebaseret diagnostik (cytogenetik, biokemi, molekylærgenetik)
 • Forklare principper for genetisk rådgivning om tilstande med mendelsk arvegang (autosomal dominant, autosomal recessiv, X-koblet) og med non-mendelsk arvegang (mitokondriel, multifaktoriel, kromosomal).
   

Klinisk mikrobiologi:

Viden

 • Forklare infektionshygiejniske principper på hospitalet
 • Beskrive god håndhygiejne.


Færdigheder

 • Anvende klinisk mikrobiologiske svar og bruge dem til rationel udredning og behandling af infektionssygdomme
 • Anvende god håndhygiejne.
   

Klinisk immunologi:

Viden

 • Beskrive principperne for sikker og rationel transfusionsmedicinsk anvendelse af blodkomponenter samt celler og organer til transplantation.

 

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin:

Viden

 • Forklare patofysiologiske mekanismer, funktionssvigt og funktionsvurdering ved væsentlige sygdomsprocesser  
 • Beskrive radioaktive lægemidler, strålebeskyttelse og biologiske effekter af radioaktive isotoper.

 
Kompetence

 • Relatere patofysiologiske mekanismer, funktionssvigt og funktionsvurdering ved væsentlige sygdomsprocesser til kliniske fund og diagnostiske strategier.
   

Klinisk biokemi:

Viden

 • Forklare rationel anvendelse af klinisk kemiske, klinisk biokemiske og klinisk molekylærbiologiske analyser
 • Forklare de mest almindelige spektra af tilstande og sygdomme, som de enkelte analyser kan anvendes ved.
 • Forklare fortolkning af svar til at afkræfte eller bekræfte diagnoser.

 
Færdigheder

 • Screene syge og raske
 • Vurdere prognose og risiko for sygdom samt monitorere forløbet og behandlingen.

 

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang

Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Multiple choice
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden 

 • Forklare de enkelte specialers placering i relation til de kliniske og andre parakliniske specialer
 • Forklare specialernes terminologi
 • Forklare den gode henvisning
 • Beskrive gangen fra henvisning til svar
 • Forklare strålehygiejne og risici ved røntgenstråling
 • Beskrive de til specialerne hørende vigtigste/mest anvendte metoder, herunder apparatur
 • Forklare styrker og svagheder ved de forskellige radiologiske modaliteter
 • Forklare de pato-anatomiske manifestationer
 • Forklare infektionshygiejniske principper, herunder håndhygiejne
 • Forklare den vigtigste lovgivning omfattende de parakliniske specialer
 • Forklare ulemper/bivirkninger ved radiologiske undersøgelser
 • Forklare de forskellige pato-genetiske mekanismer
 • Beskrive principperne for klinisk genetisk diagnostik og rådgivning
 • Beskrive sikker og rationel transfusionsmedicin (blodkomponenter, celler, organer)
 • Forklare pato-fysiologiske mekanismer, funktionssvigt og funktionsvurdering ved forskellige sygdomsprocesser
 • Beskrive strålehygiejne, radioaktive lægemidler samt biologiske effekter af radioaktive isotoper
 • Forklare de mest almindelige spektra af tilstande og sygdomme, de enkelte analyser kan anvendes ved
 • Forklare rationel anvendelse af klinisk kemiske, klinisk biokemiske og klinisk molekylærbiologiske analyser


Færdigheder

 • Kunne tolke og anvende diagnostiske svar
 • Kunne tolke de mest almindelige radiologiske undersøgelser


Kompetencer

 • Relatere pato-anatomiske manifestationer til de kliniske fund
 • Relatere pato-fysiologiske mekanismer, funktionssvigt og funktionsvurdering ved forskellige sygdomsprocesser til kliniske fund og diagnostiske strategier.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Holdundervisning
 • 51
 • Forberedelse (anslået)
 • 53
 • Total
 • 134

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12023U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne-Vibeke Lænkholm   (5-6e7b796e724d7f7274767c7b80776e7279796e7b713b7178)
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students