Kursus i immunologi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende kundskaber om immunologi, det vil sige læren om kroppens forsvarsapparat, som beskytter mod sygdom forårsaget af fremmede eller abnorme molekyler, celler og/eller organismer (toxiner, bakterier, virus, parasitter, og kræftceller). Desuden skal den studerende opnå kendskab til, at immunsystemet ved utilsigtet aktivitet eller mangel på samme kan lede til sygdom som f.eks. autoimmunitet, transplantationsreaktioner, ”adverse drug reaktions”, allergier og immundefekter.

Engelsk titel

Course in Immunology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - kurset er ikke obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive det lymfatiske systems mikro- og makroskopiske anatomi
 • Redegøre for immunsystemets opbygning; dets komponenter, funktioner og reaktioner
 • Redegøre for innate og adaptive immunreaktioner (herunder bl.a. specifikke humorale og cellulære reaktioner) og forstå samspillet mellem disse
 • Forstå immunsystemets genkendelsesmekanismer og reaktionsmåder, herunder bl.a. antigen processering og præsentation, generelle receptorer for patogen strukturer, og specifikke lymfocytreceptorer for antigener
 • Forstå, hvordan immunsystemet udvikler et stort antal lymfocytter med unikke receptorer, og hvordan kontrol af disse celler kontrollerer specifik immunologisk reaktivitet (herunder clonal distribution og selektion af disse receptorer).
 • Forstå, hvordan immunologisk hukommelse og autotolerance etableres.
 • Redegøre for udviklingen af immunitet mod infektiøse agens og cancer
 • Redegøre for funktionen af vacciner
 • Forklare betydningen af immunologiske reaktioner (defekter såvel som hypersensibilitet og autoimmunitet) for vedligeholdelse af sundhed og udvikling af sygdom
 • Forklare anvendelsen af immunologiske principper og faktorer (som f.eks. antistoffer, cytokiner, vacciner) i diagnose, forebyggelse og behandling af sygdomme.
   

Færdigheder

 • Anvende immunologisk funderede betragninger til løsning af enkle problemstillinger med grænseflader mod mikrobiologi, patologi, og/eller farmakologi
 • Begrunde anvendelsen af vacciner.
   

Kompetencer

 • Overføre immunologiske teorier og principper til nye teoretiske og kliniske situationer
 • Inddrage immunologiske betragtninger i teoretiske og kliniske samarbejder
 • Opsøge og tage kritisk stilling til/tilegne sig ny immunologisk viden og reflektere over denne.

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning

Kurset evalueres i integreret eksamen i immunologi, basal patologi og basal farmakologi.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Ingen prøve
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ingen prøve

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Holdundervisning
 • 34
 • Forberedelse (anslået)
 • 45
 • Total
 • 104

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12020U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Immunologi og Mikrobiologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Søren Buus   (5-79687b7b7946797b746a34717b346a71)
Gemt den 11-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students