Eksamen i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem

Engelsk titel

Exam in Head, Neck, the Locomotor System and the Peripheral Nervous

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem.

Arbejdsbelastningen for eksamen i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem er registreret under kursus i hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem.

ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 minutter
Praktisk mundtlig prøve, 40 minutter
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i udleveret dissekeret præparat, billedmateriale eller figurant med 30 minutters forberedelse.
Praktisk prøve (spot) aflægges først, dernæst mundtlig prøve en anden dag.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ved den mundtlige prøve: Anatomisk atlas (i bogform og digitalt) og skelet som forefindes i forberedelseslokalet.
Ved spotprøven: Ingen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive den anatomiske opbygning af hoved og hals
 • Beskrive den anatomiske opbygning af bevægeapparatet
 • Forklare de anatomiske strukturers funktion ved almindeligt forekommende bevægelser
 • Beskrive den anatomiske opbygning af det perifere nervesystem
 • Angive fortsættelsen af perifere nervestrukturer i centralnervesystemet
 • Beskrive de vigtigste perifere neurotransmittere og deres virkninger i nervesystemets synapser
 • Angive korrekte, såvel danske som internationalt vedtagne, fagudtryk for de i kurset indgående strukturer, funktioner og begreber
 • Redegøre for den almene embryologi
 • Redegøre for den specielle embryologi for hoved, hals, bevægeapparatet og det periferenervesystem
 • Forklare de almindelige og klinisk betydende medfødte misdannelser i disse organsystemer
 • Diskutere de anatomiske og embryologiske forhold, der kan ligge til grund for en funktionsforstyrrelse i de i kurset behandlede organsystemer.
   

Færdigheder

 • På præparater og figuranter genkende og benævne de anatomiske strukturer
 • Anvende disse termer til at give entydige fremstillinger af viden og iagttagelser
 • Anvende den anatomiske viden ved tolkning af kliniske, billeddiagnostiske undersøgelser.
   

Kompetencer

 • Anvende den anatomiske og funktionelle viden ved udførelse af klinisk relevante, almindelige undersøgelser af bevægeapparatet og nervefunktion på tredje person, herunder:
  • nævne de involverede anatomiske strukturer og deres funktion
  • redegøre for de involverede perifere nervers forløb og relationer
  • nævne de involverede dele af centralnervesystemet.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1,25
 • Total
 • 1,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12008E
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Eksamen
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jørgen Olsen   (6-6e73707769724477797268326f7932686f)
  Eksamensansvarlig
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students