Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi, medicin

Kursusindhold

Kurset baserer sig på grundlæggende elementer af biokemi, biofysik, celle og molekylærbiologi samt generel histologi med det formål at give en grundlæggende forståelse af cellers struktur og funktion samt organisering af celler i væv.

Engelsk titel

Course in Medical Cell and Tissue Biology, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner
 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer
 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner
 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet
 • Beskrive og forstå genetisk information
 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering 
 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder
 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering
 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød
 • Beskrive og forstå cancerbiologi og -udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika
 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion
 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv.
   

Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved virtuel mikroskopi
 • Anvende grundlæggende principper i molekylærbiologiske og bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg.
   

Kompetencer

 • Anvende opnået viden til at inddrage principper og forskningsresultater, analyseret med basale statistiske metoder, i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og obligatorisk praktisk øvelsesundervisning (inklusive elektroniske test, videoer til forberedelse og mundtlige fremlæggelser).

Primær lærebog i cellebiologi: Alberts et al., Essential Cell biology, 5. udgave.

Alternativ lærebog i cellebiologi: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, 7. udgave.

 

Primær lærebog i histologi: Genesers histologi, 2020.

Alternativ lærebog i histologi: Pawlina, Histology, 8. udgave.

Kurset evalueres desuden ved integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler.

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feedback i undervisningsforløbet via elektroniske test, som kan tages forud for SAU timerne.
Derudover feedback under fremlæggelser.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på kursus i Medicinsk celle- og vævsbiologi er:
Bestået elektroniske forberedelsestest til øvelse 1 og 2, aktiv deltagelse under laboratorieøvelserne og mundtlig fremlæggelse ved øvelsernes efterbehandlingstimer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisning og godkendt afrapportering skal den studerende kunne:

 • Beskrive og forstå funktionen af cellens DNA, RNA og protein
 • Beskrive og forstå genregulering samt opbygning af genomet
 • Beskrive og forstå sortering af nysyntetiserede proteiner til deres endelige destination.
 • Anvende grundlæggende principper i molekylærbiologiske og bioteknologiske metoder, basal statistik samt udvalgte databaser til at tolke egne eksperimenter og data fra original litteratur.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 52
 • Holdundervisning
 • 79
 • Forberedelse (anslået)
 • 190
 • Teoretiske øvelser
 • 16
 • Total
 • 337

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12004U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Efterår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Katerina Tritsaris   (5-717a786f7a46797b746a34717b346a71)
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students