Kursus i tidlig patientkontakt og førstehjælp

Kursusindhold

Det overordnede formål med undervisningen er at give tidlig patientkontakt med introduktion til lægens rolle og funktion, læge-patientforholdet, helhedsperspektivet på sygdom og sundhed samt patientperspektivet på sygdom, dvs. patienternes opfattelse af sundhed og sygdom samt betydningen af det enkelte menneskes livsforløb. En vigtig del af undervisningen er egne samtaler med en patient.
 

Kursus i førstehjælp indeholder undervisning og træning i hjerte-lungeredning.

Engelsk titel

Course in Introduction to the Patient and First Aid

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Forklare mødet med patienten (beskrivelse, analyse og refleksion) ved at
  • beskrive og forstå helhedsperspektivet på sundhed og sygdom
  • beskrive og forstå patienters perspektiv på sundhed og sygdom
  • forstå og analysere betydningen af det enkelte menneskes livsforløb for sundhed og sygdom.
 • Beskrive og forstå lægens rolle og funktion samt læge-patientforholdet
 • Redegøre for basale etiske normer for patientkontakt (tavshedspligt, patientautonomi etc.)
 • Forstå systematisk tilgang til at give tilskadekomne livreddende førstehjælp.  
   

Færdigheder

 • Anvende basale kommunikationsteknikker og analyseredskaber
 • Beskrive egne reaktioner og oplevelser ved patientsamtalerne
 • Opnå praktiske færdigheder i livreddende førstehjælp.
   

Kompetencer

 • Anvende de gennemgåede teorier og teknikker til at beskrive og analysere patientens samlede situation i skriftlig og mundtlig form
 • Udføre livreddende førstehjælp.

 

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og ophold hos en praktiserende læge

Kurset evalueres desuden i eksamen i tidlig patientkontakt. Der afholdes ikke eksamen i førstehjælp.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på kursus i tidlig patientkontakt og førstehjælp er:
- Mødepligt til og deltagelse i førstehjælpskursus
- Mødepligt til undervisning i tavshedspligt
- Ophold hos den praktiserende læge
- Aflevering af rapport.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Vedr. tavshedspligt, besøg hos praktiserende læge og samtale med patient:

Viden:

 • Redegøre for tavshedspligten i forhold patienten
 • Beskrive og analysere samtalerne med patienten i en rapport, hvori indgår:
  • patientens egne overvejelser om sygdom og helbred
  • patientens oplevelse af kontakten med sundhedsvæsenet
  • studentens refleksioner.
    

Færdigheder:

 • Acceptere tavshedspligten i forhold patienten
 • Beskrive etiske normer for patientsamtaler og for formidling
 • Gennemføre samtaler med en patient under supervision af den praktiserende læge
 • Analysere og reflektere over udviklingen i kommunikationen med patienten i relation til de på kurset præsenterede samtalemodeller
   

Kompetencer:

 • Anvende de gennemgåede teorier og teknikker til at beskrive og analysere patientens samlede situation i skriftlig og mundtlig form.


 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 23
 • Forberedelse (anslået)
 • 79
 • Klinik
 • 24
 • Total
 • 134

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12002U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gritt Overbeck   (4-6e797076477a7c756b35727c356b72)
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students