Eksamen i tidlig patientkontakt

Engelsk titel

Exam in Introduction to the Patient

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres kursus i tidlig patientkontakt og førstehjælp.

Arbejdsbelastningen for eksamen i tidlig patientkontakt er registreret under kursus i tidlig patientkontakt og førstehjælp.

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i rapport udarbejdet i forbindelse med kursus i tidlig patientkontakt og førstehjælp. Der gives ingen forberedelsestid.
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest i tidlig patientkontakt og førstehjælp

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Et eksemplar af rapport uden noter, understregninger o.l.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende i acceptabel grad kunne:

Viden:

 • Forklare mødet med patienten (beskrivelse, analyse og refleksion) ved at
  • beskrive og forstå helhedsperspektivet på sundhed og sygdom
  • beskrive og forstå patienters perspektiv på sundhed og sygdom
  • forstå og analysere betydningen af det enkelte menneskes livsforløb for sundhed og sygdom.
 • Beskrive og forstå lægens rolle og funktion samt læge-patientforholdet
 • Redegøre for basale etiske normer for patientkontakt (tavshedspligt, patientautonomi etc.)
   

Færdigheder

 • Anvende basale kommunikationsteknikker og analyseredskaber
 • Beskrive egne reaktioner og oplevelser ved patientsamtalerne.
   

Kompetencer

 • Anvende de gennemgåede teorier og teknikker til at beskrive og analysere patientens samlede situation i skriftlig og mundtlig form.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 0,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEB12002E
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Eksamen
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gritt Overbeck   (4-6a756c724376787167316e7831676e)
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students