Specialefokuseret kursus og eksamen i intern medicin: endokrinologi

Kursusindhold

Kurset har til formål at introducere den studerende til  specialet medicinsk endokrinologi, så den studerende opnår enkelte udvalgte kompetencemål svarende til niveauet for en introduktionsstilling til specialet.

De studerende vil modtage såvel teoretisk og klinisk undervisning i ætiologien, behandling og kontrol af de store endokrinologiske sygdomme Diabetes type 1+2, thyreoidea sygdomme, knoglesygdomme herunder osteoporose og calcium forstyrrelser (især hyperparathyreoidisme) samt fedme. Mere overfladisk vil gonadesygdomme, gynækomasti, PCOS , binyresygdomme og hypofysesygdomme blive berørt.

De studerende deltager i de endokrinologiske ambulatorier, hvor de skal håndtere ny-henviste patienter inkl. planlægning for udredning og behandling. Der vil også indgå planlagt stuegang på medicinsk patienter med fokus på endokrinologiske aspekter.

De studerende vil lære at fortolke undersøgelser for knoglemineral indhold (BMD), se/evt. foretage ultralyd af thyreoidea samt fortolke/evt. se andre relevante klinisk fysiologiske undersøgelser.

De studerende sidder med ved diætsamtaler af diabetikere, lærer af at måle blodsukker, at instruere patienter i injektionsbehandling bl.a. med insulin samt at regulere på insulindoser.

De studerende vil have mulighed for at deltage i specialambulatorier som stofskifteøjenambulatorium samt deltage i kliniske konferencer både lokalt og tværfagligt (f.eks. thyreoidea kirurgikonferencer).

De studerende skal fremlægge endokrinologiske cases ved konference på lige fod med afdeligens yngre læger.

 

Engelsk titel

Medical Specialty Focused Course and Exam in Internal Medicine: Endocrinology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk (specialistperspektivet)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som akademiker, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • Mht. diabetes type 1+2, thyreoidea sygdomme (højt og lavt stofskifte, struma) knoglesygdomme herunder osteoporose og calcium forstyrrelser (især hyperparathyreoidisme) samt fedme: Kunne forklare sygdomsmekanismen, kunne sammenfatte diagnostik , iværksætte behandling, og beskrive et ambulant forløb, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale samt informere patienten om diagnosen og forløbet.
  • Kunne anvende samarbejdet med andre behandlere, især sygeplejersker og diætister, hvilket især gælder mht. type 1+2 diabetes.
  • Mht. gonadesygdomme, gynækomasti, PCOS , binyresygdomme og hypofysesygdomme: Kunne forklare sygdomsmekanismen, og mere overfladisk kunne sammenfatte diagnostik , og iværksætte behandling

 

Færdigheder

 • Varetage god kommunikation
 • Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende
 • Agere professionelt
 • Gennemføre stuegang på patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.

Kompetencer

 • Udvise vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

Ophold på hospitalsafdeling (diagnostisk eller klinisk) og vejledningstimer med klinisk lektor/professor.
Den teoretiske undervisning vil omfatte 4 moduler á 2 timer afholdt på regionens hospitaler.

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Kursusattest i oftalmologi
Kursusattest i oto-rhino-laryngologi
Kursusattest i dermato-venerologi
Kursusattest i klinisk kursus i psykiatri inkl. børne- og ungdomspsykiatri
Kursusattest i klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
12,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 2 timer
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlige prøve med 24 timers forberedelse.
Under den sidste halvdel af opholdet på afdelingen skal den studerende ved en eksamination varetage anviste afdelingsfunktioner under supervision af en klinisk lektor eller af en klinisk professor.
Ved forberedelsens start informeres eksaminanden om, hvilke afdelingsfunktioner hun/han skal varetage under eksaminationen. Hvis eksaminationen indeholder stuegang på specifikke patienter/patienttyper informeres eksaminanden også om, hvilken/hvilke patienter/patienttyper det drejer sig om.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Flere interne bedømmere

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som sundhedsfremmer og som professionel.

Viden

 • Indenfor specialets område:

  • Mht. diabetes type 1+2, thyreoidea sygdomme (højt og lavt stofskifte, struma) knoglesygdomme herunder osteoporose og calcium forstyrrelser (især hyperparathyreoidisme) samt fedme: Kunne forklare sygdomsmekanismen, kunne sammenfatte diagnostik , iværksætte behandling, og beskrive et ambulant forløb, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale samt informere patienten om diagnosen og forløb.
  • Demonstrere samarbejde med andre behandlere, især sygeplejersker og diætister, hvilket især gælder mht. type 1+2 diabetes.
  • Mht. gonadesygdomme, gynækomasti, PCOS , binyresygdomme og hypofysesygdomme: Kunne forklare sygdomsmekanismen, og mere overfladisk kunne sammenfatte diagnostik , og iværksætte behandling.

 

Færdigheder:

 • Gennemføre patientkonsultation ved f.eks. indlæggelse, modtagelse/skadestue, i ambulatorium eller på stuegang på et basalt niveau
 • Fremlægge patient til konference
 • Fremlægge en videnskabelig artikel indenfor specialet overfor afdelingens læger og sundhedspersonale
 • Gå stuegang på et mindre antal patienter, som er udvalgt af den kliniske lektor/professor.
 • Deltage i vagtarbejde under supervision af klinisk lektor/professor.

Den studerendes deltagelse gennem hele kursusforløbet indgår i den samlede eksamenskarakter.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 222
 • Eksamensforberedelse
 • 24
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 362

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA20093U
ECTS
12,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Efterårssemestre: 37-44
OBS! I Region Sjælland udbydes kurset i uge 37 til 45
Forårssemestre: 7-14
OBS! I Region Sjælland udbydes kurset i uge 7 til 15
Skemagruppe
.
Kapacitet
Forbeholdt medicinstuderende ved Københavns Universitet. Maks. syv studerende pr. semester.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Mette Friberg Hitz   (4-726a6b6d45776a6c6e7473786f666a7171667369336970)
  Mette Friberg Hitz er delkursusansvarlig Region Sjælland
 • Peter Schwarz   (13-766b7a6b783479696e7d67788046786b6d6f75746e346a71)
  Peter Schwarz er hovedkursusansvarlig
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students