Eksamen i almen medicin

Engelsk titel

Exam in Family Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres klinisk kursus i almen medicin.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i almen medicin angives under klinisk kursus i almen medicin.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 1 time
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse. Eksaminationen varer cirka 50 minutter inkl. votering.
Eksaminationen består af tre dele:
Første del tager udgangspunkt i en konsultationsvideo på 10 - 20 minutters
varighed. Videoen, som viser den studerendes selvstændige gennemførelse
af en konsultation, er optaget af den studerende i forbindelse med dennes
ophold hos tutorlægen under klinisk kursus i almen medicin. Eksaminanden
vælger selv, hvilken konsultationsvideo der skal bruges til eksamen, men
videoen må ikke være set i undervisningen på universitetet. Først ser
eksaminator, censor og eksaminand konsultationsvideoen, og derefter
gennemgås og analyseres den af eksaminanden. Det journalnotat, der
knytter sig til den viste konsultation, inddrages i denne del af
eksaminationen. Første del vægter cirka 50 %.
Anden del af eksaminationen tager udgangspunkt i et klinisk spørgsmål, som eksaminanden tildeles ved lodtrækning. Anden del
vægter cirka 25 %.
Tredje del af eksaminationen tager udgangspunkt i
et teorispørgsmål, som eksaminanden tildeles ved
lodtrækning. Tredje del vægter cirka 25 %.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Redegøre for arbejdet i primærsektoren på baggrund af det teoretiske pensum.
   

Færdigheder

 • Spørge til relevante symptomer ud fra de hypoteser om sygdomme, som den studerende danner sig under anamneseoptagelsen, samt inddrage kendskabet til sygdommenes epidemiologi i almen praksis.
 • Vurdere patientens symptomer, foreslå tentativ diagnose, foreslå eventuelle parakliniske undersøgelser, foreslå relevant behandling og opfølgning samt aftale relevant "sikkerhedsnet".
 • Analysere sin konsultation både med henblik på kommunikationen og det kliniske indhold og diskutere eventuelle mangler, hvoraf der kun må være få eller uvæsentlige.
   

Kompetencer

 • Arbejde patientcentreret (bruge konsultationsprocessen) i mødet med nye patienter.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 1

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15062E
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Efterår og Forår
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Torsten Risør   (13-7671747576677030746b7571744275777066306d7730666d)
  Eksamensansvarlig
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students