Klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende forudsætninger for klinisk diagnostik og forklaring af en patients funktionsevne som resultat af samspillet mellem sygdomme, individuelle og omgivelsesmæssige faktorer og som grundlag for udformning af en rehabiliteringsplan. Denne planlægning inddrager - i tillæg til lægelig sygdomsbehandling - en tværfaglig rehabiliteringsindsats samt klinisk forebyggelse og sundhedsfremme efter behov. Rehabiliteringsplanen bygger på kendskab til og forståelse for lægens koordinerende rolle og opgave i det samlede sundheds-, social- og rehabiliteringssystem.

Engelsk titel

Clinical course in Social Medicine and Rehabilitation

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som akademiker og som professionel

Viden

 • Sammenfatte metoder til bestemmelse af funktionsevne på organniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau
 • Redegøre for ICF-modellen (International Classification of Functioning) i en klinisk sammenhæng.
   

Færdigheder

 • Analysere en patients funktionsevne og udviklingen i funktionsevnen som produkt af helbredsmæssige, personlighedsmæssige og omgivelsesmæssige faktorer
 • Anvende metoder til bestemmelse af funktionsevne på organniveau, aktivitetsniveau og deltagelsesniveau
 • Anvende ICF-modellen (International Classification of Functioning) i en klinisk sammenhæng
 • Anvende gældende aftaler for udveksling af sociale og helbredsmæssige oplysninger (”Det Socialt-lægelige Samarbejde”) som aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Den Almindelige Danske Lægeforening
 • Vurdere symptomer og fund med henblik på at diagnosticere funktionsnedsættelse eller risiko herfor samt udlede behov for klinisk forebyggelse og rehabilitering
 • Anvende tiltag, der kan bedre funktionsevnen eller afhjælpe funktionsevnenedsættelse rettet mod børn, voksne og ældre.
   

Kompetencer

 • Udforme en lægejournal med vægt på funktionsevne og funktionsevnens konstituerende komponenter.

Forelæsninger, kliniktimer og ophold i kommunal forvaltning, trænings- og/eller rehabiliteringscenter

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Skriftlig
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Færdigheder

 • Optage socialmedicinske journaler på patienter eller papirsager, herunder anamnese, funktionsevnevurdering, diagnose og behandlingsplan samt foreløbig handleplan, der indbefatter såvel helbredsmæssige som sociale aspekter.
 • Fremlægge journal ved konference over for en lektor eller professor samt en kommunal sagsbehandler.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 29
 • Klinik
 • 37
 • Total
 • 91

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15043U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marie Sørensen Brasholt   (13-766a7b726e6b7b6a7c7178757d497c7e776d37747e376d74)
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students