Klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at den studerende erhverver kundskaber og færdigheder i relation til diagnostik og behandling af de væsentligste neurologiske og neurokirurgiske sygdomme samt lærer at relatere de basale neuroanatomiske, biokemiske, fysiologiske, genetiske og farmakologiske færdigheder til klinikken, med henblik på at kunne varetage ikke specialiserede neurologiske og neurokirurgiske problematikker som læge.
I kommunikationstræningen prøver den studerende at gennemføre en informationssamtale om en alvorlig diagnose på et basalt niveau, og der reflekteres over samtalernes forløb.

Engelsk titel

Clinical Course in Neurology and Neurosurgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som akademiker og som professionel.

Viden

 • Redegøre for de neurofarmakologiske hovedgruppers virkningsmekanismer og bivirkninger samt væsentlige interaktioner
 • Sammenfatte de anatomiske, patofysiologiske og ætiologiske sammenhænge for de almindeligt forekommende neurologiske og neurokirurgiske sygdomme
 • Sammenfatte epidemiologi, diagnostik og behandlingsmuligheder af de almindeligt forekommende neurologiske og neurokirurgiske sygdomme
 • Sammenfatte de vigtigste neurologisk og neurokirurgiske relevante diagnostiske metoder inden for klinisk neurofysiologi, neuroradiologi, neuropatologi og laboratoriediagnostik
 • Sammenfatte principperne for forelæggelse af neurologiske/neurokirurgiske og kliniske problemstillinger ved faglige konferencer.
   

Færdigheder

 • Mestre den klinisk neurologiske undersøgelse og beskrive normale og patologiske fund fyldestgørende i journalform
 • Vurdere symptomer og fund med henblik på at kunne relatere disse fokaldiagnostisk til strukturer i nervesystemet
 • Erkende vigtige differentialdiagnostiske muligheder
 • Give et begrundet diagnoseforslag og forslag til yderligere udredning samt være bekendt med eksisterende behandlingsmuligheder
 • Vurdere med sikkerhed tilstedeværelsen af livs- og førlighedstruende neurologiske og neurokirurgiske tilstande
 • Give en korrekt initial behandling af disse livs- og førlighedstruende neurologiske og neurokirurgiske tilstande.
   

Kompetencer

 • Udfærdige en journal med fyldestgørende neurologisk/neurokirurgisk anamneseoptagelse og objektiv neurologisk undersøgelse
 • Anvende viden fra basale fag som neuroanatomi og neurofysiologi i kliniske problemstillinger
 • Anvende viden om neurofarmakologi i kliniske problemstillinger.

 

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning, ophold på hospitalsafdeling, kliniktimer og kommunikationstræning

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​​​​​/​​​​​sund.ku.dk/​​​​​kontakt/​​​​​medarbejdere/​​​​​aus-medarbejderoversigt/​​​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Færdigheder, som skal beherskes på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling:

 • Optage neurologisk eller neurokirurgisk journal på mindst 3 patienter, herunder anamnese, objektiv- og neurologisk undersøgelse, diagnose og behandlingsforslag
 • Fremlægge journal skriftligt og modtage evaluering ved lektor eller professor
 • Kort fremlægge en indlæggelsesjournal ved konference eller over for en lektor eller professor
 • Fremlægge en vurdering (opfølgning) af indlagte patienter ved klinik eller over for en lektor eller professor
 • Deltage i dagvagt
 • Deltage i aftenvagt
 • Overvære neurofysiologiske undersøgelser (EEG, ENG, EMG).
   

Færdigheder, som skal beherskes på CAMES:

 • Gennemføre informationssamtale om den alvorlige diagnose, herunder
  • styre og strukturere en informationssamtale med en patient/pårørende om den alvorlige besked på basalt niveau
  • eksplorere og inddrage patientens/den pårørendes anskuelser, interesser og følelser i samtalen
  • formidle alvorlig information på en empatisk og patientcentreret måde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Holdundervisning
 • 25,5
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Klinik
 • 111
 • Total
 • 274,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15042U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anne Marie Skaarup
  CAMES: kommunikation
 • Tina Dysgaard   (25-7a6f7467346a7f796d6767786a34706b76766b796b7434363946786b6d6f75746e346a71)
  Hovedkursusansvarlig
Gemt den 16-03-2023

Timetable

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students