Klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri

Kursusindhold

Formålet med kurset er at lære den studerende at kunne genkende og beskrive psykopatologi, kunne fremsætte relevante diagnostiske hypoteser og være bekendt med farmakologisk og psykoterapeutisk behandling ved psykiske sygdomme hos børn, unge og voksne.

Engelsk titel

Clinical Course in Psychiatry including Child and Adolescent Psychiatry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Psykiatri:

Viden

 • Redegøre for epidemiologiske, patofysiologiske og ætiologiske sammenhænge for almindeligt forekommende sygdomme
 • Redegøre for de psykofarmakologiske hovedgruppers virkningsmekanismer og bivirkninger
 • Redegøre for indikationer for indlæggelse på lukket afdeling
 • Redegøre for bestemmelser i psykiatriloven vedrørende tvangsforanstaltninger, herunder tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, bæltefiksering og tvangsbehandling
 • Redegøre for indikationer for ECT-behandling.
   

Færdigheder

 • Foretage en dækkende psykiatrisk undersøgelse, inklusive objektiv psykiatrisk, herunder dokumentere om patienten er psykotisk eller suicidal
 • Beherske den psykiatriske terminologi.
   

Kompetencer

 • Udfærdige en korrekt psykiatrisk journal også omfattende diagnoseforslag og foreløbig plan for undersøgelser og behandling
 • Udfærdige tvangspapirer.
   

Særligt for børne- og ungdomspsykiatri:

Viden

 • Redegøre for udviklingsaspekterne ved psykiatriske fænomener hos børn og unge 
 • Sammenfatte undersøgelsesmetoder og diagnostiske redskaber: diagnostiske interviews, rating scales, checklister, psykologiske tests, somatiske, neuroradiologiske og neurofysiologiske undersøgelser.
 • Redegøre for familiemæssige aspekter i symptomatologi, diagnostik og behandling
 • Redegøre for differentialdiagnostik, epidemiologi og behandling ved
  • generelle, specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller autismespektrum tilstande
  • hyperkinetiske forstyrrelser, sociale funktionsforstyrrelser samt adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser hos børn og unge 
  • tidlig debut af psykoser, affektive lidelser, angst- og tvangstilstande, misbrug og spiseforstyrrelse.
 • Redegøre for de mest almindelige behandlingsmetoder i børne- og ungdomspsykiatri, herunder psykoedukation, medicinsk behandling og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde
 • Redegøre for sociale hjælpeforanstaltninger i forhold til børne- og ungdomspsykiatriske patienter.
   

Færdigheder

 • Vurdere akutte psykiatriske tilstande, herunder suicidal adfærd hos børn og unge, og foreslå en korrekt initial behandling af disse.

Forelæsninger, ophold på hospitalsafdeling og kliniktimer

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Færdigheder, som skal beherskes på en voksenpsykiatrisk afdeling:

 • Udfærdige psykiatrisk journal, herunder anamnese, objektiv psykisk diagnose og behandlingsforslag skriftligt
 • Fremlægge journal for en speciallæge, lektor eller professor
 • Deltage i dagvagt
 • Deltage i aftenvagt
 • Udfærdige rød tvang erklæring
 • Udfærdige gul tvang erklæring
 • Følge op på indlagte patienter ved studenterklinik med lektor eller professor
 • Overvære ECT behandlinger.
   

Færdigheder, som skal beherskes på en børne- eller ungdomspsykiatrisk afdeling: 

 • Optage journal eller klinisk resumé, herunder anamnese, klinisk/"objektiv psykisk" vurdering, konklusion og diagnoseforslag skriftligt samt evaluere journal ved lektor.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 46
 • Holdundervisning
 • 23
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Klinik
 • 148
 • Total
 • 343

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15041U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lars Vedel Kessing   (18-786d7e7f3a82717071783a77717f7f757a734c7e7173757b7a743a7077)
  Voksenpsykiatri
 • Anne Amalie Elgaard Thorup   (26-7582827942758175807d794279807b7575867842887c838689845486797b7d83827c42787f)
  Børne- og ungdomspsykiatri
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students