Klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi

Kursusindhold

Formålet er at give den studerende teoretiske og praktiske færdigheder, der sætter ham/hende i stand til at håndtere patienter med oto-rhino-laryngologiske problemstillinger i skadestuen og i almen praksis.

Engelsk titel

Clinical Course in Otorhinolaryngology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Sammenfatte patofysiologien, herunder ætiologi og patogenese, af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • Sammenfatte symptomer og angive undersøgelsesmetoder ved de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • Redegøre for behandlingsmuligheder og prognose af de almindeligt forekommende oto-rhinolaryngologiske sygdomme
 • Sammenfatte epidemiologien, herunder risikofaktorer og muligheder for forebyggelse af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • I detaljer kunne beskrive en nødtracheotomi (coniotomi) og en almindelig regelret tracheotomi
 • Angive teknikker til fjernelse af fremmedlegemer og behandling af epistaxi.
   

Færdigheder

 • Demonstrere kundskaber og færdigheder inden for oto-rhino-laryngologi samt hoved- og halskirurgi på et niveau, som kan være grundlag for funktion i introduktionsstilling og i uddannelse til speciallæge i almen medicin.
 • Selvstændigt kunne udføre basal specialeorienteret objektiv undersøgelse, som er fokuseret på patientens symptom/problem
 • Selvstændigt kunne udføre fagets grundlæggende undersøgelsesmetoder herunder:
  • brug af pandelampe
  • otoskop inklusive Weber´s og Rinne´s test, hviske- og talestemme undersøgelse
  • pneumatisk otoskopi
  • anterior rhinoskopi
  • undersøgelse af cavum oris inkl. bimanuel palpation
  • indirekte laryngoscopi
  • palpation af ansigt og hals
  • undersøge kranienervefunktioner
  • nystagmus med Bartels briller
  • dix-Hallpikes manøvre
  • balancespecifik neurologisk undersøgelse (proprioception, finmotorik og Romberg).
 • Ved inspektion og palpation kunne påvise frakturer i ansigtsskelettet
 • Aflæse et simpelt audiogram og tympanogram
 • Kunne udføre øreskylning og finnålsaspiration.
   

Kompetencer

 • Diagnosticere og selvstændigt behandle livs- og funktionstruende tilstande inden for oto-rhino-laryngologi samt hoved- og halskirurgi
 • Diagnosticere og behandle almindeligt forekommende akutte og kroniske sygdomme i øret, næse-bihuler, cavum oris, pharynx, larynx og i halsens bløddele
 • Diagnosticere og behandle øvre luftvejsobstruktion hos såvel børn som voksne.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Kursusattest i klinisk kursus i intern medicin
Kursusattest i klinisk kursus i kirurgi
Kursusattest i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i oto-rhino-laryngologi.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Én intern bedømmer

Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Sammenfatte patofysiologien, herunder ætiologi og patogenese, af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • Sammenfatte symptomer og angive undersøgelsesmetoder ved de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme, herunder selvstændigt kunne udføre fagets grundlæggende undersøgelsesmetoder
 • Sammenfatte epidemiologien og muligheder for forebyggelse af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • Have kendskab til øreskylning, fjernelse af fremmedlegemer og finnålsaspiration.
 • I detaljer beskrive en nødtracheotomi (coniotomi) og en almindelig regelret tracheotomi.


Færdigheder

 • Ved inspektion og palpation kunne påvise frakturer i ansigtsskelettet
 • Redegøre for behandlingsmuligheder og prognose af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
   

Kompetencer

 • Diagnosticere og behandle almindeligt forekommende akutte og kroniske sygdomme i øret, næse-bihuler, cavum oris, pharynx, larynx og i halsens bløddele
 • Diagnosticere og behandle øvre luftvejsobstruktion hos såvel børn som voksne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 29
 • Forberedelse (anslået)
 • 98
 • Total
 • 137

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15035U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
Kurset udbydes ikke til eksterne studerende.
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Preben Homøe   (4-75776d7445776a6c6e7473786f666a7171667369336970)
Gemt den 31-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students