Kursus og eksamen i arbejds- og miljømedicin

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende grundlæggende viden om helbredsproblemer i relation til udsættelse for eksponering i miljø og arbejdsmiljø samt om midler og strategier, der kan anvendes til forebyggelse heraf.

Engelsk titel

Course and Exam in Environmental and Occupational Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Målbeskrivelse

Målbeskrivelser for kurset er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er beskrevet nedenfor.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang. Eksamenssproget er dansk.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer (ingen censur)
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som sundhedsfremmer og som professionel

Viden

 • Redegøre for de væsentligste miljøfaktorer og eksponeringsomstændigheder, som medfører helbredsproblemer og risiko for helbredsproblemer eller gener.
 • Redegøre for de væsentligste arbejdsrelaterede eksponeringer og relaterede helbredsproblemer.
   

Færdigheder

 • Benytte principper for risikovurdering til diskussion af helbredsproblemer i forbindelse med miljøfaktorer
 • Foretage en arbejdsmedicinsk udredning på basalt niveau, herunder en realistisk og  begrundet vurdering af, om der foreligger en arbejdsbetinget sygdom.
   

Kompetencer

 • Give relevant erhvervsvejledning og foreslå forebyggende foranstaltninger på individ-, arbejdsplads- og samfundsniveau, hvor det er relevant.
 • Diskutere midler og strategier, der anvendes til forebyggelse af helbredsproblemer i forbindelse med miljø- og arbejdsmiljøfaktorer.
 • Demonstrere evne til at rådgive befolkningen, arbejdspladsen og den enkelte, herunder risikogrupper som gravide og ammende, børn, patienter med kroniske sygdomme om risiko ved væsentlige faktorer i miljø og arbejdsmiljø.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 76
 • Total
 • 120

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15032U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Peter Møller   (4-756a727445787a736933707a336970)
  Kursus- og eksamensansvarlig for miljømedicin
 • Ingrid Alethe Sivesind Mehlum   (13-6b7069746b66306f676a6e776f4275777066306d7730666d)
  Kursus- og eksamensansvarlig for arbejdsmedicin
Gemt den 04-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students