Kursus i kvalitet og patientsikkerhed i et digitaliseret sundhedsvæsen

Kursusindhold

I din rolle som læge har du behandlingsansvar for dine patienter. Ud over et solidt lægevidenskabeligt grundlag med viden og færdigheder, skal du derfor mestre alle syv lægeroller. Det betyder blandt andet en forståelse for det interdisciplinære samarbejde, særligt i forbindelse med overgangene i patientforløbet, både internt mellem afdelinger og mellem sektorer i et komplekst digitaliseret sundhedsvæsen. Du skal være med til at opbygge en patientsikkerhedskultur med plads til åbenhed omkring utilsigtede hændelser, feedback, læring og anerkendelse af dine og dine kollegaers rolle og ansvar. Patienten skal i stigende grad inddrages, og du, og det professionelle team omkring patienten, skal sikre en kommunikation med gensidig forståelse.

I kurset arbejder vi fra forskellige vinkler med, hvordan du udvikler høj kvalitet, samt en sikker adfærd og moden kultur gennem både din kommunikation med patienten, samarbejdet med dine kollegaer og støttet af et lokalt, regionalt og nationalt dokumentations- og sikkerhedssystem. 

Kurset behandler disse vinkler inden for fire centrale områder:

1. Patientsikkerhedsarbejde i teori og praksis

Hvordan kan du være med til at opbygge en patientsikkerhedskultur med plads til åbenhed om utilsigtede hændelser, feedback, læring og anerkendelse af dine kollegaers rolle og ansvar.
 

2. Kvalitetsudvikling

Hvordan kan du udvikle høj kvalitet på baggrund af de underliggende kvalitetssikrings- og udviklingssystemer?
 

3. Teamtræning

Hvordan arbejder du effektivt sammen med kollegaerne, patienter og passer på dig selv i sundhedsarbejde?
 

4. Informatik

Hvad betyder teknologien for dit arbejde som læge, hvordan er du i dag understøttet teknologisk i dit arbejde og hvordan ser det ud i fremtiden? Hvordan bliver din rolle i forhold til dine patienter i et mere digitaliseret sundhedsvæsen?

 

Kurset har særlig fokus på fire af de syv lægeroller; den medicinske ekspert, kommunikator, professionel og leder, herunder teamleder.

Vi vil gennem forelæsninger, diskussioner, praktiske øvelser samt simulation arbejde med betydningen af en kultur med tryghed, læring og respekt, et stærkt interdisciplinært og tværsektorielt samarbejde, samt de underliggende kvalitetssikrings- og udviklingssystemer, der kan hjælpe dig til at blive en professionel og kompetent læge.

Engelsk titel

Course in Quality and Patient Safety in the Context of a Digitalized Healthcare System

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for begreberne ”utilsigtet hændelse”, ”komplikation”, og ”nærhændelse”
 • Redegøre for organiseringen af det danske patientsikkerhedssystem, herunder adskillelsen fra patientklagesystemet og individtilsynet
 • Redegøre for de typiske reaktioner hos frontlinepersonalet i vanskelige situationer (second victim)
 • Redegøre for hvordan sammenspil mellem mennesker, teknisk udstyr og organisationer påvirker patientsikkerhed og behandlingskvalitet
 • Redegøre for hvordan sundhedsdata udveksles, tilgås, anvendes og understøtter arbejdsprocesser i den danske sundhedssektor, herunder i den elektroniske patientjournal
 • Redegøre for kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling (Jurans trilogi)
 • Redegøre for principperne for en kvalitetsudviklingsproces, herunder kunne forklare PDSA-cirklen
 • Diskutere, hvilke forhold der har betydning for udviklingen og udvælgelsen af effektive tekniske og sundhedsinformatiske løsninger, herunder Medicinsk Teknologi Vurdering og beslutningsstøtte
 • Diskutere betydningen af teknologi på tværs af sektorer og professioner
 • Diskutere en case ud fra kendskab til begrebet patientsikkerhed, samt det teoretiske grundlag, formål og metoder
 • Analysere betydningen af patienters sundheds- og e-sundhedskompetence samt handlekraft (empowerment) i relation til fælles beslutningstagning og varetagelse af egen sundhed
 • Vurdere hvordan patient rapporterede oplysninger (PRO) bør indgå i den kliniske hverdag og i en tværsektoriel samarbejdssituation
   

Færdigheder

 • Anvende udvalgte metoder til analyse af utilsigtede hændelser og læring af gode forløb
 • Anvende udvalgte begreber til analyse af kliniske situationer og cases 
 • Udfærdige en UTH-rapport og deltage i en analyse af utilsigtede hændelser
 • Deltage i og inddrage principper for teambaseret samarbejde i en simuleret situation
 • Strukturere anvendelsen af observationer og faglig viden for at optimere patientbehandling i en akut situation
   

Kompetencer
 

 • Identificere studerendes handlemuligheder som understøtter patientsikkerhed og kvalitet i patientbehandlingen i praksis
 • Forholde sig kritisk til styrker og problemer i patientsikkerhedskultur i praksis
 • Indgå i en kritisk dialog om anvendelsen af sundhedsinformatik
 • Forholde sig kritisk til kvalitetsudfordringer og muligheder for kvalitetsforbedringer i praksis

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og simulationsbaseret træning (teamtræning)

Kursusattest i grundlæggende klinik

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i simulationskurset samt e-læringsdelen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Foretage journalgennemgang af patientforløb med en utilsigtet hændelse og diskutere forhold omkring såvel systemperspektivet som individets ”non-technical skills”
 • Bidrage med observationer og faglig viden for at optimere patientbehandling i en akut situation.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 11
 • Forberedelse (anslået)
 • 38
 • Øvelser
 • 3
 • E-læring
 • 3
 • Total
 • 67

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15028U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lars Kayser   (2-7b7a4f82847d733d7a843d737a)
  Sundhedsinformatik
 • tqx777 tqx777   (26-70776e78796e736a33786677667a7c33717a7369786c6666776945776a6c6e74736d336970)
  Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students