Kursus i grundlæggende klinik

Kursusindhold

Kurset skal introducere den studerende til den praktiske kliniske uddannelse, herunder de principper og procedurer som danner grundlag for diagnosticering og behandling af patienter med almindelige medicinske og kirurgiske sygdomme.
I kommunikationstræningen arbejder den studerende på at etablere en relation til patienten, som understøtter indhentelse og viderebringelse af information.

Engelsk titel

Clinical Course in Elementary Medicine and Surgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator og som professionel

Viden

 • Beskrive de patoanatomiske og -fysiologiske forhold ved de enkelte sygdomme.
   

Færdigheder

 • Foretage en relevant og fyldestgørende anamnese og objektiv undersøgelse
 • Resumere problemstillingen, opstille tentativ diagnose og differentialdiagnoser
 • Foreslå undersøgelses- og behandlingsplan på et indledende niveau
 • Analysere og begrunde en basal fortolkning af parakliniske undersøgelsesresultater
 • Udvise professionel adfærd i forhold til patienten.
   

Kompetencer

 • Varetage den primære lunge- og hjerteredning på hospital i de første minutter efter, at det er konstateret, at patienten er bevidstløs.

Ophold på kliniske afdelinger, forelæsninger og holdundervisning

Kurset evalueres ved eksamen i grundlæggende klinik.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Færdigheder, som skal beherskes selvstændigt på en medicinsk eller kirurgisk afdeling:

 • Optage anamnese på en patient
 • Foretage objektiv undersøgelse af en patient
 • Vurdere en patients almentilstand, f.eks. bevidsthedsniveau, akut medtagethed, smertepåvirkning, hydreringstilstand, ernæringstilstand, dyspnoe, blodtryk og temperatur
 • Inspicere øjne
 • Inspicere mundhule og svælg
 • Vurdere halsvenestase
 • Palpere lymfeknuder
 • Palpere skjoldbruskkirtel
 • Undersøge for nakkestivhed
 • Udføre hjertestetoskopi
 • Udføre lungestetoskopi
 • Inspicere og palpere/​perkutere abdomen og nyreloger
 • Palpere arteriepuls
 • Palpere perifere lymfeknuder/RES
 • Undersøge for ødemer og varicer
 • Undersøge hud, herunder anæmi, cyanose, icterus og blødninger
 • Give subkutan injektion
 • Udføre venepunktur inklusive blodsukkerbestemmelse og venyler inklusive forsendelse
 • Anlægge intravenøs adgang (PVK)
 • Opsætte intravenøs væske
 • Anvende urinstix
 • Genkende normalt røntgen af thorax
 • Beskrive normalt EKG.
   

Så vidt muligt:

 • Undersøge brystet
 • Undersøge brokporte
 • Undersøge de mandlige kønsorganger
 • Undersøge led, herunder skulder-, albue-, hånd-, hofte-, knæ- og ankelled
 • Undersøge reflekser, herunder patelar-, achilles- og plantarreflekser samt sensibilitet
 • Anlægge blærekateter på mænd og kvinder
 • Undersøge columna (inspektion og bevægelighed).
   

Færdigheder, som skal udføres under supervision på en medicinsk eller kirurgisk afdeling:

 • Strukturere og skrive indlæggelsesjournal inklusive resumé
 • Præsentere en patient på konference eller over for en læge på afdelingen
 • Optage klinikjournal på mindst 2 patienter
 • Skrive journal på mindst 10 patienter.
   

Så vidt muligt:

 • Udføre arteriepunktur
 • Give blodtransfusion
 • Pode sår
 • Udføre steril afdækning.
   

Færdigheder, som skal udføres under supervision på CAMES:

 • Gennemføre 2 interviews med simulerede patienter, herunder
  • styre og strukturere et medicinsk interview med en patient i forbindelse med journaloptagelse
  • indlede, opretholde og afslutte en kontakt til patienten på et professionelt niveau
  • udrede og belyse patientens situation biomedicinsk, socialt og psykologisk.
 • Udføre genoplivning på fantom, herunder
  • udføre korrekte procedurer mhp at stille diagnosen klinisk hjertestop
  • ved hjertestop kunne alarmere ”Hjertestop”, give effektiv hjerte-lunge-redning, vurdere, om hjerterytmen er stødbar eller ikke-stødbar og udføre sikker defibrillering.
 • Demonstrere udvalgte basale kliniske færdigheder (blærekateter, sutur, sterilteknik, iv-anlæggelse og blodprøvetagning), herunder
  • optage og genkende normalt EKG
  • bestemme peak flow
  • foretage steril vask og iklædning
  • beherske kirurgisk knudeteknik
  • foretage sterile procedurer i eksempelvis suturering, herunder afdækning og iføre sig sterile handsker, kittel og maske
  • foretage hudsutur, herunder kende indikation og komplikationer ved hudsutur, kunne vurdere neurovaskulære forhold i forbindelse med hudlæsion og kunne anvende nåleholder, saks og pincet
  • anlægge intravenøs adgang mhp blodprøvetagning eller intravenøs indgift, herunder kende indikationer og komplikationer for iv-adgang og kunne udføre korrekt procedure
  • anlægge uretralkateter på mandligt fantom, herunder kende indikationer og komplikationer for kateteranlæggelse af seponering, have kendskab til forskellige typer katetre med hensyn til størrelse, form, materiale og kunne identificere årsager til ikke fungerende kateter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 3
 • Holdundervisning
 • 43
 • Klinik
 • 185
 • Total
 • 231

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15011U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Caroline Michaela Nervil Kistorp   (25-656374716e6b7067306f6b656a63676e63306d6b7576717472427467696b71706a30666d)
  Kursusansvarlig
 • Anne Marie Skaarup
  CAMES, kommunikation (medicinsk interview)
 • Farzana Shaheen Khan   (12-69647576647164316e6b64714375686a6c72716b31676e)
  CAMES, basale færdigheder, genoplivning og objektiv undersøgelse
Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​medicin-ka/​Sider/​Emne.aspx?topic=Skriftlig%20stedpr%C3%B8ve%20(ITX-pr%C3%B8ve)&topicId=38107267-a40c-4d08-af54-bcf5de8a283e#38107267-a40c-4d08-af54-bcf5de8a283e
Gemt den 16-03-2023

Timetable

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students