Eksamen i grundlæggende klinik

Engelsk titel

Exam in Elementary Clinical Medicine and Surgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i grundlæggende klinik.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i grundlæggende klinik er registreret under kursus i grundlæggende klinik.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed uden forberedelsestid med udgangspunkt i
observation af eksaminandens varetagelse af en fokuseret patientkonsultation
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt. Dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende for patienter med en medicinsk eller kirurgisk sygdom kunne:

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator og som professionel:

Viden

 • Beskrive de patoanatomiske og -fysiologiske forhold ved de enkelte sygdomme.
   

Færdigheder

 • Foretage en relevant og fyldestgørende anamnese og objektiv undersøgelse
 • Resumere problemstillingen, opstille tentativ diagnose og differentialdiagnoser på et indledende niveau
 • Foreslå undersøgelses- og behandlingsplan på et indledende niveau
 • Analysere og begrunde en basal fortolkning af parakliniske undersøgelsesresultater
 • Udvise professionel adfærd i forhold til patienten.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 0,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15011E
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se eksamensplan
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Caroline Michaela Nervil Kistorp   (25-656374716e6b7067306f6b656a63676e63306d6b7576717472427467696b71706a30666d)
  Eksamensansvarlig
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students