Eksamen i grundlæggende klinik

Engelsk titel

Exam in Elementary Clinical Medicine and Surgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Ved eksamen evalueres kursus i grundlæggende klinik.

Den studerendes arbejdsbelastning ved eksamen i grundlæggende klinik er registreret under kursus i grundlæggende klinik.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen af 30 minutters varighed uden forberedelsestid med udgangspunkt i
observation af eksaminandens varetagelse af en fokuseret patientkonsultation
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt. Dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende for patienter med en medicinsk eller kirurgisk sygdom kunne:

Som lægefaglig ekspert, som kommunikator og som professionel:

Viden

 • Beskrive de patoanatomiske og -fysiologiske forhold ved de enkelte sygdomme.
   

Færdigheder

 • Foretage en relevant og fyldestgørende anamnese og objektiv undersøgelse
 • Resumere problemstillingen, opstille tentativ diagnose og differentialdiagnoser på et indledende niveau
 • Foreslå undersøgelses- og behandlingsplan på et indledende niveau
 • Analysere og begrunde en basal fortolkning af parakliniske undersøgelsesresultater
 • Udvise professionel adfærd i forhold til patienten.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 0,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15011E
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se eksamensplan
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Caroline Michaela Nervil Kistorp   (25-656374716e6b7067306f6b656a63676e63306d6b7576717472427467696b71706a30666d)
  Eksamensansvarlig
Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students