Medicinalkemi og Innovation

Kursusindhold

Kurset har til formål at give den studerende kendskab til og overblik over centrale emner i medicinalkemi, herunder hvordan lægemiddelstoffer virker og hvordan disse designes og udvikles, samt et dybere indblik i udvalgte  sygdomsområder. Det vil sætte den studerende i stand til at se sammenhænge mellem områder som organisk kemi, farmakologi, molekylærbiologi samt toksikologi. Det vil også introducere den studerende til innovation og give et indblik i, hvordan opdagelser og opfindelser i medicinalkemi kan lede til ny medicin, diagnostik eller behandlingsmetoder.

Kurset vil bygge på og uddybe de begreber, som er blevet lanceret i Introduktion til Medicinalkemi, inkluderende design af lægemiddelkandidater med henblik på optimering af farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaber. Kurset vil omfatte små molekyler, peptider og andre terapeutisk relevante biomakromolekyler. De medicinalkemiske principper vil illustreres ved gennemgang af udvalgte områder, som for eksempel antibiotika, antivirale stoffer, cancer og diabetes. Kurset vil videre omfatte begreber i relation til medicinalkemisk innovation og entreprenørskab, generering, udvikling og udvælgelse af en idé, introduktion til Intellectual Property Rights (IPR) og patentering.

Engelsk titel

Medicinal Chemistry & Innovation

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicinalkemi - obligatorisk
Bacheloruddannelsen i kemi - begrænset valgfrit

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive virkningsmekanismer for lægemidler diskuteret i kurset
 • Demonstrere et bredt overblik over medicinske stofklasser
 • Tegne og redegøre for virkningsmekanismer for repræsentative medicinske stoffer
 • Redegøre generelt for klasser af molekylære targets i kroppen.
 • Redegøre for kemiske strukturer af centrale signalmolekyler og lægemidler og diskutere deres egenskaber
 • Redegøre for nøgletrinene i opdagelse og udvikling af lægemidler
 • Beskrive og diskutere centrale områder ved patentering og IPR for lægemidler

 

Færdigheder

 • Analysere struktur-aktivitetssammenhænge
 • Udarbejde strategier for optimering af lægemiddelkandidater
 • Definere, redegøre for og bruge vigtige medicinalkemiske begreber, så som agonisme og antagonisme, SAR, ADME, farmakokinetik og farmakodynamik
 • Tilgå og kritisk evaluere information fra videnskabelige artikler og patentliteraturen
 • Analysere molekylære interaktioner mellem medicinske stoffer og biologiske targets
 • Redegøre for absorption, distribution, metabolisme og udskillelse (ADME) af medicinske stoffer, samt formulere hypoteser for hvorledes et givet stof kan optimeres med henblik på disse faktorer

Kompetencer

 • Formulere hypoteser for interaktioner mellem et givet stof og et target og for hvordan disse interaktioner kan optimeres
 • Læse og forstå artikler i medicinalkemiske tidsskrifter og patenter, og kritisk at analysere, fortolke og forklare de rapporterede resultater
 • Analysere datasæt for en given stofserie, danne hypoteser for struktur-aktivitetssammenhænger og formulere optimeringsstrategier

Forelæsninger, øvelsestimer, gruppearbejde

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Den studerende præsenterer et forbredt emne, og får derefter spørgsmål til emnet og til det øvrige pensum.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendte øvelser.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende udvise fuld opfyldelse af alle mål beskrevet i målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Projektarbejde
 • 16
 • Eksamensforberedelse
 • 15
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMBA21001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
50 studerende
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trond Ulven   (2-77784376787167316e7831676e)
Underviser

Trond Ulven
Kristian Strømgaard
Elisabeth Rexen Ulven

Gemt den 28-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students