Introduktion til Sundhed og informatik

Kursusindhold

Kurset giver den studerende et overblik over faget sundhedsinformatik. Kurset introducerer til studiets vokabularium med henblik på at klæde den studerende på til at kunne tale meningsfuldt og sammenhængende om studiets genstandsområder. Endelig introduceres de studerende til uddannelsens hovedområder som er humanbiologi, sygdomslære, læren om it-systemer (inkl. IT-sikkerhed, IT-innovation og IT-relateret etik), registre og databaser, systembiologi, modellering og statistik.

Engelsk titel

Introductory Course

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Forklare begreberne styresystem og program.
 • Forklare begreberne elektronisk patient journal og registre.
 • Forklare begrebet IT-innovation.
 • Forklare begreberne telemedicin og monitorering.
 • Forklare hvorfor sikkerhed er centralt for sundhedsrelaterede IT-systemer.
 • Forklare hvordan modellering kan anvendes i en sundhedsrelateret kontekst.
 • Forklare begrebet systembiologi.
 • Forklare hvad en befolkningsundersøgelse er.
 • Forklare hvordan og hvorfor patienter, behandlere og IT-professionelle ser forskelligt på sundheds relaterede IT-systemer.
 • Beskrive udvalgte organers/organsystemers anatomi og fysiologi mhp. at kunne forklare patoanatomi og patofysiologi relateret til disse organer/organsystemer.
 • Forklare basale forhold omkring udvalgte sygdomme: ætiologi, patogenese, diagnostik og behandling med særligt fokus på IT-relaterede aspekter for hvert af disse punkter.

 

 

Færdigheder

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Anvende den på kurset opnåede viden til at formulere simple løsningsforslag til specifikke sundhedsrelaterede it-problemstillinger
 • Danne sig overblik over faget for at kunne identificere nødvendige kilder til viden/kompetencer der skal til for at kunne løse et sundhedsrelateret it-problem.
 • Begå sig på en hospitalsafdeling
 • Håndtere tavshedspligt og sikkerhed i forbindelse med følsomme data
 • Indsamle, bearbejde, analyse og præsentere data i et format forståeligt for andre (for nuværende som PowerPoint og kursus-portfolio)

 

Forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på basis af godkendt opgavemappe (portofolio).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Forklare begreberne styresystem og program.
 • Forklare begreberne elektronisk patient journal og registre.
 • Forklare begrebet IT-innovation.
 • Forklare begreberne telemedicin og monitorering.
 • Forklare hvorfor  sikkerhed er centralt for sundhedsrelaterede IT-systemer.
 • Forklare hvordan modellering kan anvendes i en sundhedsrelateret kontekst.
 • Forklare begrebet systembiologi.
 • Forklare hvad en befolkningsundersøgelse er.
 • Forklare hvordan og hvorfor patienter, behandlere og IT-professionelle ser forskelligt på sundheds relaterede IT-systemer.
 • Beskrive udvalgte organers/organsystemers anatomi og fysiologi mhp. at kunne forklare patoanatomi og patofysiologi relateret til disse organer/organsystemer.
 • Forklare for udvalgte sygdomme: ætiologi, patogenese, diagnostik og behandling med særligt fokus på IT-relaterede aspekter for hvert af disse punkter.

 

Færdigheder

 • Anvende den på kurset opnåede viden til at formulere simple løsningsforslag til specifikke sundhedsrelaterede it-problemstillinger
 • Danne sig overblik over faget for at kunne identificere nødvendige kilder til viden/kompetencer der skal til for at kunne løse et sundhedsrelateret it-problem.
 • Begå sig på en hospitalsafdeling
 • Håndtere tavshedspligt og sikkerhed i forbindelse med følsomme data
 • Indsamle, bearbejde, analyse og præsentere data i et format forståeligt for andre (for nuværende som poster og kursus-portfolio)

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 31
 • Forberedelse (anslået)
 • 99
 • Ekskursioner
 • 4
 • Klinik
 • 4
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SITB19001U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
Tre uger
Placering
Efterår
Uge 36-38
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
60 deltagere
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Biomedicinsk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jørgen K. Kanters   (8-6d6e6471776875764376787167316e7831676e)
Gemt den 23-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students